Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Kpedu on järjestänyt joitain vuosia sitten tuulivoima-asentajan erikoiskoulutusta, mutta tuolloin uusille ryhmille ei saatu syntymään jatkumoa. Nyt alueelle ollaan kartoittamassa tarpeita tuulivoima-alan perus- ja muuntokoulutuksen osaamiskeskittymää ja oppimisympäristöä varten syksyllä alkavan Tuokes-hankkeen myötä.

Toholampi sijaitsee Keski-Pohjanmaalla tuulivoimarakentamisen keskiössä. Suomen Tuulivoimayhdistyksen tilastojen mukaan tuulivoimahankkeita on maakunnassa rakenteilla noin 124 voimalaa 780:n megawatin edestä.

Tuulivoimalan huollon ja kunnossapidon tehtäviin on mahdollista päästä kahden eri opintopolun kautta; ammattitutkintokoulutuksella erikoistumalla tai suorittamalla alalle soveltuvan perustutkinnon. Räätälöityjä opintokokonaisuuksia voidaan järjestää myös rekrytointikoulutuksena, joita täydennetään oppisopimuksella yhteistyössä alan yritysten kanssa. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija tekee yrityksen kanssa samalla työsopimuksen ja työllistyy suoraan ammattiinsa.

”Perustutkinto, joka vastaisi tuulivoimaosaamista olisi nuorelle selkein polku ammattiin. Tuulivoima voisi olla esimerkiksi sähkö- tai kunnossapidon opintojen valinnainen osaamisala. Koulutuksiin pitäisi saada volyymia, jotta riittävä osa opiskelijoista saadaan jatkamaan ja työllistymään. Ala kaipaisi markkinointia ja tunnettuuden lisäämistä”, toteaa KPedun teollisuus- ja logistiikka-alan toimialapäällikkö Petri Ahoniemi.

”Isommassa kuvassa valtakunnallisesti puhuttaisiin satojen ihmisten työllistämisestä alalle ja perustutkinto palvelisi työmarkkinoilla olevaa tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Ammattitutkintojen rahoitus on haastavampaa suhteessa perustutkintoon”, Ahoniemi sanoo.

Teollisuus kilpailee saman profiilin työntekijöistä

Tuulivoimalan huollon ja kunnossapidon työntekijät ovat profiililtaan samankaltaisia kuin monella muullakin teollisuuden alalla.

”Kilpailu osaajista on kovaa ja rannikkoalueella on jo nyt huutava pula työntekijöistä. Tuulivoima on vaikuttavuudeltaan ja työllistävyydeltään laajempaa kuin pelkkä turbiinin pyörittäminen. Työpaikkoja valuu laajalti ympäristöön ja Toholammin lähialueillakin on useita yrityksiä, jotka työllistävät ja hyötyvät myös välillisesti tuulivoimasta. Sähköalan pätevyys ei sanele koko uraa. Tällä hetkellä perustutkintokoulutuksistamme myös automaatio- ja metalliala sopivat kohtuu hyvin tuulivoiman kunnossapitotöihin”, sanoo Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän sähkö- ja automaatioalan lehtori Kari Kalliokoski.

”Tuulivoima-alan koulutusta voisi kehittää 2. asteen koulutuksen sisälle, jotta se näkyisi ja houkuttelisi tulevaisuuden koulutuksissa teknisillä- sekä sähköaloilla,” visioi Kalliokoski.

Kpedun koulutuksien järjestäjät peräävät työvoimaa tarvitsevilta tuulivoima-alan yrityksiltä tiivistä yhteistyötä ja aktiivisuutta sekä oppisopimusmahdollisuuksia.

”Toimijoiden ja päättäjien suuntaan tärkeä viesti meiltä on yhteistyö ja yhteydenotto hyvissä ajoin, sillä tuulivoima-alalla on erityspiirteitä, jotka poikkeavat muista koulutusaloista. Vuoropuhelua on käytävä työntekijöiden, kuntapäättäjien ja kouluttajien kanssa. Tuulivoimahan on valtava mahdollisuus syrjäseudun kuntalaisille”, Ahoniemi sanoo.

Kuvassa Puhuri Oy:n Timo Annola ja Jaakko Leinonen sekä selin Suomen Tuulivoimayhdistyksen Heidi Paalatie.