Suomessa ei ole tuulivoimaloiden valmistusta, mutta sitäkin enemmän tuulivoimaloissa käytettävien osien suunnittelua, valmistusta ja vientiä. Tuulivoimalat ja niiden komponentit altistuvat vuosikymmenien ajan tuulen valtaville voimille, joten suomalaisen insinöörityön laatu ja korkea osaaminen ovat hyvä leima vientituotteille. Jyväskylässä Moventaksen tehtaalla valmistetaan tuulivoimavaihteita, jotka ovat teknologialtaan maailman kärkeä. Tuotteista 100 % menee vientiin.

Tuulivoimalla valmistetun sähkön tuotantokustannus tippuu voimaloiden koon kasvaessa ja niiden tuottaessa yhä enemmän sähköä. Kasvava koko ja tuotanto vaativat komponenteilta kovaa suorituskykyä. Siksi Moventaksellakin tehdään jatkuvaa kehitystyötä vaihteistojen suorituskyvyn nostamiseksi. Syyskuun lopulla Moventas lanseerasikin uuden Exceed Evo -tuulivoimavaihteiston maailman suurimmassa tuulivoimatapahtumassa Saksan Hampurissa. Exceed Evo edustaa uuden sukupolven vaihdetta ja sen teknologia perustuu sataprosenttisesti testattuihin ratkaisuihin. Uuden vaihteen teknologia mahdollistaa yli 35 prosentin parannuksen suorituskykyyn verrattuna tavanomaisesti suunniteltuun tuuliturbiinivaihteistoon.

”Toimimme alalla, jossa meiltä edellytetään mahdollisimman tarkkaa näkemystä teknologian kehityssuunnista. Kilpailu on kovaa ja kohdeasiakkainamme ovat alan parhaat yritykset, joilla on ensiluokkaiset toimintaprosessit. Pärjätäksemme kilpailussa ei riitä, että vaihteemme tai palvelumme ovat yhtä hyvä kuin kilpailijan tarjoama vastaava, vaan meidän on oltava askeleen edellä. Tuulivoimateollisuudessa teknisillä kysymyksillä on asiakkaan päätöksenteossa suuri painoarvo”, kuvailee Moventaksen teknologiajohtaja, Jyrki Virtanen, tuulivoima-alan vaatimuksia.

Tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa

Vaihteisto on tuulivoimalan pääkomponentteja. Sen kehitystä on välttämätöntä tehdä kokonaisuutena koko voimalatekniikan kanssa ja kehityksen tulee olla jatkuvaa, sillä alan vaatimukset ovat jatkuvassa muutoksessa. ”Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa alkaa jo konseptisuunnitteluvaiheessa, jossa tuuliturbiinin valmistaja pohtii erilaisia voimansiirtoratkaisuja, ja jatkuu aina tuotteen elinkaaren päättymiseen saakka. Me Moventaksella tuemme asiakkaitamme ottamalla huomioon kaikki heidän erityistarpeensa ja pitämällä huolen siitä, että valittu voimansiirtoratkaisu ei ole pelkästään dynaamisesti toimiva ja kustannustehokas, vaan että myös käytön aikaiset huoltotoimenpiteet olisivat mahdollisimman helppo toteuttaa”, kertoo Kari Huttunen, Moventaksen Global Key Account Manager.

Vaihteiston kehitystyön ytimessä on saada tiputettua valmistuskustannuksia suorituskyvystä tinkimättä. Tuulivoimaloiden kasvaessa voimalan ja sen komponenttien painot alkavat olla valtavia, joten mahdollisuus keventää voimalan rakenteita vaihteistoa kehittämällä on keskeistä. Kevyempi paino on merkittävä seikka myös logistiikan kannalta. Tyypillinen tuulivoimalan vaihde on nykyään teholuokaltaan 3 MW tai enemmän ja painaa noin 20 000 – 35 000 kiloa.

Jyväskylästä maailmalle

Moventas Gears Oy:n pitkät juuret ovat Valmet Voimansiirrossa. Moventas valmisti ensimmäisen tuulivoimavaihteensa jo vuonna 1980, mikä tekee yrityksestä alan pioneerin lähes 40 vuoden kokemuksellaan. Moventaksen päätoimipiste sijaitsee Jyväskylässä, jossa sillä on kaksi tehdasta. Yrityksellä on lisäksi kahdeksan huolto- ja myyntiyksikköä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuoden alussa Moventas laajensi Jyväskylän Ikolassa olevaa tehdastaan, jonka myötä Moventas pystyy ketterästi vastaamaan kansainvälisten tuuliturbiinivalmistajien vaatimuksia ja tuotantomääriä. Tehdas onkin yksi alan nykyaikaisimmista. Jyväskylästä Moventaksen vaihteet matkaavat Eurooppaan, Etelä- ja Pohjois- Amerikkaan sekä kasvavissa määrin myös Australiaan.