Tuulivoimakuljetuksen mittasuhteita on vaikea kuvitella, jos sellainen ei ole tullut maantiellä vastaan. Asiaa voi hahmottaa, jos kuvittelee esimerkiksi lähtevänsä ohittamaan reilusti kolme kertaa tavanomaisen tukkirekan pituista kuljetusta. Niin pitkä voi olla yksi tuulivoimalan lapa. Suurten mittasuhteidensa vuoksi tuulivoimakuljetusten turvallinen toimittaminen vaatii rautaista ammattitaitoa niin prosessin suunnittelussa kuin erikoiskuljetuksen ratin takana. Tuota ammattitaitoa löytyy Keski-Suomesta, jossa pääkonttoriaan pitää suuren osan pohjoismaiden tuulivoimaloista kuljettanut Kuljetusliike Ville Silvasti.

Kaikki sai alkunsa, kun yrittäjä Ville Silvasti osti pienen pohjanmaalaisen kuljetusliikkeen vuonna 2002. Kipinä kuljetusalaan oli tosin syttynyt jo parisenkymmentä vuotta aiemmin Silvastin isän toimiessa yrittäjänä samalla alalla. ”Aluksi firmassa oli kaksi autoa ja yksi kuski, jonka lisäksi myös itse ajoin toista autoa”, muistelee Silvasti yrityksensä alkuaikoja. ”Tuohon aikaan kuljetettiin paljon maansiirto- ja asfalttikoneita, mutta melko pian toiminta alkoi kansainvälistyä, ja ulkomaille ollaankin viety pääasiassa isokokoisia ja raskaita erikoiskuljetuksia.”

Yritys jäi erikoiskuljetusten tielle ja vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana kuljetusliike Silvasti on kasvanut pienestä kahden auton yrityksestä merkittäväksi tuulivoimalakuljetusten erikoisosaajaksi Pohjois-Euroopassa. Yrityksellä on tällä hetkellä 85 autoa ja yli 160 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa, Saksassa ja Venäjällä. Perintönä isän aloittamasta kuljetustoiminnasta mukana kulkee jo 70-luvulta tuttu nimi ja yrityksen keltapunainen väritys.

Tuulivoima mukaan kuvioihin

Ensimmäiset tuulivoimakuljetukset kuljetettiin Silvastin autoilla vuonna 2007. Homma käynnistyi kotimarkkinalla, kun tuolloin vielä toiminnassa olleen suomalaisen WinWindin tuulivoimalat tarvitsivat suurkuljetuksiin erikoistunutta osaamista. Suurin osa suomalaisvalmistajan voimaloista kuljetettiinkin Silvastin keltapunaisella kyydillä. Kotimarkkinalla menestyminen näkyi – uusia tuulivoima-asiakkaita tuli tasaisesti ja nyt käytännössä kaikki Eurooppaan toimittavat voimalavalmistajat ovat Silvastin asiakkaita.

Tällä hetkellä jo noin 90 prosenttia yrityksen liikevaihdosta tulee tuulivoimakuljetuksista. Suomen lisäksi suuri osa pohjoismaiden tuulivoimaloista on Silvastin kuljettamia. Kiirettä on pitänyt, sillä tuulivoimarakentaminen on ollut vauhdikasta viime vuodet: viime vuonna Silvasti kuljetti tuotantopaikoilleen reilut 300 tuulivoimalaa. Ja koska yhden tuulivoimalan kuljettaminen vaatii monta yksittäistä kuljetusta ja etäisyydet voivat olla pitkiä, voi arvata, että yhteensä ajettuja kilometrejä on kertynyt melkoisesti.

Suomessa vuonna 2018 koettu tuulivoimarakentamisen notkahdus näkyi myös Silvastin toiminnassa hetkellisenä kotimarkkinan hiljentymisenä, mutta muiden maiden projektit ovat pitäneet yrityksen kiireisenä. Nyt hiljaisemman jakson jälkeen kotimarkkina on taas alkanut vetää uudella tavalla myös erikoiskuljetusten osalta.

