SF6-kaasun käyttöä ollaan kieltämässä Euroopan tasolla sähkönjakeluratkaisuissa vuosikymmenen loppuun mennessä. Uusia ilmastoystävällisiä ratkaisuja on kuitenkin jo nyt saatavilla.

Pariisin ilmastosopimus solmittiin 12. joulukuuta 2015. Sopimuksen päätavoitteena oli pyrkiä toimiin, joilla ilmaston lämpeneminen pidetään alle 1,5 asteessa. Pariisin ilmastosopimus antoikin lisävauhtia teollisuuden, liikenteen sekä kaupunkien sähköistymiseen. Suurilla sähkökattiloilla tuotetaan jatkossa lämpöä kaukolämpöverkon tarpeisiin, liikenteessä autot muuttuvat sähköautoiksi sekä teollisuudessa käytetään entistä energiatehokkaampia, sähköisesti ohjattuja prosesseja. Pitkälle sähköistetty yhteiskunta tukeekin Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita, mutta vain, jos sähköenergia on tuotettu kestävällä, ilmastoystävällisellä tavalla.

Pienistä päästöistä suuri vaikutus

Kansainvälisen yhteisön jatkuvasti etsiessä uusia keinoja ilmastopäästöjen hillitsemiseksi, on tarkasteltava laajempaa päästöjenkirjoa kuin ainoastaan hiilidioksidia (CO2). Sähkönjakelussa yleisesti käytetty rikkiheksafluoridi (SF6) on eristeaineena erinomainen. Kaikista SF6-kaasun eduista ja myönteisistä ominaisuuksista huolimatta, rikkiheksafluoridi (SF6) on voimakas kasvihuonekaasu, jonka ilmastonlämpenemispotentiaali (GWP, Global Warming Potential) on 23 500 kertaa suurempi kuin CO2:n. Vaikka SF6:n vuoto on normaaliolosuhteissa vähäistä (noin 0,1-0,2 % uusissa laitteissa), on sen ympäristövaikutukset otettava vakavasti.

Osana EU:n ilmastopolitiikkaa on EU tehnyt SF6-kaasua käsittävän lakiesityksen, jossa SF6-kaasun käyttö kielletään asteittain uusissa asennuksissa. Lakiesityksen on määrä tulla voimaan siten, että SF6-kaasun käyttö kielletään alle 24 kV:n järjestelmissä 1.1.2026 alkaen sekä 1.1.2030 alkaen alle 52 kV:n järjestelmissä. Tämä on syytä ottaa huomioon uusia kohteita suunniteltaessa, niin käytettävissä olevan teknologian, tilankäytön kuin myös sähkönjakeluratkaisujen elinkaarenaikaisen huollettavuuden kannalta.

Ilmastoystävälliset sähkönjakeluratkaisut ovat jo saatavilla

Kaikki mekaaniset komponentit, kuten katkaisijat, kuluvat käytössä ja tarvitsevat huoltoa elinkaaren aikana. Huollon tarve määräytyy pitkälti kojeistotyypin ja käytön mukaan. Elinkaaren aikainen huollettavuus onkin ilmaeristeisten kojeistoratkaisuiden vahvuus. Helpolla huollettavuudella maksimoidaan tuulipuistojen tuotanto myös vikatilanteiden yllättäessä ja vikaantuneet komponentit ovat helposti vaihdettavissa uusiin, jolloin pitkiltä huoltokatkoilta voidaan välttyä. Tämän lisäksi ilmaeristeiset kojeistot varustettuna tyhjiökatkaisijoilla ovat SF6-vapaita eikä näin kuormita ilmastoa.

Kojeistotilan ollessa rajallinen tai jos ilman suhteellinen kosteus on hetkellisesti korkea, on kaasueristeinen kojeisto erinomainen valinta. Tällaisia kohteita voivat olla muun muassa puistomuuntamot tai erilaiset kytkinlaitokset, joissa ei ole erillistä lämmitystä. Näihin kohteisiin ABB on kehittänyt AirPlus -kaasuun pohjautuvan kojeistoratkaisun, jolla on kaasukojeistolle ominainen kompakti koko, mutta GWP indeksi on alle 1 ja elinikä ilmakehässä alle 16 päivää.

Kojeistovalinnan lisäksi muillakin ratkaisuilla voidaan edistää tuulipuistojen energiatehokkuutta ja tätä kautta pienentää ilmastopäästöjä. Esimerkiksi korvaamalla 14-kennoisen keskijännitekojeiston perinteiset mittamuuntajat sensoriteknologialla, voidaan 30 vuoden aikana säästää arviolta 250 MWh energiaa. Lisäksi ennakoivat kunnonvalvontaratkaisut auttavat estämään odottamattomia tuotantokatkoksia, jolloin tuulipuiston energiantuotanto saadaan maksimoitua. Pienillä valinnoilla on ilmaston kannalta suuri merkitys. Näillä valinnoilla vauhditamme matkaa kohti kestävää sähkönjakelua ja tuotantoa.