Energiamarkkinoiden muutos fossiilisista raaka-aineista uusiutuviin sähköntuotantomuotoihin asettaa uusia vaatimuksia sähköjärjestelmälle. Uusiutuvan ja hajautetun energiatuotannon osuus kasvaa merkittävästi sekä Suomessa että Ruotsissa. Tällä tiellä on edetty jo hyvää vauhtia, sillä uusiutuvien energialähteiden osuus nousi Suomessa 27 prosentista 42 prosenttiin vuosien 2012-2022 aikana.

Sähköntuotannon muutokset luovat paineita reservimarkkinoille. Niihin vaikuttaa myös säätelyn muutokset, reserviin osallistuvien teknologioiden kehitys sekä pohjoismaisen ja eurooppalaisen sähkömarkkinan yhdentyminen.

Uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle

Fingridin reservimarkkinat-yksikön päällikön Maria Joki-Pesolan mukaan reservimarkkinoiden rooli kasvaa, kun sähkötuotanto on nykyistä hajautetumpaa ja yhä enemmän riippuvainen säästä.

– Toivomme, että kaikki toimijat tunnistavat reservimarkkinoiden liiketoimintamahdollisuudet. Reservimarkkinat kasvavat jatkossa, sillä ilman säätökykyä sähköjärjestelmän ylläpidon tehokkuus kärsii ja se heijastuu kustannuksiin.

BESS ratkaisuilla on merkittävä rooli

BESS-ratkaisut ovat jo nyt aktiivinen osa sähköjärjestelmän reservien ylläpitoa, erityisesti taajuusohjattujen reservien markkinoilla.

– Akkujen merkitys tärkeänä reserviteknologiana ennustetaan kasvavan, kun reservien tarpeet kasvavat ja poistuvaa reservikapasiteettia korvautuu uusilla reservikohteilla, jossa akkuteknologiat ovat lupaava vaihtoehto, Fingridin reservimarkkinoiden asiantuntija Taneli Leiskamo sanoo.

Tulevaisuudessa akkuja käytetään taajuusohjattujen reservien lisäksi yhä useampiin muihinkin reserveihin, kun esimerkiksi manuaalisen (mFRR) ja automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) tarpeet kasvavat. Akkujen toimintanopeus ja elinkaaren aikainen kustannustehokkuus ovat niiden etuja perinteisiin reserviteknologioihin verrattuna.

Reservien uudet tekniset vaatimukset vaativat akkuratkaisuilta nopeampia, tarkempia ja pidempikestoisia säätöjä.

– Erityisesti suuremman energia/teho-suhteen akkujärjestelmille on kysyntää tulevaisuudessa. Tällaisia kohteita omistavien tai hallinnoivien reservitoimittajien näkymät ovat erityisen hyviä, Leiskamo sanoo.

Akkujärjestelmät luovat vakautta

– Reservimarkkinoillamme on runsaasti vesivoimaa. Viime vuosina sen rinnalle on tullut akkujärjestelmiä ja tuulivoimaa, sanoo Anna Jäderström, Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnätetin Head of Balancing markets.

Jäderström pitää BESS-ratkaisujen tuloa markkinoille tervetulleena, koska niiden tekninen suorituskyky vastaa sähköjärjestelmän vakauteen liittyviä tarpeita. Myös niiden vasteaika taajuuden muutoksiin on erittäin nopea ja tarkka.

– Tarvitsemme koko ajan lisää kapasiteettia pohjoismaisille reservimarkkinoille, ja BESS-ratkaisut ovat oivallinen lisä olemassa oleviin teknologioiden rinnalle.

Pelkät nopeat ratkaisut eivät kuitenkaan riitä, eivätkä akut yksinään voi tarjota kaikkea tarvittavaa joustavuutta. Kasvava tarve reserveille tasapainottamiseen Pohjoismaissa edellyttää Pohjoismaisen vesivoiman pysyvän vakaana reservien tarjoajana sekä tuulivoiman lisääntyvää käyttöä reservimarkkinoilla.

Reservimarkkinat tarvitsevat teknologioita

Markkinatoimijat ymmärtävät Ruotsissa nyt paljon paremmin reservimarkkinoiden mahdollisuudet kuin pari vuotta siten, mikä nopeuttaa kehitystä.

– Tarvitsemme kilpaillut markkinat, jonne toivomme koko ajan uusia toimijoita ja teknologioita, Jäderström sanoo.

Fingrid on täysin teknologiariippumaton reservimarkkinoiden suhteen.

– Emme ota kantaa, mitä teknologiaa reservimarkkinalla toimijat käyttävät. Haluamme ennen kaikkea, että reservimarkkinoilla on runsaasti toimijoita sekä kulutuksen että tuotannon puolella, Joki-Pesola sanoo.

Kehittyvä teknologia ja laskevat hinnat

Akkuratkaisujen hankinnan pääasiallinen tai osittainen ajuri voi olla reservimarkkinoiden ulkopuolinen tarve, jolloin järjestelmien suunnittelussa on hyvä huomioida useita käyttötarkoituksia ja liiketoimintamalleja.   

Akkuteknologioiden kehityksessä muun muassa akkujen kapasiteettien kasvu auttaa BESS-ratkaisujen läpimurtoa reservimarkkinoilla. Akkujärjestelmien houkuttelevuutta lisäävät myös laskevat hinnat, kehittyvät ohjausjärjestelmät sekä entistä vastuullisemmat raaka-aineet ja valmistustavat.