Asetusehdotus uusiutuvan sähköntuotannon kilpailutuksesta tuli vihdoin syyskuussa uunista ulos. On hienoa, että saamme vihdoin tietää uusiutuvan energian todelliset kustannukset. Jotta kilpailu olisi rehtiä ja reilua kuin olympialaisissa konsanaan, pitää päättäjien luonnollisesti varmistaa, ettei joitain tarjokkaita ole terästetty dopingilla, tässä tapauksessa piilotuilla. Eri tuotantomuotojen saamat piilotuet on otettava täysimääräisinä huomioon, jotta tavoiteltu markkinaehtoisuus ja teknologianeutraalius toteutuvat.

Kuluva vuosikymmen on sähkön tuotannossa suurten muutosten aikaa: Kilpailutuksen voittava 2 TWh:n vuotuinen tuotanto rakentuu ja alkaa tuottaa puhdasta sähköä. Lisäjännitystä sähkömarkkinalle luo mahdollinen Olkiluoto 3:sen 1600 MW ydinpannun käynnistyminen niin ikään vuosikymmenen lopulla. Kotimaista sähköntuotantoa on siis pian aiempaa enemmän. Toisaalta sähkömarkkinan ja -verkon sietokyvyn todellinen testi tulee olemaan jättimäisen laitoksen mahdollinen vikaantuminen ja verkosta putoaminen. Tuohon testiin verrattuna tuulivoiman aikaansaamat haasteet verkolle ja markkinalle ovat kovin vaatimattomia, vaikka vaikutuksia usein käytetään argumentteina tuulivoimaa vastustettaessa.

Tuulivoima-alana voimme olla aidosti ylpeä saavutuksestamme. Olemme luoneet Suomeen uuden kustannustehokkaan teollisen sähköntuotantomuodon. Toteutimme meille asetetun haasteen tuottaa Suomessa 6 TWh vuodessa sähköä tuulesta vuoteen 2020 mennessä. Tämä maaginen raja tulee rikkoutumaan etupainotteisesti joko jo ensi vuonna tai viimeistään ensimmäisenä sen jälkeisenä normaalituulisena vuotena. Suomen viime vuoden 85,1 TWh sähkönkulutuksesta tuotettiin kotimaassa 66 TWh. Tuotannosta 45 % tuli uusiutuvista energialähteistä. Tähän suhteutettuna tuulivoiman 6 TWh tuotanto tulee olemaan noin viidennes uusiutuvan sähkön kotimaisesta tuotannosta. Kunnioitettava saavutus vajaassa vuosikymmenessä.

Itselläni on ollut mahdollisuus olla rakentamassa 470 MW tuulivoimaa Suomeen. TuuliWatin 131 voimalaa tuottavat normaalituulisena vuonna 1,4 TWh puhdasta suomalaista sähköä. Tämä vastaa suuruusluokkana Suomessa valaistukseen käytettyä sähköä. Samalla olen voinut onnitella 130 vastasyntynyttä suomalaista Tervolasta Saloon. He ovat saaneet omat nimikkovoimalat, joita voivat varttuessaan aikuisiksi käydä ihailemassa aina kun haluavat.

Noista saavutuksista voimme Suomen 100-vuotisjuhlavuotena olla kaikki ylpeitä, olemme tehneet oman osamme Suomen tulevaisuuden eteen.