Videokuvaan lisätyt 3D-mallinnetut tuulivoimalat luovat havainnollisen kuvan valmiiden voimaloiden vaikutuksesta hankealueen maisemaan. Mallien avulla voidaankin lisätä konkretiaa hankkeesta tiedottamiseen eri sidosryhmille. Maisemallisesti arvokkailla alueilla sijaitsevissa Konikallion maa- sekä Korsnäsin merituulivoimahankkeissa sekä Leuvannevalla on huomattu 3D-mallinnuksen edut.

– Mahdollisimman realistiset ja visuaaliset 3D-mallit ovat hyödyllinen keino tuulivoiman edistämisessä ja avoimessa tiedottamisessa. Konkreettiset videot helpottavat sidosryhmäyhteistyötä, kuten esimerkiksi Leuvannevassa tehdään. Malleilla on helppo näyttää, mitä ollaan oikeasti tekemässä, miltä tuulivoimalat maisemassa tulevat näyttämään ja mihin ne näkyvät, VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n toimitusjohtaja Seppo Tallgren sanoo.

Avoin sidosryhmätiedottaminen tärkeää

– Panostamme tiedottamiseen koko hankkeen ajan. Kun asioista puhutaan avoimesti ja vaikutuksia näytetään oikein, helpottaa se myös tulevaisuuden luvitusprosesseja. Silloin ei jälkikäteen sanota, ettei tiedetty tai ymmärretty hankkeiden vaikutuksia, Tallgren kuvaa VSB:n strategiaa.

– 3D-mallinnus toimii hyvänä lisänä YVA-menettelyyn sisältyviin arviointeihin. Ilmattaren Konikallion hanke on valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen läheisyydestä. Toivottavasti meidän video tarjoaa myös Konikallion tuulivoimahankkeen maisemavaikutuksista huolestuneille arvokasta lisätietoa, Lauri Vierto perustelee 3D-mallinnetun videon käyttöä tuulivoima-hankkeiden viestinnässä. Vierto toimii maatuulivoima- ja aurinkoenergiahankekehitystiimin vetäjänä Ilmatar Energyllä.

Tuulivoiman havainnollistaminen 3D-mallinnetulla videolla

– Istuttamalla 3D-mallinnetut tuulivoimalat videokuvaan, jossa puut ja luonnonesteet näkyvät oikeasti sellaisena, kun ne maastossa kuvaushetkellä ovat, saadaan mahdollisimman totuudenmukainen ja sidosryhmille havainnollinen kuvaus kyseiseen ympäristöön suunnitelluista voimaloista, pohtii Metsähallituksella hankekehityspäällikkönä toimiva Ville Koskimäki.

– Liikkuva kuva on valokuvasovitteita paljon visuaalisempaa, jolloin se havainnollistaa paremmin. Dronella kuvatulla videolla on helppo osoittaa näkymän vaihtelu korkeuden muuttuessa. Jos edessä on pienikin korkeampi kohta tai puustoa, voimalat jäävät helposti niiden taakse, Vierto sanoo.

– Videolla voi hyvin havainnollistaa myös vuorokaudenaikojen vaikutusta. Sillä voidaan esimerkiksi näyttää voimaloiden ja lentoestevalojen näkyminen pimeällä, Vierto avaa.

Maisemavaikutusten mallintaminen Konikalliolla

Ikaalisten ja Hämeenkyrön alueella sijaitseva Konikallio on valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, joten hankkeen maisemavaikutukset on tunnistettu keskeiseksi kokonaisuudeksi esiselvitysvaiheesta lähtien. Hankkeessa onkin panostettu mahdollisimman paljon maisemavaikutusten arviointiin.

– YVA-konsulttimme kautta löysimme Huuru Median palvelun. Päätimme ensimmäistä kertaa Ilmattaren historiassa kokeilla ylimääräistä palasta maisemavaikutusten arviointiin 3D-mallinnetun videon muodossa. Hankekunnat ovatkin olleet tosi tyytyväisiä, että olemme ottaneet asian tosissaan, ja että on löydetty uusia tapoja arvioida maisemavaikutuksia, Vierto kertoo.

Drone-kuvaukset tehtiin pääosin paikoissa, joissa Konikallion virallisen YVA-arvioinnin staattiset havainnekuvat oli otettu. Videoon upotettiin hankkeessa arvioitavien voimaloiden 3D-mallit, joiden rakenne ja mitat vastasivat mahdollisimman tarkasti YVA-menettelyssä käytettyjä arvoja.

– 3D-mallinnetulla videolla pyritään tehostamaan tiedottamista hankkeen vaikutuksista ja tarjoamaan ulospäin mahdollisimman paljon tietoa. Varmasti tätä tullaan hyödyntämään myös jatkossa. Olemme Ilmattarella pyrkineet aina olemaan etujoukoissa oikeastaan kaikessa, mitä tehdään ja mielellään tutkitaan uusia mahdollisuuksia. 3D-mallinnettu video sopii meidän toimintaan tosi hyvin, Vierto toteaa.

3D-mallit Korsnäsin merituulivoimahankkeessa

Metsähallitus on käyttänyt 3D-mallinnusta Korsnäsin merituulivoimahankkeen havainnollistamisessa eri näkökulmista ja ihmisille merkityksellisistä paikoista. Siksi videolle kuvattiin myös Korsnäsin ympäristöä ja siellä olevia kulttuurillisesti arvokkaita paikkoja. Tavoitteena on ollut luoda asukkaille ja sidosryhmille mahdollisimman realistinen ja todenmukainen kuva vajaan 10 vuoden kuluttua toiminnassa olevasta hankkeesta.

– Halusimme tehdä suunnitteilla olevat voimalat mahdollisimman näkyviksi. Videointiin sattui vuoden kirkkain päivä, ja saimme parhaan näkyvyyden. Saaret sekä muut merelle ja hankealueelle näkyvyyttä blokkaavat esteet vaikeuttivat riittävän näkymän tarjoavien kuvauspaikkojen löytämistä. Niissä paikoissa kuvaukset tehtiin horisontin yläpuolelle nostetulla dronella, jonka lentokorkeus näkyy valmiilla videolla. Katsoja siis näkee, ettei videokuva vastaa korkeutta, jolla ihmiset maisemaa katsovat, Koskimäki kertoo.

Aidonnäköiset videot tuulivoimatoimijoiden tarpeeseen

Edellä mainitut 3D-mallinnukset on toteuttanut Huuru Media. – Pari vuotta sitten nostin Huuru Median Pekka Seppälälle esiin tarpeen hyvin tehdystä tuulivoiman 3D-mallinnuksesta, jota en ollut vielä silloin nähnyt. Siitä Pekka lähti kehittämään alan tarpeisiin vastaavaa palvelua, Tallgren muistelee.

­– Kehitimme palvelun alalta tulleiden toiveiden pohjalta. Kaikki valmiilla videolla näkyvä voimaloita lukuun ottamatta on hankealueella oikeasti olemassa. Lisäämällä fotorealistiset ja oikeilla mitoilla 3D-mallinnetut voimalat korkealaatuiseen videoon, on lopputulos todenmukainen, Seppälä sanoo. Huuru Median kehittämää 3D-mallinnuskonseptia on käytetty useissa tuulivoimahankkeissa.