Tuulivoimatuotannon kehittyessä kohti markkinaehtoisuutta tuulisuus- ja tuotantoarviointiin kohdistuva vaatimustaso on kohonnut.

Tuulivoimatuotannon kehittyessä kohti markkinaehtoisuutta tuulisuus- ja tuotantoarviointiin kohdistuva vaatimustaso on kohonnut. Suunnitteilla olevien tuulipuistojen tuotannon tarkka ennustaminen on muodostunut erittäin tärkeäksi osaksi hankekehitystä. Tuotannon ja häviöiden aikasarjoihin perustuva laskenta mahdollistaa kausittaisen ja päivittäisen vaihtelun ennustamisen, mikä parantaa tuottoarvioinnin tarkkuutta. Lisäarvon tuottamiseksi datan hyödyntämisen on oltava johdonmukaista.

Pelkkä häviöiden laskeminen yhteen (esimerkiksi tuuliolosuhteista ja melurajoituksista johtuvista syistä) johtaa häviöiden yliarviointiin, koska eri lähteistä aiheutuvat häviöt tapahtuvat todellisuudessa osin samanaikaisesti. Rambollin kehittämä aikasarjaperusteinen häviölaskentamalli ottaa huomioon eri syistä aiheutuvien tuotantorajoitusten realistiset yhteisvaikutukset ja mahdollistaa häviöiden ja tuotannon tarkan laskennan. Aikasarjaperusteisen laskennan tuloksena saadaan tarkempi ja realistisempi tuottoarvio ja pienempi laskennallinen epävarmuuskerroin. Tämä on merkittävä askel kohti laadukkaampaa kannattavuusarviointia tuulivoimahankkeiden suunnittelussa.

Read more in English.

Yhteys:

Ramboll Finland Oy

Veli-Pekka Alkula

Kiviharjunlenkki 1A

90220 Oulu

Finland

T: +358 50 3389 379

wind@ramboll.fi

Ramboll CUBE GmbH

Carmen Bartelmai

Breitscheidstr. 6

34119 Kassel

Germany

T. +495561 288573-0

Onshore-wind@ramboll.com