Dronet tehostavat turvallisuutta ja tehokkuutta, sisällä ja ulkona

Tuulivoimateollisuudessa tapahtuu jatkuvaa kehitystä, ja uudet teknologiat muuttavat tarkastus- ja huoltomenetelmiä. Yksi merkittävä edistysaskel on dronejen käyttö, mikä parantaa merkittävästi turvallisuutta ja tehokkuutta.

Turvallisuuden parantaminen

Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää kaikilla aloilla eikä tuulivoimalateollisuus ole poikkeus asiaan. Perinteiset tarkastusmenetelmät saattavat altistaa työntekijät korkealla työskentelyn riskeille. Dronet tarjoavatkin turvallisemman vaihtoehdon, sillä niiden korkearesoluutioiset kamerat ja anturit tavoittavat vaikeapääsyisiä ja vaarallisia paikkoja.

Tehokas tiedonkeruu ja analysointi, suoraan omistajille

Tehokas tiedonkeruu ja kerätyn datan analysointi ovat avainasemassa kilpailtaessa tuulivoimamarkkinoilla. Perinteiset tarkastusmenetelmät voivat olla kalliita ja vaativat paljon resursseja. Dronet puolestaan tehostavat tarkastusprosessia keräämällä ja analysoimalla tietoa nopeasti ja tarkasti. Tietoa voidaan kerätä tarkoilla kuvilla, lämpökuvilla tai LPS (Lightning Protection System) -mittauksilla.

Lähes reaaliaikainen tiedonsiirto yhdistettynä tekoälyyn mahdollistaa kerätyn datan nopean analysoinnin ja mahdollisten ongelmien välittömän tunnistamisen, mikä vähentää seisokkeja ja optimoi tuuliturbiinien suorituskykyä. Lisäksi data saadaan siirrettyä sujuvasti valmistajien ja omistajien omiin järjestelmiin.

Säädösten noudattaminen

Dronejen lentäminen on tarkasti säädeltyä ja vaatii yllättävän paljon drone-operaattoreilta. Vielä ei esimerkiksi ole yleistä tietoa, että jokaisesta lennosta tulee säilyttää loki kahden vuoden ajan, mikä korostaa dronejen käytön vastuullisuutta. Tämä sääntely auttaa varmistamaan turvallisuuden ja ympäristöstandardien noudattamisen, mikä luo positiivista mainetta yrityksille ja lisää sidosryhmien luottamusta dronejen käyttöön.

Katse tulevaisuuteen, dronet ovat tulleet jäädäkseen

Starsview Oy panostaa energiasektoriin. Yritys tarjoaa kattavia ratkaisuja tarkastuksiin voimaloiden ulkopuolella sekä lapojen sisällä ja tornissa. GWO (Global Wind Organisation) -koulutuksen lisäksi henkilökunta on koulutettu operoimaan voimaloita täysin itsenäisesti, mikä mahdollistaa tarkastusten tehokkaan ja luotettavan suorittamisen aikaa ja rahaa säästäen.

Dronet tehostavat turvallisuutta ja tehokkuutta, sisällä ja ulkona

Dronejen käyttö tuulivoimaloiden tarkastuksissa on ollut iso loikka tehokkuuden suuntaan jo nykyisellään. Drone-teknologia kuitenkin kehittyy nopeasti ja dronet pystyvätkin jatkossa yhä monimutkaisempiin tehtäviin. ”Esimerkiksi lapojen visuaalinen tarkastus ilman voimalan pysäyttämistä voi kuulostaa utopistiselta ajatukselta, mutta todellisuudessa tätäkin menetelmää ollaan jo testaamassa”, kertoo Starsview Oy:n toimitusjohtaja Toni Hannuksela.

”Itse näen, että muutaman vuoden kuluessa meillä on tuulipuistoissa vakituisesti sijoitettuja droneja, jotka tekevät automaattisia lentoja ja tarkistuksia useamman kerran päivässä. Dronet ovat tulleet jäädäkseen -meidän avuksemme”, Hannuksela toteaa.