Kulunut vuosi 2021 on tuonut muutoksia Suomen Tuulivoimayhdistykseen. Vuonna 2020 STY:ssä tehtiin jäsenjärjestelmäuudistus, joka mahdollistaa yhdistyksen toiminnan laajentamisen ja kehittämisen. Uudistuksen konkreettisista hyödyistä onkin jo päästy nauttimaan, kun yhdistykseen voitiin palkata viides työntekijä ja kuudennen työntekijän rekrytoiminenkin on jo käynnissä. STY aloitti myös tuulivoimakoulutusten tarjoamisen, mille on ollut selvästi kysyntää. STY:n toiminta kasvoi vuoden aikana myös valiokuntien ja työryhmien osalta.

Uusia kasvoja

STY kasvoi uudella työntekijällä

Jäsenjärjestelmäuudistuksen ensimmäiset hyödyt nähtiin STY:ssä keväällä 2021 kun yhdistykseen palkattiin uusi työntekijä Aino Herranen. Aino työskenteli aiemmin projektiasiantuntijana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa bio- ja kiertotalousasioiden parissa. Juuret hänellä ovat ympäristötieteissä ja -teknologiassa, sekä erityisesti ympäristövaikutusten arvioinnissa ja hallinnassa, joiden pariin Aino toivoo vielä tuulivoima-asioissakin pääsevänsä sotkeutumaan.

STY:ssä Aino työskentelee järjestökoordinaattorina jäsenpalveluiden, tapahtumien ja viestinnän parissa sekä Tuulivoima-lehden toimitussihteerinä. Uuden työntekijän rekrytoiminen on mahdollistanut yhdistyksen toiminnan laajentamisen muun muassa koulutustarjonnan pariin.

Viestintäpäällikön opintovapaa

STY:n viestintäpäällikkö Anna Tiihonen jäi opintovapaalle lokakuusta 2021 lähtien. Viestintäpäällikön opintovapaan sijaisena 13.10. aloitti Johanna Sula. Johannalla on yli 10 vuoden kokemus energia-alalta ja hän on työskennellyt viimeksi Loiste-konsernin viestintä- ja laatupäällikkönä. ”Tuulivoima-ala on hieno jatkumo työurallani. On ollut mahtavaa päästä mukaan alan innostavaan porukkaan ja antaa oma työpanokseni uusiutuvalle energiatuotannolle ja puhtaammalle tulevaisuudelle. Minulle on merkityksellistä, että omat arvot kohtaavat työssä. Jäsenyritystemme ja sidosryhmiemme kanssa yhdessä tehty työ suomalaisen tuulivoiman eteen on innostavaa. Läsnäolo ja kuunteleminen sekä keskustelu, vastauksien etsiminen ja aito, faktapohjainen tiedonvälitys kansalaisille on tärkeää.”

Annan opintovapaa kestää heinäkuun 2022 loppuun.

Rekrytoinnit käynnissä

Yhdistyksen tehtäviä uudelleenorganisoidaan, ja yhdistykseen palkataan assistentti. Assistentin haku on auki 7.1. asti verkkosivuillamme tuulivoimayhdistys.fi/ajankohtaista/tyopaikkoja/sty-hakee-assistenttia

STY pyrkii myös kasvattamaan henkilöstöään tulevan vuoden aikana yhdistyksen kaivatessa vahvistuksia edunvalvontaan.  Haemme tehtävään henkilöä, jolla on hallussa perusteet energia-alasta/ tuulivoimasta, kyky ja halu kirjoittaa sekä tavata päättäjiä. Jos sinulla on vinkata tehtävään mahdollisesti sopiva henkilö tai olet itse sellainen, ota yhteyttä Heidiin (heidi.paalatie@tuulivoimayhdistys.fi).

STY:n koulutukset

Vuonna 2021 STY ryhtyi tarjoamaan tuulivoimakoulutusta tuulivoiman parissa työskenteleville sekä kaikille, joiden työtehtäviä tai toimintaympäristöä tuulivoima sivuaa. Peruskurssina toimiva Tuulivoimakurssi 1 tarjoaa perustietoa tuulivoimasta sekä tuulivoiman tilanteesta Suomessa. Jatkokurssina toimivalla Tuulivoimakurssi 2:lla sukelletaan syvemmälle tarkastelemaan tuulivoimahankkeen koko elinkaarta.

STY on järjestänyt jo neljä Tuulivoimakurssi 1 ja kolme Tuulivoimakurssi 2 -koulutusta sekä kaksi tilaajan tarpeisiin räätälöityä kurssia. Koulutuksiin on osallistunut yhteensä yli sata kurssilaista. Tulevina vuosina tavoitteena on järjestää kumpaakin koulutusta pari kertaa vuodessa Helsingissä ja Oulussa ja seuraava Tuulivoimakurssi 2 järjestetäänkin jo 25.-26.1. Oulussa. Lisäksi ensi vuonna koulutustarjontaa on tarkoitus laajentaa tuulivoiman spesifeihin osa-alueisiin pureutuen.

STYn tulevat koulutukset löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta tuulivoimayhdistys.fi/kategoria/koulutukset.

Valiokunta- ja työryhmätoiminta

Uuden vuoden myötä STY:n toiminta kasvoi myös valiokuntien ja työryhmien osalta. Uutena aloitti verkkoasioihin keskittyvä valiokunta ja tekninen valiokunta perusteettiin uudelleen englanniksi toimivana Technical Task Forcena (TTF). TTF järjestää kaikille avoimia teemakohtaisia verkkotilaisuuksia, joita kevään aikana oli voimalakuljetuksiin ja ääneen liittyen. Lisäksi edunvalvontavaliokunta, merituulivoimavaliokunta ja viestintävaliokunta ovat jatkaneet työtään entiseen tapaan. Syksyn aikana on käynnistelty myös tulevaisuusvaliokuntaa, jonka tehtävänä on tarkastella tuulivoiman 2040-tavoitteita ja energiajärjestelmää laajemminkin. Työryhmien osalta aktiivisina ovat olleet uudelleen käynnistetty porotyöryhmä, viime vuodelta jatkanut koulutustyöryhmä ja hyviin käytänteisiin keskittyvä Reilua tuulivoimaa -työryhmä. Syksyn aikana käynnistettiin myös kotkatyöryhmä, jossa etsitään keinoja tuulivoiman ja kotkien rinnakkaiselon yhteensovittamiseksi.