Viimeisen muutaman kuukauden sisällä on Suomen sähkömarkkina-alueella koettu sähkön hinnan tuntitason ääripäitä, -50 snt/kWh, marraskuussa 2023 ja +230 snt/kWh tammikuussa 2024. Kuluttajien näkökulmasta ensimmäinen tapahtuma on (ilmeisesti) koettu saavutetuksi eduksi, joka ei aiheuttanut suuria tunteita. Jälkimmäinen näistä sai niin mediaa kuin äänekkään sekä, tahallaan tai tarkoittamattaan, ymmärtämättömän ihmisryhmän liikkeelle vaatimaan muutosta sähkömarkkinaan, koska tilanne on kestämätön sekä Suomen etujen vastainen. Onko suuri kuva todella näin?

Vuosikymmenien ajan hiottu ja evoluution tuottama sähkömarkkina toimi suunnitellusti. Hinta oli kyllä yksittäisen päivän ajan erittäin korkea, mutta Suomessa ei koettu sähköpulaa, eikä varavoimaakaan tarvinnut käynnistää. Lopulta selvisi, että tuon tammikuun perjantain aikana kuluttajat reagoivat kalliiseen sähkön hintaan säästämällä noin 1000 MW eli Loviisan ydinvoimalan kahden yksikön verran sähköä. Harmittavasti säästö tuli esille vasta tuon perjantain aikana ennustettua alhaisempana kulutuksena eikä näin päätynyt pörssisähkökuluttajien hyödyksi.

Tästä kysyntäjoustossa on kyse: kuluttajat reagoivat sähkön hintaan ja ajoittavat kulutustaan sen mukaisesti. Tässä sähkön hintaheilahtelussa on myös merkittävät mahdollisuudet jatkojalostaa eri toimintamalleja niin teollisuudelle kuin kotitalouksille.

Suomessa tiedetään jo olevan merkittävästi investointisuunnitelmia, ja myös rakenteilla olevia projekteja, uuden teollisuuden osalta. Monet niistä perustavat toimintamallinsa vaihtelevaan sähkön hintaan, ja osa tulee tukemaan niin sähköverkkoa kuin -markkinaakin. Akkuvarastointisuunnitelmia julkistetaan koko ajan lisää, kaukolämpöön investoitavia sähkökattiloita on julkistettu 1500 MW:n edestä – vetyprojekteista nyt sen enempää puhumattakaan. Toteutuessaan investointien yhteisarvo on kymmeniä miljardeja euroja, mikä on Suomen historian isoimpia investointinäkymiä, jollei isoin. Kaiken keskiössä on sääperusteinen uusiutuva energia tuulivoiman ja aurinkovoiman muodoissa.

Sähkön hinnan vaihtelu on uusi normaali, ja siitä seuraa myös paljon hyvää. Jos nyt monen sattuman summana syntyneen hintapiikin vuoksi rikotaan koko hyvin toimiva järjestelmä, on sillä laajat seuraukset: niin kotimaiset kuin ulkomaiset sijoittajat kavahtavat suuria muutoksia ja Suomen vakaus investointiympäristönä murenee.

Tuulivoimayhdistys tekee jatkuvaa vaikuttamistyötä ja tapaa päättäjiä säännöllisesti. Näin vaikutamme proaktiivisesti ja aktiivisesti Oy Suomi AB:n edun mukaisiin linjauksiin sekä alamme tulevaisuuteen. Ei lähdetä korjaamaan sitä, mikä ei ole rikki, vaan iloitaan hyvin toimivasta ja hyväksi hiotusta sähkömarkkinastamme.