Tuulivoimayhdistys kysyi viime kesän aikana jäsenkyselyllä yhteisömme kantaa STY:n toiminnan laajentamisesta teollisen aurinkovoiman edunvalvontaan. Vastauksista on selvästi noussut esiin, että laajentamisessa nähdään sekä etuja että haasteita.

Fingridin tuottamien tilastojen mukaan vuoteen 2030 mennessä Suomessa voisi olla noin 8 000 MW aurinkovoimaa ja noin 21 000 MW tuulivoimaa. On selvää, että molemmat tulevat näyttelemään isoa roolia Suomen energiamurroksessa sekä vihreän teollisuuden mahdollistamisessa. Historiallisesti arvioituna uutisoitujen investointien määrä Suomeen on ennennäkemätön, yli 140 miljardia euroa. Uusiutuvan energian rooli on olla kaiken tämän mahdollistajana.

Teollisen kokoluokan aurinkovoiman kehityskaari näyttää muistuttavan kovasti maatuulivoiman vastaavaa reilu kymmenen vuotta sitten. Ala on pitkään ollut ”pojittelun” ja ”tytöttelyn” kohteena, ja alaan uskovia on ollut kovin rajatusti. Koska uskottavaa näkymää ei ole ollut, eivät sääntelykehikko tai alan edunvalvonta ole kehittyneet. Monen asian summana teollisen kokoluokan aurinkovoima on kuitenkin nyt viimein lyömässä läpi: useita ison kokoluokan hankkeita on suunnitteilla ja tulee rakenteille lyhyen ajan sisällä. Tämä on herättänyt viranomaiset huomaamaan, että alan regulaatio on puutteellista. Samalla toimijat ovat huomanneet, että teollisen kokoluokan aurinkosähkön edunvalvonta puuttuu. STY:ssä on eletty sama vaihe tuulivoiman kanssa, joten on järkeen käypää ja luonnollista, että tässä katseet kääntyvät STY:n suuntaan.

Tuulivoimayhdistys on tehnyt ja tekee monella tasolla erinomaista työtä. Aurinkovoiman mukaan otto toisi STY:lle lisäjalan, jonka päällä seistä. Tuulivoiman ja aurinkovoiman edunvalvonnan mahdollinen yhdistyminen toisi synergiaetuja, jotka vahvistaisivat yhdistystä monella eri mittarilla. STY:ssä on jo paljon jäseniä, jotka toimivat sekä tuuli- että aurinkovoiman parissa. Nämä yritykset voisivat keskittää edunvalvontansa yhteen yhdistykseen kahden sijaan. Lisäksi aurinko toisi yhdistykselle uusia jäseniä. Viranomaisille kontaktoitavana olisi edelleen tuttu etujärjestö, jolla paljon kokemusta edunvalvonnasta, regulaation luomisesta sekä jo olemassa olevat yhteydet eri sidosryhmiin ja päättäjiin.

Huolina kyselyn vastauksissa ovat nousseet esiin muun muassa kysymys resurssien riittävyydestä, jäsenten ja eri tuotantomuotojen tasapuolisen kohtelun varmistamisesta ja mahdollisista ristiriitatilanteista ja eriävistä näkemyksistä eri tuotantomuotojen välillä.

Nykyisen Tuulivoimayhdistyksen taustalta korostuu kaksi ryhmää, jotka ovat mahdollistaneet kaiken STY:n tekemisen ja joita ei tule unohtaa, kun yhdistymistä mietitään: yhdistyksen tuulivoima-alan jäsenet ja Tuulivoimayhdistyksen henkilökunta. Molempien näiden tahojen tuki tulee saada yhdistymisen taakse, jotta yhdistymistä voidaan harkita yhtään pidemmälle. Selvästi on käynyt ilmi, että tuulivoimayhdistyksen henkilöstön kohdalla tulee huolehtia oikeanlaisesta resurssoinnista ja jaksamisesta yhdistyksen eri toiminnoissa, niin jäsenpalveluissa, viestinnässä, tapahtumissa kuin edunvalvonnassa. Jo nyt tuulivoimapuolen edunvalvonnassa yhdistyksellä on ”kädet täynnä” ja mahdollinen toiminnan laajentaminen kasvattaisi kaiken kaikkiaan työmäärää. Oikeilla roolituksilla ja kasvatetuilla resursseilla tähän haasteeseen pystyttäisiin kuitenkin vastaamaan, jos laajentumiseen päädytään.

Pohdinta yhdistyksen toiminnan laajentamiseksi myös teollisen kokoluokan aurinkovoimaan jatkuu, eikä STY:n hallitus ole vielä päättänyt, aikooko se esittää yhdistyksen kokoukselle toiminnan laajentamista vai ei. Yhdistyksen päätöshän näin isoon muutokseen tarvitaan: STY:n sääntöjen mukaan olemme tuulivoiman edunvalvontajärjestö. Jotta muutos voitaisiin tehdä, on muutosta kannatettava ¾ kokouksessa annettavista äänistä.

Uskon, että resursseista tämä ei kuitenkaan jäisi kiinni: Suomesta löytyy myös ihmisiä, jotka ”rakastavat” aurinkovoimaa samalla tavalla kuin nykyhenkilöstö ”rakastaa” tuulivoimaa. Heidät vain tulisi löytää ja palkata Suomen parhaimman etujärjestön kirjoille tekemään edunvalvontaa ja toimivaa toimintaympäristöä.