Tutustu tuulipuistoon -päivää vietettiin Global Wind Dayn yhteydessä 15.6. Päivän ideana oli tuoda esille kuinka tuulivoimapuistot ovat asukkaiden, yrittäjien, kesämökkiläisten ja päättäjien käytettävissä. Tuulivoima-ala haluaa olla hyvä naapuri ja alueen aktiivinen toimija. Tuulivoiman tuotanto toimii hienosti rinnakkain metsästyksen ja muiden ulkoilma-aktiviteettien kanssa. Tutustu tuulipuistoon -päivästä on tarkoitus tehdä vuosittainen ja sen aikana on tarkoitus välittää tietoa tuulivoimasta, tuulivoimapuiston suunnittelusta ja rakentamisesta sekä puhtaan sähkön tuotannosta paikan päällä.

Jokaisenoikeudet

Ilmatar omistaa kahdeksan kaupallisessa tuotannossa olevaa tuulivoimapuistoa eri puolilla Suomea. Yleisesti ottaen tuulivoimapuistossa saa liikkua jokaisenoikeudella, mutta huomionarvoisia asioita löytyy yhtä lailla metsästämiseen kuin talvisajankin puistoliikkumiseen liittyen.

Ilmattaren hankekehityksessä itäisen Suomen tiiminvetäjänä toimiva Lauri Vierto toteutti vastikään oppaan tuulivoimapuistojen alueilla metsästäville, yhdessä kainuulaisen metsästysseuran kanssa.

– Tarve lähti liikkeelle Ilmattaren Kajaanissa sijaitsevan Löytösuon tuulivoimahankkeen luvitusprosessin yhteydessä. Hanke on alueella, jolla toimii jäsenmäärältään yksi Suomen suurimmista metsästysseuroista – Vuolijoen metsästysseura ry. Heidän kanssaan käymiemme keskusteluiden aikana heräsi tarve tiedon lisäämiselle metsästyksen ja tuulivoiman yhteensovittamisesta käytännönläheisen oppaan muodossa. Toteutimme oppaan Suomen Tuulivoimayhdistyksen kanssa, se tarjoaa sekä metsästäjille että tuulivoimaa kehittäville ja rakentaville yrityksille konkreettisia neuvoja ja oppeja viestintään sekä vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa.

Vierto kertoo, että opas on saanut runsaasti kiitosta selkeytensä ja käytännönläheisyytensä johdosta. Metsästys tuulipuistossa -opas löytyy sähköisessä muodossa. 

Käytännön vinkkejä

Ilmattaren hankekehitysjohtaja Jussi Mäkinen on vuosien saatossa esitellyt tuulivoimapuistoja monille vierailijoille. Moni saattaa kokea, että tuulivoimapuisto rajoittaisi liikkumista alueella tai ympäröivässä luonnossa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa.

– Jokaisenoikeus pätee tuulivoima-alueilla. Kannustamme ihmisiä tutustumaan tuotannossa oleviin tuulipuistoihin esimerkiksi marjastuksen ja sienestämisen muodoissa. Toinen vierailuvinkkini liittyy tuulivoimalan ääneen. Sekä itselleni että tuulivoimapuistoissa käyneille sidosryhmillemme on ensimmäisellä kerralla yllättävintä ehkäpä se, kuinka hiljaisia tuulivoimaturbiinit ovat aivan juureltakin kuunneltuna, Ilmattaren hankekehitysjohtaja Jussi Mäkinen kertoo.

Mäkinen muistuttaa, että tuulivoimapuiston tiet pidetään kunnossa vuoden ympäri, mutta rakentamisvaiheessa liikkuminen on rajoitetumpaa.

– Rakentamisvaiheessa on syytä huomioida hetkittäiset rajoitukset ajoneuvoilla liikkumisessa, ja kuten kaikkien korkeiden rakennelmien kanssa, talvella on syytä välttää turbiinien alla liikkumista jään putoamisvaaran vuoksi.

Sosiaalisessa mediassa valtakunnallisesta Tutustu tuulipuistoon -päivästä julkaistiin sisältöä aihetunnisteella #tutustutuulipuistoon.

Artikkeli on julkaistu 14.6.2024 Ilmattaren verkkosivulla.