Sosiaalinen kestävyys on liiketoiminnan johtamisen keskeinen kysymys, ajattelipa asiaa yrityksen kilpailukyvyn tai vastuullisuuden kokonaisuuden kantilta. Yritystoiminnan sosiaalinen ulottuvuus tarkoittaa toimenpiteitä ja vaikutuksia, jotka kohdistuvat yhteiskuntaan ja yrityksen omiin työntekijöihin. Näistä molemmista huolehtiminen pitkäjänteisellä tavalla mahdollistaa myös kestävän ja arvolähtöisen yrityskulttuurin kehittymisen.

Kun yhtiön sosiaalisia vaikutuksia kehitetään vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, voidaan saada aikaan vastaavaa todellista vaikuttavuutta ja kasvua, kuin ympäristövastuun puolella on tapahtumassa vihreän siirtymän askelmissa. Sosiaalisen vaikuttavuuden ja sen aikaansaaman muutoksen seuraamista pitää kehittää, jotta toimintaa voidaan suunnata liiketoiminnan, työyhteisön ja yhteiskunnan kannalta oikeaan suuntaan. Sosiaalisen ulottuvuuden mittarit ovat vielä rajallisia ja keskeneräisiä verrattuna vaikkapa ympäristövastuun konkreettisiin mittareihin. Niiden kehittäminen kuitenkin jatkuu koko ajan, ja haluamme olla tässä eturintamassa mukana.

Yrityksessä sosiaalista kestävyyttä johdetaan sekä sisäisesti että ulkoisesti, ja merkityksellisyyden tunne on sille kilpailukyvyn rinnalla tärkeä lähtökohta. Sosiaalisen vastuullisuuden toteuttaminen onkin yrityksen ja sen vaikutuspiiriin kuuluvien ihmisten yhteisen tarinan elämistä todeksi.

Millaista tarinaa haluamme elää?

Pohjimmiltaan on kyse siitä, miten kohtelemme toinen toisiamme ja miten ihmisoikeudet toteutuvat omalla työpaikalla ja esimerkiksi yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden toiminnassa. Yrityksen aikaansaamat vaikutukset yhteiskuntaan, aluetalouteen ja yhteisöihin kuuluvat kaikki sosiaalisen vastuun sateenvarjon alle.

Omalla työpaikalla jokaisen työntekijän, esihenkilön ja johtajan henkilökohtainen identiteetti on ammatillisen identiteetin ytimessä. Sieltä nousevat arvot, merkityksellisyyden tunne ja halu sitoutua. Yrityksen johdon tehtävä on luoda sopivat olosuhteet psykologisesti turvalliselle ja avoimelle työyhteisölle, jossa jokainen ihminen haluaa toimia ja vaikuttaa yhdenvertaisena osana päivittäistä toimintaa. Sosiaalisen vastuun monipuolinen toteuttaminen vaikuttaa myönteisesti myös rekrytoinnissa ja työntekijöiden sitoutumisessa.

Konkreettiset teot työturvallisuuden, monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden, inklusiivisuuden sekä toimitus- ja arvoketjun sosiaalisen vastuullisuuden edistämiseksi vievät kaikki tätä tärkeää asiaa eteenpäin. Kun ihmisresurssien mahdollistama liiketoiminta tuottaa yhteiskunnallista hyvää ja yritys lisäksi toteuttaa sosiaalista osallisuutta vahvistavaa toimintaa, ollaan oikealla polulla. Uteliaisuudella ja kehittämislähtöisellä otteella saadaan koko ajan entistä enemmän hyvää aikaan. Valmista ei tule koskaan, joten matkasta saa ja voi nauttia kaikkine huippuineen ja laaksoineen.

Blogin inspiraation lähteenä toimi 12.9. toteutettu vastuullisuustapahtuma No bullsh*t 2023, jonka järjestivät EK, Perheyritysten liitto, FIBS (Finnish Business & Society), Keskuskauppakamari, Business Finland ja Design Forum Finland. https://nobullshit.events/

Blogin kirjoittaja Paula Mäkeläinen (HTM, Sosionomi) on Suomen Hyötytuuli Oy:n vastuullisuuspäällikkö, jolle on tärkeää vaikuttaa myönteisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin. Merkityksellinen tekeminen yhdessä asiantuntijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa tekee tämän mahdolliseksi.

Blogikirjoitus on julkaistu aiemmin täällä.