Modvion on uuden teknologiansa avulla rakentanut maailman korkeimman puusta valmistetun tuulivoimatornin – Suomessa tuotetuista paneeleista.

Puusta valmistettuja tuulivoimaloiden komponentteja on suunniteltu useaan otteeseen. Tällä kertaa asian äärellä on ruotsalainen Modvion. Yritys rakentaa nykyvoimaloiden korkeuksiin yltäviä torneja puusta valmistetuista moduleista. Puun käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä, kun terästä ja betonia käytetään vähemmän; itse puumateriaali varastoi pitkäaikaisesti hiilidioksidia, joka on sitoutunut puiden kasvaessa. Tuloksena on hiilinegatiivinen tuulivoimalatorni, joka varastoi enemmän hiilidioksidia kuin sen tuotannossa syntyy.

Maailman on siirryttävä uusiutuvaan energiaan. Eikä pelkästään uusiutuvaan energiaan, vaan nettonollapäästöihin. Kaikki tämä luo kiireen tuoda teknologiaamme markkinoille. Käyttämällä paikallista uusiutuvaa puuta tornimateriaalina voidaan vähentää tuulivoimalan elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä noin 30 prosentilla, kertoo Modvionin perustaja ja toimitusjohtaja Otto Lundman.

Pienemmät moduulit helpottavat tornin osien kuljettamista

Yli 150 metriä korkeat tornit ovat jo nyt laajalti käytössä ja voimalakokojen odotetaan edelleen kasvavan. Voimalakoon kasvu luo haasteita esimerkiksi niiden kuljetukselle, mistä syystä tornilohkojen modulaarisuus on yksi mahdollisia tulevaisuuden kehityssuuntia, myös Modvionin tapauksessa. Tornien modulaarisuus mahdollistaa tavallisen kuorma-autokaluston käyttämisen, mikä helpottaa reittisuunnittelun paineita. Modvionin tornit ovat edullisempia mitä korkeammiksi ne nousevat,  joten ne soveltuvat erittäin hyvin Suomen markkinoille, missä käytetään tyypillisesti suuria tornikorkeuksia.

Käytetty materiaali on suomalaisen Metsä-Woodin toimittama LVL-kertopuu. Se koostuu monista ohuista puukerroksista, jotka lisäävät puutuotteen lujuutta. LVL on noin 50 prosenttia vahvempaa kiloa kohti verrattuna tuulivoimatorneissa käytettyihin teräsmateriaaliin. Tuloksena on kevyempi torni, jonka hyöty kasvaa mitä korkeammaksi se rakennetaan. Lisäksi puiset tornit voivat vaikuttaa yleiseen hyväksyttävyyteen: viimeaikainen Ruotsissa tehty kysely osoittaa, että poliitikot ja kuntien edustajat suhtautuvat myönteisemmin puusta rakennettuihin tuulivoimaloihin.

Puutornin rakentaminen ei eroa tavallisesta modulaarisen tornin rakentamisesta. Tornimodulit yhdistetään rakennuspaikalla ensin sylinterin muotoisiksi tornilohkoksi. Tämän jälkeen tornilohkot pinotaan päällekkäin putkimaiseksi torniksi, johon konehuone asennetaan terässovittimen avulla.

Wind of Chance

Modvionin ensimmäinen kaupallisen vaiheen puutorni, joka on nimetty Scorpions-yhtyeen kappaleen ”Wind of Change” mukaan, on valmistettu Modvionin tehtaalla, aivan Göteborgin ulkopuolella, missä kuusentuoksu leijailee tehtaan läpi. 105 metriä korkea tuulivoimatorni on pystytetty tänä syksynä Skarassa, Ruotsissa, ja se otetaan käyttöön vuoden 2023 lopussa. Torni on varustettu Vestasin V90-2.0MW-turbiinilla.

”Ensimmäisen kaupallisen turbiinimme asentaminen on meille valtavan tärkeä askel, sillä se osoittaa että ainutlaatuinen teknologiamme toimii suuressa mittakaavassa. Modvion on nyt valmis suureen läpimurtoonsa, ja tavoitteena on tulla merkittäväksi toimijaksi maailmanlaajuisilla tuulivoimamarkkinoilla. Suomi on meille ensivaiheen kiinnostava markkina”, sanoo Otto Lundman.

Tuulivoimamarkkina on suuri ja kasvaa joka vuosi. Tällä hetkellä tuulivoimatornimarkkinan arvo on vuosittain 40 miljardia euroa, ja sen odotetaan kasvavan (CAGR-kasvu +8%) globaalin tarpeen lisääntyessä edulliselle ja kestävälle energialle. Asennettujen gigawattien määrä kasvaa, kun taas asennettujen tuulivoimaloiden määrän odotetaan hieman laskevan, koska turbiinien koko suurenee nopeasti. Keskimääräisen maailmanlaajuisen turbiinin odotetaan olevan 6,6 MW vuonna 2030, Suomessa sitäkin enemmän. Tämä lisää kysyntää korkeille torniratkaisuille. Se, mikä oli markkinan marginaalia, on nyt nopeasti muuttumassa valtavirraksi – korkeat tornit ovat valtava ja kasvava segmentti, muuallakin kuin Pohjoismaiden metsäisillä alueilla.

Vestas on sijoittanut Modvioniin pyrkimyksenä luoda täysin kestäviä tuotteita ja vähähiilistä arvoketjua. Sijoittajia Vestasin lisäksi ovat muun muassa Euroopan komission EIC-rahasto, Almi Invest Greentech, Course Corrected VC ja Symbia VC, ja Modvion tekee yhteistyötä myös muun muassa Vattenfallin, RWE:n ja Enel Green Powerin kanssa. Seuraavan kehitysvaiheen rahoittamiseksi Modvion suunnittelee nyt uutta 20 miljoonan euron rahoituskierrosta laajentaakseen toimintaansa ja toimittaakseen ensimmäisen 6 MW tuulivoimala-asennuksen. Suomi on johtava maa Euroopassa LVL:n valmistuksessa, jota käytetään Modvionin torneissa. Onko Suomen tuulivoimateollisuus valmis olemaan, sille ominaiseen tapaan, kehityksen kärjessä ja panostamaan kotimaisuuden kasvattamiseen materiaali- ja komponenttivalinnoissa?