Tuulivoimalan tulipalo on hyvin harvinainen mutta mahdollinen tapahtuma, yksi riski muiden riskien joukossa. Kyseessä on kallis ja vaikeasti sammutettava kohde mutta ulkopuolisille maailmalla tapahtuneista paloista ei ole ollut suurta vaaraa. Onko voimalan parempi antaa palaa vai yrittää sammuttaa? Sammutusjärjestelmät tuovat turvaa, mutta niilläkin on tekniikasta riippuen omat riskinsä ja rajoitteensa – myös voimalan korjaamisen ja jatkokäytön kannalta. STY:n ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön yhteisessä seminaarissa maaliskuussa 2014 aiheesta keskusteltiin laajasti ja monesta näkökulmasta. Lopulta aihe todettiin monimutkaiseksi eikä yksiselitteistä oikeaa ratkaisua löydetty. Tässä artikkelissa esitellään monien joukosta kaksi näkökulmaa asiaan. Puuttumaan jäävät muun muassa hanketoimijan ja vakuutusyhtiön näkökulmat.

Niko Liljelund, Nordex Energy GmbH: Paloturvallisuus on paljon muutakin kuin sammutusjärjestelmä

Nykyajan tuulivoimalaitokset edustavat aikansa huipputeknologiaa, jota valvotaan kattavan sertifiointijärjestelmän kautta. Esimerkiksi IEC (International Electrotechnical Commission) 61400-1 -standardissa puidaan muun muassa tuulivoimalaitoksia ympäröivää sähköturvallisuutta. Tuulivoimalaitoksien sertifioinnin myötä voidaan ehkäistä potentiaalisia vaaratilanteita, jotka voivat syntyä voimalaitoksien sertifiointipuutteiden johdosta. Kansainvälisiä sertifikaatteja noudattava tuulivoimalaitos edustaa turvallista työympäristöä, jossa paloturvallisuus on asianmukaisella tasolla.

Nordexilla olemme sisäistäneet toimintamallin, jossa tuulivoimalaitoksen turvallisuus on ihmisten, ympäristön ja liiketoiminnankin kannalta tärkeää. Tästä johtuen olemme panostaneet tuulivoimalaitoksiemme ympäröivään turvallisuuten muun muassa Safety First -hankkeen kautta, jonka tavoitteena on luoda koko tuulivoimalaitoksiemme toimitusketjua koskeva työkulttuuri, jossa turvallisuus sen eri muodoissa on aina ensisijalla. Tämä koskee niin tuulivoimateknologiaamme kuin sitä ympäröivää tuotanto-, asennus- ja huoltotoimintaakin.

Myös laajan, niin kutsutun Premium-huoltotoiminnan kautta voimme varmistaa sen, ettei synny vaaratilanteita mitä tulee esimerkiksi tuulivoimalaitoksen paloturvallisuuteen. Tuulivoimalaitoksen turvallinen käyttö ei kuitenkaan vaadi erillistä palohälytys- tai palosammutusjärjestelmää. Tuulivoimalaitoksissa tulipalot ovatkin erittäin harvinainen tapahtuma, mistä syystä niihin ei asennetta vakiovarusteena palosammutinjärjestelmää. Jos asiakas tästä huolimatta niin toivoo, voimme tarjota lisävarusteena erilaisiin tarpeisiin sopivia palosammutusjärjestelmiä.

Sammutusjärjestelmämme tehtävänä on havaita ja sammuttaa tuulivoimalaitoksessa olevaa tulipaloa. Nordexin Delta-sukupolven voimaloihin (N131, N117 ja N100) on tarjolla palohälytys- ja palosammutusjärjestelmiä, jotka voidaan asentaa voimalan konehuoneeseen tai sen torniin. Palosammutusjärjestelmä toimii inerttikaasulla, jonka etuna on mahdollisen tulipalon jälkeinen lyhyt tuulivoimalan toimintarajoitusaika. Ihmisten työturvallisuus on myös huomioitu tämän järjestelmän suunnittelussa, sillä kaasua käytetään vain paloherkillä alueilla, toisin sanoen voimalaitoksen sähkökaapeissa. Inerttikaasun pienistä käyttömääristä johtuen siitä ei koidu vaaraa ihmiselle.

Tärkeintä on muistaa, että tuulivoimalaitoksien tulipalot ovat hyvin epätodennäköinen tapahtuma. Siitä huolimatta Nordex haluaa varmistaa, että asiakkaillamme on mahdollisuus turvautua myös tältä tapahtumalta. Onhan turvallinen ja puhdas energia lopulta kaikkien etu.

Tommi Holappa, Salgrom Technologies Oy: Aerosolit avaavat uuden teknologisen aikakauden

Sammutusjärjestelmiltä vaaditaan alati aivan uudenlaisia vaatimuksia, eivätkä perinteiset sammutusjärjestelmät pelkästään riitä. Järjestelmiin kohdistuu kovaa rasitusta ja järjestelmiltä vaaditaan äärimmäistä tehokkuutta.Tuulivoimaloiden sammutusjärjestelmien jälkiasennustyöt ovat myös olleet lähes mahdottomia tehdä kustannustehokkaasti.Uudenlaiset aerosoli-sammutusteknologiat mahdollistavat kohteiden suojauksen entistä järkevämmin ja kustannustehokkaammin.

Kehitys tuulivoimaloiden perinteisissä suojausmenetelmissä on mennyt eteenpäin: kaasuista on kehitetty eri yhdistelmiä, jotka pakkautuvat huomattavasti pienempään tilaan kuin aiemmin. Perinteisissä suojausratkaisuissa ongelmaksi usein kuitenkin muodostuvat järjestelmien monimutkaisuus, raskas asentaminen ja kustannukset etenkin jälkiasennusten tapauksissa.

Aerosoli-sammutusjärjestelmien etuna on mahdollisuus järjestelmän jälkiasentamiseen maltillisin kustannuksin. Sammutusjärjestelmien integroimisen huomioiminen voimalaan jo paloturvallisuus-suunnittelussa on toki tuulivoimarakentajalle edullisin vaihtoehto, sillä järjestelmät on vaivattominta asentaa jo alkutuotannossa osittain tai täysin valmiiksi. Aerosoli mahdollistaa kuitenkin myös jälkikäteisen asentamisen.

Muiden muassa USA:n puolustusministeriön käyttämällä aerosolijärjestelmällä kohde pystytään suojaamaan yleisesti ja kohdennettuna suojauksena. Aerosoli toimii tehokkaasti riippumatta palavan materiaalin, kuten lasikuidun, öljyn tai polttoaineiden, laadusta. Aerosolisammutusjärjestelmät toimivat myös ääriolosuhteissa ja vaihtelevissa sääoloissa, mistä ovat todisteina Ilmatieteenlaitoksen sääasema Etelämantereella ja Konecranesin kohteet Abu Dhabissa.

Salgromatic järjestelmällä on VdS hyväksyntä ja omaa ainoana maailmassa aerosoli alalla tämän kyseisen hyväksynnän, hyväksyntää lähdettiin hakemaan nimenomaan tuulivoimaloita varten. Salgromatic on mukana kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa ”Suomi jonka haluamme 2050” ja rakentamassa vahvasti hiilineutraalia yrityspaloturvallisuutta ja globaalia yhteiskuntaa yhteistyössä YK:n 2030 kestävän kehityksen ohjelman kanssa.