Suvic on sitoutunut laadun ja turvallisuuden kehittämiseen johtamisjärjestelmänsä kautta. Ponnistelemme jatkuvasti luodaksemme kestäviä ratkaisuja, jotka heijastavat sitoutumistamme vastuulliseen liiketoimintaan. Yksi esimerkki tällaisesta, talon sisällä kehitetystä innovaatiosta ovat valumuottien kaiteet yhdistettynä muottia kiertävään kulkusiltaan. Ympäri käveltävät kaiteet helpottavat valutyön aikaista liikkumista perustuksella merkittävästi.

Idea lähti omasta vihoittelevasta polvesta

Primusmoottori idean ja sen nopean toteutuksen takana on Suvicilla työpäällikkönä työskentelevä Sami Sainio, jolla on pitkä kokemus niin betonin tuotannosta kuin tuulivoimaloiden rakentamisestakin. Ensimmäistä tuulivoimalaperustusta hän on valanut jo vuonna 2013. “Idea kaiteisiin syntyi elokuussa 2022, kun olin tuuraamassa valumestaria eräällä tuulivoimatyömaalla. Silloin minulla tuli mitta täyteen siitä raudoitteiden päällä jo valmiiksi kipeällä polvella seisoskelusta sekä valajien rautojen päällä hyppimisen seuraamisesta, ja mietin, että tähän täytyy olla joku toinen toimintatapa”, Sami kertoo tuskailleensa.

Mukaan ajatuksen jatkojalostamiseen Sami osallisti luottomiehen, laadukkaita teräksisiä muotteja Sievissä pajallaan valmistavan Pekka Salmelan, joka on valmistanut muotteja Suvicille jo pitkään. Sami kertoo, että ennen kaikkea idea muotin kehittämiselle tuntui toteuttamiskelpoiselta, koska Suvicilla on haluttu panostaa ekstraa turvallisuusasioihin. “Meillä on painotettu, että innovointi on positiivista ja prosesseja halutaan kehittää, varsinkin niiden asioiden osalta, jotka liittyvät työturvallisuuteen.”

Malli tarjoaa merkittäviä parannuksia useiden työvaiheiden turvallisuuteen

Tyypillisessä kallioankkuriperustusten eli raffimuottien kaidemallissa kaide on kiinni suoraan muotin päällä, ja muotin päällä liikutaan raudoituksen päällä kävellen. Raudoituksessa liikkumisen haasteet koskevat monia, sillä valupaikalla liikkuu työmaahenkilökunnan ja raudoittajien lisäksi mm. laborantteja, raudoituksen tarkastajia ja valvojia. Uusi, paranneltu kulkusilta helpottaakin monien ammattilaisten toimintaa työmaalla.

Ensimmäistä kertaa uuden malliset muotit olivat käytössä Iin Isokankaan ja Palokankaan tuulipuistojen työmaalla kesällä 2023, jossa uudistus todettiin toimivaksi. “Valuporukka otti asian erittäin hyvin vastaan, kun he nopeasti huomasivat, kuinka paljon kiertävä kulkutaso helpottaa työskentelyä”, Sami kertoo.

Lisäksi uusi malli tarjoaa merkittäviä parannuksia useiden työvaiheiden toimintatapoihin. Sami kertoo, että oman polvikivun ehkäisyn ohella uusi kulkusillan sisältävä kaidemalli ratkaisee muitakin ongelmia: uudessa mallissa betonoinnin aikana tarvittava sähköistys, kaapelointi jne. kulkevat ylhäällä kaiteessa muotin ulkopuolella, eivätkä roiku vapaasti viriteltyinä valun päällä.

Työmaan kokemus on, että myös betonipinnat saatiin pysymään entistä paremmassa kunnossa, ja valusuoritus muuttui kertaluokkaa helpommaksi ja ammattimaisemmaksi. “Turvallisuuden ja työnteon mukavuuden lisäksi suurin yksittäinen asia on varmaankin viimeistelytöiden ja suojauksen helpottuminen – kenenkään ei tarvitse enää hyppiä keskeneräisen tai valmiin valun päällä. Tässä mallissa jälkihoidon, mahdollisen jälkitiivistyksen, jälkihoitoaineiden levittämisen ja kelinmukaisen suojauksen pystyy tekemään siististi ja turvallisesti kävelytason päältä.”

Turvallisuuden kehittäminen on panostus, joka maksaa itsensä takaisin

Vaikka muotti itsessään kestää yli yksittäisen työmaan ja noin 20 valukertaa, kuljettamisessa muotti saa iskuja, valupinnan jälki alkaa kärsiä ja muotti viedään aika ajoin huoltoon. Kaiteet ja kulkusillat voidaan kuitenkin siirtää uusiin muotteihin, jolloin niiden käyttöaste ja vuosien elinkaari jatkuvat muottien kiertäessä huollossa. Kulkujen ja kaiteiden valmistamisesta aiheutuva kustannus suhteessa niiden odotettuun käyttöikään ja tarjoamiin hyötyihin onkin siten marginaalinen.

Rakennusteollisuuden tilastojen mukaan raudoitus- ja betonityöntekijöille tapahtuu Suomessa kolmanneksi eniten työtapaturmia, noin 60 tapaturmaa vuodessa. Puolet turmista aiheutuu terävästä esineestä, kaatumisesta tai putoamisesta ja esimerkiksi n. 31 % kaikista 2021 sattuneista vammoista liittyy työsuorituksen mukaan luokiteltuna liikkumiseen. Luvut eivät ole juurikaan enää viime vuosina parantuneet, joten kaikki turvallisuuslaitteisiin, työtapoihin ja -välineisiin liittyvät parannukset ovat tärkeitä ja osa ennaltaehkäisevää toimintaa.

“On hieman alkeellista ajatella työturvallisuutta vain kuluna, sillä työturvallisuus nimenomaan johtaa parempaan tehokkuuteen parempien välineiden, kehittyneempien työtapojen ja harvempien poissaolojen kautta”, Suvicin HSEQ Manager Eetu Pajala ynnää.

“Yrityksemme aivan keskeinen arvo on, että työntekijöillä on vapaus kehittää entistä parempia toimintatapoja mielenkiintoisella alalla, jonka konventiot ovat jatkuvassa murroksessa. Tuemme kaikkia työntekijöitämme niin toimistoilla kuin työmaillakin pohtimaan aktiivisesti sekä omaa työtänsä että yhteistä tekemistä, ja haastamaan sitä, miten tekemistä voisi muuttaa entistä turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi”, Suvicin toimitusjohtaja Ville Vesanen kertoo.

Artikkeli on julkaistu aiemmin myös Suvicin verkkosivuilla.