Tuulivoimahanke herättää paljon keskustelua ja yhä useammin kuulee väitteitä siitä, että hanketta olisi suunniteltu salassa. Tuulivoima-alalla työskentelevälle on selvää, miksi hankeaihioista ei vielä huudella julkisuudessa suureen ääneen: ennen suunnitelmien julkistamista pitää varmistaa alustavasti alueen sopivuus tuulivoimakäyttöön sekä alueen hallinta maanvuokrasopimuksilla. Kyseessähän on myös normaaliin liiketoimintaan liittyvä kilpailutilanne.

Meidän alalla toimijoiden olisikin tärkeää tuoda viestinnässä ja puheissamme esiin se, että yhteensovittaminen tuulivoimaloiden, luontoarvojen ja muiden ihmistoimintojen kanssa tehdään kaavoituksessa, jossa punnitaan perusteellisesti sopivatko tuulivoimalat ylipäätään harkitulle alueelle. Ennen kaavoituksen käynnistämistä tehdyt toimet ovat vasta mahdollisen hankkeen varhaista valmistelua.

Yksi hämmennystä aiheuttava asia voi olla alan itsensäkin käyttämä termistö. Tuulivoimahanke -sanana tuottaa meille monenlaisia ajatuksia. Aikajanallakin se näyttäytyy hyvin monivaiheiselta. Tänä päivänä termi “tuulivoimahanke” kattaa kaiken varhaisista esiselvityksistä käyttöönottoon asti. Paikallismedia tarttuu usein aiheeseen jo alueen kartoitusvaihessa ja usein se tarkoittaa lukijalle luonnollisestikin jo tulevaisuutta. Näkökulmasta riippuen joko uhkakuvaa tai mahdollisuuksien toteutumista.

Voisimmeko me tuulivoima-alan toimijat pilkkoa hankkeemme pienemmäksi jo omassa viestinnässämme ja puheissamme? Voisiko selkeämpi termistö hälventää aiheen salamyhkäisyyttä erityisesti alkumetreillä, kun vasta kartoitamme tuulivoimalle otollisia mahdollisuuksia eri paikkakunnilla. Jos esiselvittelisimme? Kartoittaisimme mahdollisuuksia? Kertoisimme, että teemme huolellisia ja kattavia selvitystyötä ennen mahdollista hanketta? Tai keksi parempi ilmaisu! Nyt saa heitellä – termeillä!