Suunnittelua, suunnittelua ja suunnittelua

Kuten tuulivoimarakentaminen yleisestikin, myös tuulivoimaloiden kuljetusprojektien suunnittelu ja toteuttaminen on pitkäjänteistä puuhaa: Silvastin mukaan iso projekti voi kestää useamman vuoden. Tarjouksen jättämisen ja sen hyväksymisen jälkeen alkaa itse suunnittelutyö jota on kuljetusten mittasuhteiden vuoksi paljon. Tuulivoimalan lavan pituus voi parhaimmillaan olla jopa 75 metriä – tulevaisuudessa todennäköisesti vielä enemmän. Tuulivoimalakuljetukset ovat myös painavuudeltaan omaa luokkaansa, sillä tuulivoimalan konehuone voi painaa noin 120 tonnia ja yksi tornilohko reilut 110 tonnia.

”Projektin alussa teemme asiakkaalle reittiselvityksiä ja kartoitamme mahdolliset reitin muokkaustarpeet. Niitä saattaa olla projektista riippuen paljonkin”, kertoo Silvasti. Reitin muokkaus voi tarkoittaa esimerkiksi puiden kaatamista, teiden parantamista tai liikennemerkkien siirtämistä ajon ajaksi pois tiukasta paikasta. Yleisiä muokkauksia ovat myös risteysalueille lisätilan luominen täyttämällä maata tai sähkölankojen nosto. Usein muokkauksista sovitaan yhdessä usean eri viranomaisen kanssa, ja esimerkiksi sähkölinjoihin liittyvien töiden vuoksi saatetaan tarvita sähköjen katkaisua tietyltä alueelta tietyksi aikaa. Maasta riippuen tämä saattaa viedä yllättävän paljon aikaa.

Suomessa selvitään useimmiten moottorisahalla ja kaivinkoneella, mutta reittimuutostarpeet ovat pitkälti maakohtaisia. ”Viime vuonna isoimmat reittimuutokset tehtiin Norjassa, jossa jouduttiin muun muassa räjäyttämään kalliota sisä- ja ulkokurveista ja rakentamaan pari väliaikaista siltaa, jotta saimme kuljetuksen perille. Korvasimme myös osan reitistä omalla lauttayhteydellä, sillä osuudella oli silta, jonka kantavuus ei riittänyt raskaalle kuljetukselle”, Silvasti muistelee.

Varsinaisen kuljetusprojektin kesto riippuu pitkälti tuulivoimahankkeen koosta. Lyhyimmillään projekti on ohi viikossa, pisimmillään se voi kestää jopa useamman vuoden. Viime vuonna Silvastin suurin projekti, 85 tuulivoimalan kuljetus, tehtiin Ruotsissa. Aina projektin kesto ei kuitenkaan ole kiinni kuljetettavien voimaloiden määrästä.

”Tuulivoimaloiden kuljetus on siinä mielessä haastavaa hommaa, että hankkeita rakennetaan erittäin tuulisille paikoille, mutta silloin kun voimaloita nostetaan, ei saisi juurikaan tuulla. Kuljetusten ajoituksessakin ollaan siis tuulen armoilla. Paljon riippuu siitä, kuinka paljon tuulivoimalan osia voidaan toimittaa niin sanotulla esitoimituksella, eli kuinka paljon tavaraa voidaan purkaa nostoalueelle odottamaan asennusta. Osa kuljetuksen osista on ”just in time” -tavaraa, eli ne puretaan kuljetuksista suoraan asennukseen”, Silvasti kertoo. Esimerkiksi tuulivoimaloiden lavoille voi olla vaikea löytää säilytyspaikkoja nostoalueelta niiden suuren koon vuoksi.

Huolellinen suunnittelu varmistaa toteutuksen

Projektit erikoiskuljetusten alalla ovat todella haastavia ja tulevat tuulivoimaloiden kasvaessa aina vain haastavimmiksi. Onnistumiset haastavimmissakin projekteissa ovat jääneet erityisesti Silvastin mieleen.  Oman mausteensa työhön tuo esimerkiksi vaihteleva sää. Kuljetuksen mukana onkin usein liukkaina aikoina oma hiekoitusauto, joka pitää huolen riittävästä pidosta tiellä. Vaikka haasteita on, koko ajan osataan paremmin varautua eri muuttujiin ja hiomaan prosessia”, Silvasti summaa.

