Viisi tuulivoimalaa halkoo tuulta korkealla Iin Viinamäen puitten yllä ja voimaloiden kyljessä sähköä varastoi yksi Pohjoismaiden suurimmista sähkövarastoista. Tuulivoimalat olivat valmistuessaan vuonna 2019 Suomen korkeimmat ja ensimmäiset täysin markkinaehtoisesti maahamme rakennetut tuulivoimalat. Viinamäen tuulivoimalat tuottavat sähköä nyt yhdelle Suomen suurimpiin tuulivoiman tuottajiin kuuluvalle Exilionille. Suomalaisten työeläkeyhtiöiden omistama kiinteistöihin ja uusiutuvaan energiaan sijoittava Exilion on tuulivoimatuottajana ainutlaatuinen, sillä sen tuotot ohjataan lyhentämättä suomalaisten eläkkeisiin.

Exilionin toiminnan ytimessä on sijoitustoiminta kotimaisiin kiinteistöihin ja uusiutuvaan energiaan. Toiminta alkoi vuonna 2005 kiinteistösijoittamisesta, mutta uusiutuva energia sijoituskohteena alkoi kiinnostaa kotimaisen tuulivoiman yleistyessä 2010-luvun lopulla.
Tuulivoimasta tuli osa sijoitusyhtiön toimintaa kevätalvella 2019, kun Exilion perusti Exilion Tuuli -nimisen yhtiön, jonka tehtävänä on sijoittaa tuulivoimaan ja muuhun uusiutuvaan energiaan. Yhtiö perustettiin LähiTapiolan hallinnoiman TuuliTapiolan pohjalle ja omistajiksi tulivat Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Valtion Eläkerahasto ja Veritas.

Ensimmäisen vuoden ajan yhtiö hallinnoi kolmea tuulipuistoa Lappeenrannassa, Siikajoella ja Luhangassa, minkä jälkeen tuulivoimaomistukset kasvoivat merkittävästi.

”Vuonna 2020 ostimme aiemmin toimineesta TuuliWatista ST1:n osuuden, kymmenen tuulivoimapuistoa, mikä muodostaa suurimman osan tuulivoimaomistuksistamme tällä hetkellä. Samalla mukana tuli hankkeita, joita olemme nyt kehittäneet eteenpäin ja osittain myös jo rakentaneet. Tällä hetkellä meillä on hoidettavana 740 miljoonan euron sijoitukset kiinteistöissä ja 500 miljoonan euron verran tuulivoimaa”, kertoo Exilionin toimitusjohtaja Ari Talja.

ST1:n kanssa tehty kauppa teki Exilionista tuolloin Suomen suurimman tuulivoimaomistajan, jonka tuotanto vastasi kuudesosaa koko Suomen tuulivoimakapasiteetista. Tällä hetkellä Exilionin portfoliossa on 13 toiminnassa olevaa tuulivoimapuistoa, joiden yhteiskapasiteetti on 380 megawattia. Tämä tekee yhtiöstä tällä hetkellä Suomen neljänneksi suurimman tuulivoimatuottajan. Valmiiden tuulivoimaloiden lisäksi portfolioon kuuluu Viinamäen akkuvarasto sekä seitsemän hankekehityksessä olevaa tuulivoimahanketta.

Kannattava, mutta vakautta vaativa sijoituskohde

Tuulivoima valikoitui osaksi Exilionin sijoitustoimintaa luonnollisesti kannattavuutensa ansiosta. ”Eläkeyhtiöt päättivät, että tuulivoimaan oli järkevä sijoittaa, koska sillä on ollut vakaa ja ennustettava tuotto. Tuulivoima onkin ollut hyvä sijoitus ja me sekä omistajat olemme tyytyväisiä. Exilion on lähtökohtaisesti tuulivoimaloidensa pitkäaikainen omistaja, mutta koska tämä on sijoitustoimintaa, tilanteen ollessa sopiva, myös myymme puistoja. Sähköä myymme tällä hetkellä spot-markkinoille. Valtaosa tuulivoimaloistamme on vielä syöttötariffin piirissä”, kertoo Talja.

