Joku. Se perheiden, työpaikkojen, harrastusporukoiden, yhdistysten ja muiden yhteisöjen aikaansaava ja loputtoman tehokas tyyppi, jonka kontolle niin moni asia tyypillisesti jää tai jätetään. Ainakin Jonkun toivotaan pelastavan tilanne, kun ketään ei oikein huvita ottaa koppia, astua framille tai muuten olla vastuussa jostakin asiasta.

Lähellä Jokua on Ala. Alan odotetaan ja oletetaan ajavan omia etujaan ja hoitavan asioita niin, että Alalla toimivat yritykset voivat hoitaa vaivatta liiketoimintaansa ja edellytykset alan kasvulle ovat suotuisat. Mutta kuka tai mikä on Ala? Ala on pitkälti sama kuin sillä toimivat yritykset. Mutta ovatko niiden näkemykset asioiden oikeasta suunnasta aina yhteneväiset? Kenen sana painaa?

Alalla kuin alalla on paljon asioita, jotka vaativat paljon määrittelyä ja yhteisen mielipiteen muodostusta. Kompromisseja on etsittävä ja monesti asiat vaativat taustojen penkaamista ja selvittelyä enemmän kuin yhden yksittäisen yrityksen resursseilla on mahdollista tai mielekästä toteuttaa. Yhteisen akuutin intressin ollessa ilmeinen saattaa luonnollista synergiaa löytyä yksittäisten yritysten väliltä asioiden hoitamiseksi. Yritysryppään jaettu kanta voi helposti vaikuttaa koko alan näkemykseltä, vaikka aidosti kyseessä on rajatun kokoisen yritysjoukon näkemys.

Mutta entä silloin kun yritysten näkökannat ovat risteävät? Kuka määrittelee alan näkemyksen vai puhuvatko kaikki omasta puolestaan? Saadaanko silloin asioita harkittuun suuntaan niin, että mahdollisimman moni hyötyy pitkällä tähtäimellä ja ala voi kasvaa ja kehittyä? Moni ala on myös todennut hyödylliseksi tarttua asioihin proaktiivisesti ja olla itse nostamassa asioita agendalle ja kehittämässä parhaita käytänteitä.

Monella alalla onkin todettu, että tarvitaan edunvalvontajärjestö yhteisten asioiden hoitoon. Niin myös tuulivoima-alalla. Ruotsinkielinen tuulivoimayhdistys perustettiin Suomeen jo vuonna 1982, suomenkielinen Suomen Tuulivoimayhdistys pian 30 vuotta sitten vuonna 1988.

Suomen Tuulivoimayhdistys hoitaa alan etuja ja pyrkii tekemään tuulivoimarakentamisesta mahdollisimman helppoa Suomessa, jotta jäseninä olevien 150 yrityksen yritystoiminnalla olisi tuulivoiman osalta hyvät edellytykset liiketoiminnalleen. STY on se, joka määrittää jäsentensä avulla tuulivoima-alan kannat asioihin. Se vaatii usein kokouksia, kahvia ja taustatöitä, eikä ole aina helppoa. Kompromissejakin pitää tehdä. Toistuvasti on kuitenkin todettu, että monen yrityksen edustajista kootussa työryhmässä asuu suurempi viisaus kuin vain yhden tai kahden yrityksen näkemyksissä.

Yhdistyksissä toimivat yritykset pääsevät määrittelemään asioita ja alan näkemystä – niillä on valtaa. Toisaalta ilman näiden 150 jäsenyrityksen ajallista ja rahallista panostusta STYä ei olisi; ei olisi sitä Alaa, joka hoitaa asiat. STY onkin kiitollinen jäsenille niiden panostuksista ja vastapainoksi yhdistys kuuntelee jäseniään herkällä korvalla.

Jokaisen yksittäisen yrityksen intressi ei aina voi olla koko alan eduksi, mutta harkituksi tulevat kaikki yhdistyksen tietoon tulleet ajatukset. STY onkin hyvin pitkälti jäsentensä näköinen. STY:n jäsenyyteenkin pätee vanha sanonta siitä, että niin paljon se antaa kuin ottaakin. Olemalla itse aktiivinen ja sanomalla asioita ääneen tulevat ajatukset kuulluiksi, käsitellyiksi ja mahdollisesti vaikuttavat alan suuntaan.

Alalla toimivan yrityksen on helppoa toki tuudittautua siihen, että joku muu yritys hoitaa, joku muu kannattelee edunvalvontajärjestöä – joka ajaa sitten koko alan, myös vapaamatkustajiksi heittäytyvien etua. Alan näkökulmasta kyse on kuitenkin yhteisvastuusta tai yhteisistä talkoista: yhteisiä asioita vartioiva edunvalvontajärjestö vaatii taakseen laajan jäsenpohjan. Vain aktiivisimpien panostus ei riitä.

STY:n suurin tulorahoitus kertyy jäsenmaksuista. Isommista ja pienemmistä puroista syntyy virta, jolla mahdollistetaan mm. neljän työntekijän vakituinen palkkaaminen. Se tarkoittaa, että vuoden aikana on mahdollista paitsi määritellä kantoja eri asioihin, kirjoittaa lausuntoja, tavata politikkoja, virkamiehiä, mielipidevaikuttajia ja toimittajia. Lisäksi voidaan tiedottaa jäseniä alan muutoksista ja uutisista, tuottaa tietoa ja oikoa tuulivoimasta liikkuvia virheellisiä käsityksiä, taustoittaa toimittajien juttuja ja nostaa esille tuulivoimaa positiivisesta näkökulmasta. Jäsenmaksutulot mahdollistavat myös sen, että STY:llä on jäsenmaksujen lisäksi muutakin varainhankintaa: seminaarit, kalenterit ja muut vaativat resursseja, vaikka tuovatkin paljon iloa, hyötyä ja tuloa.

STY ja sen jäsenet ovat syy siihen, että tuulivoima-alalla on hyvä henki, tiivit verkostot ja hyvä yhteisen tekemisen meininki. Osalliset hyötyvät ja koko ala sitä myötä.

Jokaisen panos on tärkeä. Kiitos jäsenyrityksille siitä, että annatte työntekijöidenne aikaa ja osaamista STY:n kautta koko alan hyödyksi. Sillä on suuri arvo. Kuulemme yhdistyksessä mielellään sinun näkemyksistäsi yhdistyksen, jäsenpalveluiden ja koko alan kehittämiseksi. Ollaan yhteyksissä!

Hyötyykö yrityksesi tuulivoima-alasta, mutta ei ole vielä STY:n jäsen? Kannattaisi! Siitä on monenlaista konkreettista hyötyä. Kerromme siitä mielellämme lisää. Sinunkin yritystäsi tarvitaan, että on se Ala, joka hoitaa hommat ja josta sinunkin yrityksesi sitten hyötyy.