Yrittäjä pyrkii käymään itse jokaisella työmaalla jossain vaiheessa ja myöntää jännittävänsä joidenkin projektien kohdalla varmastikin jo enemmän kuin itse kuljettajat. Onko keltapunaisen kuljetuksen tielle sitten sattunut koskaan ylitsepääsemätöntä estettä? ”Ei varsinaisesti”, vastaa Silvasti. Mutta vaihtoehtoisia suunnitelmia joudutaan tekemään jatkuvasti: jos kolmesta ensimmäisestä vaihtoehdosta ei löydy toimivaa, pitää keksiä neljäs tai viides vaihtoehto. ”Yksi ehkä haastavimmista esimerkeistä oli projekti Ruotsissa, jossa piti ylittää maan päärautatie. Vilkkaan rautatien ylitykselle oli tiukka aikaikkuna, koska sähkökatkot olivat sallittuja vain tiettynä lyhyenä aikana. Ja vaikka helposti ajattelisi, että muut näkevät meidän työn yhtä tärkeänä kuin me itse, niin kyllä se on yrittäjän aikataulu mikä joustaa – ei suinkaan Ruotsin valtakunnallisen junaverkoston aikataulu”, naurahtaa Silvasti.

Vankka usko tulevaisuuteen – ja tuulivoimaan

Vaikka raskaat kuljetukset ovat edelleen Silvastin ydinosaamista, on yrityksen tarjoamien palvelujen määrä pikkuhiljaa kasvanut – ja tulee jatkossa kasvamaan entisestään. Mukaan palvelupakettiin ovat tulleet muun muassa satamakäsittelyt, tavaran vastaanotto ja varastointi. Iso kasvun mahdollisuus nähdään myös siinä vaiheessa, kun tuulivoimakuljetus saapuu kohteeseensa. Kuljetus on vain yksi osa prosessia, sen jälkeen tulevat työmaalla tapahtuva asennustyö ja raskasnostot. ”Jatkossa suunnitelmissamme on yhdistää komponenttien kuljetus, asennustyö sekä nostopalvelut yhdeksi palvelupaketiksi. Samalla loppuasiakkaalle saadaan prosessiin joustoa ja vaikutusmahdollisuuksia”, kertoo Silvasti. Yrityksen tavoitteena on uuden palvelupaketin myötä olla edelläkävijä tarjoamissaan palveluissa – missä ikinä niitä sitten tarvitaankin.

Tulevaisuus näyttäytyy Silvastin silmissä paitsi oman yrityksen, myös koko tuulivoima-alan kehityksen kannalta varsin hyvältä. Silvasti muistelee yrityksen ensimmäisiä tuulivoimakuljetuksia 15 vuotta sitten ja toteaa maailman muuttuneen totaalisesti. ”Ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon, mutta vaikuttamisen mahdollisuuksia on todellisuudessa melko vähän. On hätkähdyttävää huomata, että nykyään Silvasti kuljettaa uusiutuvaa energiaa vuosittain ison ydinvoimalan kapasiteetin verran. Koen oman työni tärkeänä ja merkittävänä, ja sen näkeminen luo uskoa tulevaan.”

Myös tuulivoima-alan nopea teknologinen kehitys näkyy varsin konkreettisesti kuljetusyrityksen työssä ja luo sekin uskoa alan tulevaisuuteen. Isommat tuulivoimalat kulkevat pitkälti käsi kädessä tuettoman tuulivoimarakentamisen kanssa, ja fakta on, että tuulivoimasta on tullut kannattava ja fiksu tapa tuottaa sähköä.

Vaikka tulevaisuus näyttää valoisalta, haasteitakin riittää. Silvastin mukaan yhtenä haasteena on kuljetusten kasvavat volyymit. ”Kuljetukset ovat kuin huippu-urheilusuorituksia, jokainen vaatii täydellistä onnistumista. Jos vuodessa kuljetetaan yli viisi tuhatta kuljetusta, on onnistumisen paikkoja paljon. Kympin suorituksen toistaminen vaatii jatkuvaa prosessin hiomista etenkin kun kuormat suurenevat, virheiden toleranssi pienenee ja peli kelloa vastaan kovenee. Työmaalla on iso sirkus odottamassa komponetteja ja vaikka tuulivoimaloiden osat ovat arvokkaita, isoimmat menetykset eivät tule komponenttivaurioista vaan siitä, jos projekti viivästyy”, toteaa Silvasti.