Modernien tuulivoimaloiden koko kasvaa teknologiakehityksen myötä tornien yltäessä yhä korkeammalle ja lapojen venyessä pidemmiksi – tämä kehitys on ollut edellytys markkinaehtoiselle eli tuettomalle tuulivoimarakentamiselle. Metsäiseen Suomeen rakennettavat tuulivoimalat ovat mittasuhteiltaan varsin kunnioitusta herättäviä: maamme korkeimpien tuulivoimaloiden nasellit yltävät aina 175 metriin lapojen kärkien pyyhkiessä jo 250 metrissä. Näin korkeiden rakennelmien huoltoon ja kunnossapitoon tarvitaan myös astetta järeämmät – ja turvalliset – laitteet. Nostolava-auton avulla korkeuksiin pääsee turvallisesti ja nopeasti.

Tuulivoimalat komponentteineen altistuvat päivittäin valtaville voimille ja tarvitsevat koko elinkaarensa ajan säännöllisiä tarkastuksia ja huoltoa. Huollon ja kunnossapidon yhtenä haasteena on työskentely korkealla – 100 metrin korkeudessa työskennellessä esimerkiksi sään vaihtelu saattaa vaatia hyvinkin nopeaa reagointia. Tuulivoimaloiden lapojen tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitä voidaan tehdä pääsääntöisesti kolmella eri tavalla. Huoltoa suorittava henkilö voi huoltaa lapaa roikkumalla voimalan naselliin kiinnitetyissä naruissa tai työskentelemällä naruihin kiinnitetystä kelkasta, eli korista, käsin. Kolmas vaihtoehto on nostaa huoltohenkilökunta nostolava-auton korissa lavan korkeudelle.

Sää huollon haasteena

Nostolava-auton käytöllä on etunsa, joista tärkeimpinä henkilönostopalveluita tarjoava Jalo & Jalo Oy:n toimitusjohtaja Sami Jalo pitää nostolava-auton nopeutta, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta. Turkulainen perheyritys on yrityskauppojen myötä nyt Pohjoismaiden suurin nostolava-autopalveluita tarjoava yritys.

Jalon mukaan sääolosuhteet ovat huoltotoimenpiteiden suurin vastustaja; hankalat sääolosuhteet seisottavat työmaita, pitkittävät projektien kestoa ja aiheuttavat kustannuksia puiston omistajalle.

”Nostolava-autolla huollettava kohde saavutetaan muita vaihtoehtoja nopeammin. Nostolava-auto on käyttövalmis alle 10 minuutissa. Nopeus on huomattava etu, kun aikaikkunat ylhäällä työskentelyyn ovat lyhyet. Nostolava-auton nopea käyttövalmiuteen saattaminen sekä työskentelyn päätteeksi sulkeminen vähentää tuulivoimaloiden kalleinta, eli tuottamatonta aikaa. Lisäksi yllättävien sääilmiöiden kuten ukkosen, sateen tai kovan tuulen lähestyessä, henkilökunta saadaan nopeasti turvaan ammattilaisen käyttäessä nostolava-autoa. Toinen nostolava-autojen etu on, että tuulirajamme ollessa 12,5 m/s pystymme työskentelemään turvallisesti vielä kohtalaisen navakassa tuulessa ja haastavissakin olosuhteissa.”

Korkeimmat Jalo & Jalon nosturit nostavat maksimissaan 400 kilon painon 104 metriin saakka. Korkean tuulirajan lisäksi nostolava-autoilla voi työskennellä kylmissä olosuhteissa aina 25 pakkasasteeseen saakka.

Kustannustehokkuutta ajansäästöllä

Suurten nostolava-autojen mobilisaatio, eli kuljettaminen tuulivoima-alueelle, on urakan kallein osuus. Hintalappu riippuu luonnollisesti kohteen sijainnista ja kuljetuksen pituudesta; jos kohde on lähellä Jalo & Jalon toimipistettä, on kuljetuksen kustannus pienempi. Jos Suomesta siirretään nostolava-auto esimerkiksi Pohjois-Ruotsiin, on kuljetuksen osuus suurempi mutta tällaisessa tilanteessa kustannuksia saadaan laskettua hyvällä suunnittelulla niin, että alueella hoidetaan samalla kertaa useampi huoltotyö.

Tuulivoimaloiden huolto tarkoittaa poikkeuksetta voimalan tuotantokatkoa, jolloin nopeus tarkoittaa säästöä tuotantotappioissa.

”Nostolava-auton käytön kustannustehokkuus tulee siitä, että vaikka mobiilisaation kustannus on suurempi, jää tuulivoimaloiden tuotantokatko pieneksi, kun kohteessa päästään nopeasti tarkastamaan tilanne ja korjaamaan mahdolliset vauriot. Tämän jälkeen voimala pääsee nopeasti takaisin tuotantoon. Lisäksi tuulivoimalat voivat olla tuotannossa pidemmän huoltokeikan aikana myös yöllä”, Jalo toteaa.

GWO-koulutettu henkilöstö

Jalo & Jalolla on tuotevalikoimassaan kolme 104 metriin ulottuvaa ja neljä 90 metriin kurkottavaa nostolava-autoa, joilla tuulivoimaurakat pääsääntöisesti tehdään. Järeä laitteisto ja erityiset työskentelyolosuhteet vaativat erikoistuneen henkilöstön, johon Jalo & Jalo panostaa.

”Koneistomme mukana tulee aina koulutettu kuljettaja, joka tuntee tuulivoima-alan kohteet ja siellä tehtävät työt. Asiakas saa keskittyä omaan työhönsä, oli se sitten tarkastus, korjaus tai pesu, eikä tarvitse keskittyä toimintaan narujen tai kelkan kanssa. Tuulivoimakohteissa toimivat kuljettajat ovat myös aina Global Wind Organisationin (GWO) korkeanpaikankoulutuksen saaneita”, Jalo kertoo.

Asiantuntemusta tarvitaan, sillä tuulivoimaloihin nostoissa käytetyt koneet ovat itsekin mittasuhteiltaan suuria: 104 metriin nostavat nostolava-autot ovat lähes 17 metriä pitkiä ja painavat yli 60 000 kiloa. Vaikka tuulivoimalat saattavat sijaita haastavien tieosuuksia takana, ei Jalo & Jalolla ole vielä tullut vastaan lokaatiota, jonne ei olisi saatu nostolava-autoa kuljetettua. ”Pääsääntöisesti jos paikalle on saatu pystytettyä tuulivoimala, saamme kyllä aina paikalle nostolava-autonkin”, linjaa Jalo.

 

Jalo & Jalo Oy

Jalo & Jalo on pitkänlinjan nostolava-autojen ja henkilönostimien vuokraukseen keskittynyt suomalainen perheyritys. Yritys aloitti toimintansa vuonna 1972 Turussa ja viettää siis pian 50-vuotisjuhlavuottaan. Laajentumisen ja yrityskauppojen myötä Jalo & Jalo on noussut Pohjoismaiden johtavaksi palveluntarjoajaksi alallaan toiminta-alueena Pohjoismaat sekä Baltia. Tällä hetkellä yritys työllistää noin 85 – 95 henkilöä.