Tuulivoima on edullisin tapa tuottaa sähköä Suomessa ja maassa on rakennettu markkinaehtoista tuulivoimaa jo vuodesta 2019. Viime vuosina korkojen nousu ja sähkönhinnan muutokset ovat kuitenkin muuttaneet sijoituskenttää ja vaikuttaneet myös tuulivoimainvestointien kannattavuuteen. Korkotilanteen ja sähkön hinnan lisäksi tuulivoimainvestointien kannattavuuteen vaikuttavat poliittinen tahto ja sääntely.

”Tärkein viesti poliittisille päättäjille juuri nyt on, että tuulivoimatuottajia tulee kohdella tasapuolisesti muihin tuotantomuotoihin nähden sekä säilyttää ennustettava ja vakaa säädösympäristö. Sijoittajille on myrkkyä, jos joka vuosi kehitetään uusia veroja tai säädöksiä. Kun markkinatilanne on sopiva ja säädösympäristö vakaa, uusia investointeja kyllä tulee”, Talja pohtii.

Vastuullinen sijoitus on kannattava sijoitus

Niin tuulivoima kuin muussakin liiketoiminnassa vastuullisuudesta on tulossa koko ajan tärkeämpää. Myös Exilionissa nähdään, että vastuulliset toimintatavat tarjoavat pitkäaikaista arvoa sekä sijoittajille että yhteiskunnalle.

”Vastuullisuus on meillä koko toiminnan läpileikkaava asia ja pyrimme ottamaan kaikessa toiminnassamme vastuulliset toimintatavat huomioon. Exilion Tuulen tärkeimmät vastuullisuusteemat ovat positiivinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä toiminnan paikallinen merkittävyys. Vastuulliset toimintatavat ei ole hyvesignalointia tai viherpiipertämistä vaan tapa, jolla sijoituksemme ovat yksinkertaisesti parempia. Meidän tehtävämme on sijoittaa eläkevaroja turvaavasti ja tuottavasti, ja tämä on kannattavin tapa”, summaa Talja.

Exilionin kohdalla vastuullisuus tarkoittaa käytännössä esimerkiksi päästöjen tarkkaa seuraamista sekä raportointia. Tuotannosta teetetään laajat hiilijalanjälkilaskelmat ja jätelaskennat toteutetaan kilojen tarkkuudella. Esimerkiksi vaihtoon menevät tuulivoimaloiden lavat saatetaan asianmukaisesti kiertotalouden piiriin. Vastuullisuus tarkoittaa Exilionille myös paikallisyhteisön huomiointia sekä maanomistajien reilua ja tasapuolista kohtelua.

Tuotot suomalaisille

Yritys on Suomessa ainutlaatuinen toimija, sillä se on ainoa suomalainen tuulivoiman tuottaja, jonka tuotto ohjataan suoraan suomalaisten hyväksi. ”Vuonna 2022 suomalaisten eläkkeisiin ohjattu tuotto oli noin 36 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Exilion Tuuli maksoi 10 tuulivoimakunnalle kiinteistöveroa yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa”, summaa Talja.

Exilion auttaa myös monia yrityksiä omien ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa. Muun muassa suomalaiset Snellman ja DNA ovat solmineet PPA-sopimukset ja tulevat tuulipuistojen valmistuttua sähköistämään omaa toimintaansa puhtaalla kotimaisella tuulivoimalla.

Suomalaisen tuulivoiman tulevaisuuden Talja näkee tällä hetkellä melko neutraalina, mutta horisontissa on myös haasteita. ”Yksi tuulivoima-alan tulevaisuuden kysymysmerkeistä on osaajapula. Tälläkin hetkellä voimalavalmistajille on paikoin haasteellista löytää osaavaa huoltohenkilökuntaa. Tuulivoimatuotannon koko ajan kasvaessa esimerkiksi tähän haasteeseen tarvitsemme ratkaisuja”, päättää Talja

Exilion Tuuli tuotti vuonna 2022 tuulisähköä yhteensä noin 1,0 TWh, mikä on noin 8,7 % kaikesta Suomessa tuotetusta tuulisähköstä. Tuotannolla voitaisiin kattaa Helsingin kaikkien kotitalouksien vuotuinen sähkötarve.