Suomen talousuutisiin tuli positiivinen vire helmikuussa 2021, kun Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre kertoi investoivansa 1,6 miljardia euroa Kemin uuteen biotuotetehtaaseen. Upea uutinen Suomen taloudelle. Yhtä lailla hatun noston – ja sitä palstatilaa – ansaitsevat lukuisat tuulivoimaa koskevat investointipäätökset, joita on tehty läpi monin tavoin haastavan korona-vuodenkin.

Kuten Helsingin Sanomat artikkelissaan 20.2.2021 toteaa, uutta tuulivoimaa on parhaillaan rakenteilla yli kahden miljardin euron arvosta. Mikäli jo kaavoitetut ja luvitetut tuulipuistot etenevät investointivaiheeseen, voi meillä olla seuraavan kahden vuoden kuluessa jopa yli kolmen miljardin euron edestä investointeja tuulivoimaan. Tämä kolme siis tuon jo rakenteilla olevan kahden miljardin lisäksi. Hattuja ylös ja kuplia laseihin!

Rakenteilla olevan 2,4 gigawatin tuulivoimakapasiteetin rakentamisenaikainen työllisyysvaikutus kerrannaisvaikutuksineen on noin 15 000 – 16 000 henkilötyövuotta ja edelleen käyttövaiheessa useita tuhansia henkilöitä vuodessa. Tuulivoima-ala työllistää koko ajan enemmän ja enemmän ja yhä moninaisempiin tehtäviin.  Selvää on, että nämä investointiuutiset ovat niitä, mitä taloutemme tällä hetkellä kaipaa. Tuulivoimaan liittyviä investointiuutisia kaipaavat myös ilmastomme ja sähköntuotantomme kehitys päästöttömäksi. Tuulivoimalla on myös tärkeä merkitys sähköntuotantomme omavaraisuuden kasvattamisessa. Toivotaan, että saamme lukea vuoden 2021 aikana lisää positiivisia uutisia koskien yhä uusia tuulivoimainvestointeja.

Tuulivoimainvestoinnit ovat merkittäviä paitsi Suomen talouden, myös useiden kuntien talouden kannalta. Suomessa on jo arviolta puolen kymmentä kuntaa, jotka positiivisen työllisyysvaikutuksen lisäksi saavat tuulivoimaloista yli miljoona euroa kiinteistöverotuloja vuonna 2021. Parhaimmillaan tuulivoimasta saatavat kiinteistöverotuotot vastaavat useaa prosenttiyksikköä kuntaverossa. Ei ihme, että tuulivoimarakentamista toivovat myös monet sellaiset kunnat, joissa sitä ei vielä ole.

Paikallinen päätöksenteko on keskeisessä roolissa tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa. Julkisuudessa kerrotut positiiviset faktat tuulivoimainvestointien suuruutta ja kotimaisuusastetta sekä voimaloiden kiinteistöverotuottoja koskien ovat tärkeitä tekijöitä, joita nykyiset ja tulevat kuntapäättäjät ottavat huomioon päätöksenteossaan. Paikalliset yritykset työllistyvät erityisesti toteutusvaiheen maanrakennustöissä sekä myöhemmin alueen huoltotöissä. Tuulipuistoalueen infrasta hyötyvät niin metsästäjät kuin puukauppaa tekevät metsänomistajatkin. Monet tuulivoimatoimijat ovat avoimia myös uusille tavoille tehdä yhteistyötä paikallisten asukkaiden kanssa. Huolehditaan yhdessä siitä, että myös tulevat päättäjät tuntevat mahdollisimman hyvin kaikki ne hyödyt, joita kunnat voivat voimaloista saada.