Ilmattaren rakentamisesta vastaava johtaja Petri Ainonen ja toimitusjohtaja Juha Sarsama kertovat, millainen projekti Piiparinmäen massiivisen tuulivoimapuiston rakentaminen on ollut. Sekä Petri että Juha näkevät projektia valmistelleen Metsähallituksen roolin vahvana osatekijänä onnistumiselle.

Piiparinmäen projekti siirtyi Ilmattarelle kesäkuussa 2018, kun Ilmatar osti hankkeen Metsähallitukselta. Piiparinmäki vaati Ilmattarelta kilpailukykyisen rahoitus- ja sähkönmyyntikokonaisuuden konkretisoinnin, joka mahdollisti hankkeen toteuttamisen. Kesäkuussa 2018 alkoi intensiivinen, reilun vuoden jakso, jonka aikana hanke jalostettiin investointikypsäksi kokonaisuudeksi uraauurtavalla tavalla: tätä ennen Suomessa – tai Pohjoismaissakaan – ei oltu tehty teollisen mittakaavan tuulivoimapuistoa ilman tukijärjestelmää.

Lähtökohdat Piiparinmäen projektille olivat hyvät, sillä Metsähallitus oli tehnyt laadukasta pohjatyötä. ”Metsähallitus oli tehnyt ensiluokkaista työtä hankkeen kehitysvaiheessa, joten niiltä osin projektin lähtökohta oli hyvä. Toisaalta taas tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä oli lakannut edeltävä marraskuuna. Hanke oli Suomen suurin ja se oli tarkoitus toteuttaa täysin markkinaehtoisesti. Tätä lähtökohtaa voitiin pitää haastavana, mutta tiesimme Piiparinmäen potentiaalin ja uskoimme omaan tekemiseemme Ilmattarella vankasti”, rakentamisesta vastaava johtaja Petri Ainonen taustoittaa.

Piiparinmäen projektipäällikkyys oli Ainosen ensimmäinen työtehtävä Ilmattarella. Hän toimi rakennuttamispäällikkönä ja projektin edetessä Ainonen siirtyi vastaamaan koko hankkeesta projektipäällikkönä. Nykyisessä johtajapestissään hän on ollut vuoden alusta saakka. ”Kun Piiparinmäen hankkeen rakentaminen siirtyi vastuulleni lokakuussa 2019, oli selvää, että kyseessä olisi itselleni mielenkiintoinen maratonprojekti. Uutta ja opittavaa oli paljon, mutta hetkeäkään en ole projektiin lähtemisen päätöstä katunut”, Ainonen kertoo hymyillen.

Paikallisyhteisön kanssa kohti voittoa

Tuulivoimalatoimituksia lukuun ottamatta Ilmatar on rakentanut tuulipuiston yhdessä suomalaisten kumppaneiden kanssa ja noin kaksi kolmasosaa kaikista työmaalla tehdyistä työtunneista on suomalaisten työntekijöiden tekemiä. ”On ollut hienoa huomata, kuinka mahtavia yrityksiä meillä täällä Suomessa on. Meillä on ollut myös useita paikallisia yrityksiä mukana rakentamassa tuulipuistoa ja olemme pystyneet luomaan alueelle seitsemän pysyvää työpaikkaa”, Ainonen ylpeilee.

Viranomaisyhteistyölle kiitoksia

Metsähallituksen ja Ilmattaren yhteistyö on jatkunut ”Piiparissa”, kuten lempinimi kuuluu, hedelmällisenä myös projektikauppojen jälkeen.

”On ollut upeaa tehdä saumatonta yhteistyötä Piiparinmäen hankkeessa osaavan maanomistajan, Metsähallituksen kanssa. On ollut myös mahtava huomata kuinka asiantuntevaa ja sujuvaa viranomaistyö meillä Suomessa on. Sujuva viranomaistyö oli tärkeää erityisesti Piiparinmäen hankkeessa, joka sijaitsee sekä kahden kunnan että kahden maakunnan puolella.” 

Ilmatar on jatkamassa alueen kehittämistä tuulivoimatuotantoon, sillä Löytösuon hanke sijaitsee Piiparinmäen välittömässä läheisyydessä ja käsittää 30 turbiinin alustavan suunnitelman.

Piiparinmäki myytiin – Ilmattarella nyt uusi strategia

Ilmattaren toimitusjohtaja Juha Sarsama on yhtäläisillä linjoilla Petri Ainosen kanssa Piiparinmäen projektin alkuvaiheista ja Metsähallituksen laadukkaasta projektinkehityksestä ennen Ilmattaren mukaantuloa. ”Oli selvää, että teknologian kehittymisen ja vihreän siirtymän nopeutumisen vuoksi Suomessa oli mahdollista investoida ja rakentaa iso teollisen mittakaavan tuulipuisto. Piiparinmäki sopi tähän strategiseen näkemykseen hyvin.”

Hankekehitysvaiheen jälkeen puisto myytiin sijoittajalle tarjouskilpailun perusteella, ostaja oli Glennmont Partners. Puiston valmistuttua Ilmatar Energy Oy:n tytäryhtiö Ilmatar Service Oy jatkaa Piiparinmäen teknisenä hallinnoijana. ”Hanke oli hyvin kehitetty ja suunniteltu Metsähallituksen puolelta ja Ilmattaren tiimin oli helppo jatkaa kehitystyötä kohti investointipäätöstä. Metsähallitus oli pitänyt hyvää huolta myös paikallisista sidosryhmistä – sekin auttoi hankkeen viemisessä eteenpäin.”

Ilmatar on Piiparinmäen hankkeen jälkeen tehnyt strategisen päätöksen pitää hankkeet omassa taseessaan. Ilmatar on nykyisin vain uusiutuvaan energiaan keskittyvä itsenäinen energiayhtiö, joka myös myy tuotantonsa. Olisiko toimitusjohtaja Sarsamalla muuta uutta paljastettavaa hihassaan? ”Jatkamme edelleen maatuulivoiman kehittämistä, rakentamista ja operoimista, mutta olemme suuntaamssa toimintaamme myös offshoren ja aurinkovoiman suuntaan.”

Sarsaman mukaan yhteistyö- ja rahoitusmallit valikoituvat projektikohtaisesti. ”Olennaista on kuitenkin se, että kesällä 2021 toteutetun merkittävän rahoituskierroksen jälkeen Ilmatar voi itse valita projektiensa rahoitusmallit”, hän alleviivaa.

Valmistuessaan Suomen suurin tuulivoimapuisto, Piiparinmäki, tuottaa 41 turbiinillaan 211 megawatin tehot. Google on hankkinut tuotannosta 60 prosenttia Haminan-datakeskuksensa tarpeisiin. 

Ilmatar Energy Oy on suomalainen uusiutuvan energian yhtiö, joka valmistelee, kehittää, rakentaa ja hallinnoi omia uusiutuvan energian puistojaan koko niiden elinkaaren ajan, tuotannon yritys- ja kuluttaja-asiakkailleen myyden.