Jos tarkastellaan työpisteen korkeutta, ovat tuulivoimalat korkeanpaikan työpaikkojen aatelia. Korkeimpien Suomeen rakenteilla olevien voimaloiden nasellit nousevat tällä hetkellä hurjaan 175 metriin. Näissä korkeuksissa virheille ei ole varaa, ja itsensä lisäksi pitää tarvittaessa pystyä tuomaan maan tasalle turvallisesti myös työpari. Ilman kattavaa turvallisuuskoulutusta tuulivoimaloihin ei olekaan asiaa. Eri turvallisuuskoulutuksia yhdistelemällä kouluttautumisesta saadaan kattavaa ja kustannustehokasta.

Suomessa viranomainen ei määritä tarkasti mitkä turvallisuuskoulutukset korkeanpaikan työntekijöillä on oltava suoritettuina, kunhan koulutus on työtehtäviin ja -olosuhteisiin nähden riittävä. Suomen työturvallisuuskulttuuri on moniin muihin maihin verrattuna tiukka ja työntekijöiden turvallisuudesta huolehditaan tarkasti. Eri toimijoilla on kuitenkin työntekijöilleen eri käytäntöjä ja vaatimuksia, mikä saattaa työvoiman liikkuessa muodostua ongelmaksi. Eri koulutusten yhdistäminen on yksi tapa ratkaista kouluttamiskäytäntöihin liittyviä eroavaisuuksia.

Yksi turvallisuuskoulutuksia tarjoavista suomalaisyrityksistä on oululainen Wind Controller, joka on kouluttanut tuulivoiman parissa työskenteleviä jo 5 vuotta. Turvallisuuskoulutuksille riittää kysyntää – kuluvan vuoden aikana Wind Controllerin kouluttajat tulevat vetämään noin 70 – 100 kurssia. Koulutusten kysyntä tulee todennäköisesti tulevaisuudessa vain kasvamaan Suomen tuulivoimalakannan kasvaessa, arvioi Wind Controllerin toimitusjohtaja Kari Koivikko.

Koulutettavaakin riittää. Pääsääntöisesti tuulivoimaloissa työskentelevän henkilön tulee suorittaa minimissään ainakin työturvallisuuskortti, Global Wind Organisationin (GWO) working at height ja GWO:n first aid tai SPR:n ensiapu 1-kurssi. Ulkomailla suomalainen ensiapukurssin ei kuitenkaan välttämättä ole riittävä, joten joissakin tapauksissa pitää olla suoritettuna myös GWO:n first aid -kurssi.

Merituulivoimaloissa työskentelevän pitää suorittaa myös GWO:n Sea survival-kurssi. Ulkomailla työtä tehdessä aiemmin mainittujen lisäksi tulee olla suoritettuina GWO:n manual handling ja fire awareness -moduulit. Vakuutusyhtiöt voivat vaatia Suomessa työskenneltäessä myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulityökortin suorittamista. Näiden kurssien ja niiden säännöllisen kertauksen lisäksi eri voimalavalmistajat järjestävät tyyppikohtaisia koulutuksia omille voimaloilleen tai tiettyyn työtehtävään liittyen.

Tehokkaampaa koulutusta yhdistelemällä

Kurssien lukumäärä voi siis huimata päätä, vaikka korkeat paikat eivät sitä tekisikään. Vaikka kaikki kurssit ovat turvallisuusnäkökulmasta tärkeitä, löytyy niiden sisällöistä jonkin verran päällekkäisyyksiä. Näitä päällekkäisyyksiä Wind Controller pyrkii omissa koulutuksissaan karsimaan.

Koulutusten kestoa voidaan lyhentää muun muassa yhdistämällä kokonaisuuksia. Wind Controllerin kouluttajat ovat päteviä pitämään sekä SPR:n ensiapu- sekä SPEK:in tulityökorttikoulutuksia, jolloin esimerkiksi nämä koulutukset voi suorittaa samalla kertaa. Samoin suomalainen ensiapu- ja tulityökurssi sekä kansainväliset GWO-standardin mukaiset first aid ja fire awareness -kurssit voidaan suorittaa samanaikaisesti, jolloin voidaan säästää useita koulutustunteja mutta taata koulutusten laaja kelpoisuus.

”Koulutukset ovat aina isoja sijoituksia yrityksille. Kurssin hinnan päälle tulevat mahdolliset matkakulut ja päivärahat. Pitää myös ottaa huomioon menetetty tuottava työpanos koulutuksen ja matkustamisen ajalta. Päällekkäisyyksien välttäminen on yksi tapa tehdä koulutuskokonaisuuksista kustannustehokkaampia yrityksille. Jos saisin asiasta päättää, laittaisin myös harkintaan työturvallisuuskortin tarpeellisuuden tuulivoimaloiden huoltotöissä”, summaa Koivikko.

Uutena teollisuudenalana tuulivoima on tuonut uuden toimintaympäristön myös pelastusalan ammattilaisille. Tuulivoimaloissa päivittäin työtä tekevien lisäksi Wind Controller onkin kouluttanut myös pelastuslaitoksen henkilöstöä useilla paikkakunnilla. Koulutuksissa pelastuslaitoksen henkilöstö saa käsityksen tuulivoimalan olosuhteista ja siellä työskentelevien henkilöiden pelastusvalmiudesta. Koulutuksiin kuuluu teoriaosuuden lisäksi muun muassa erilaisten evakuointitilanteiden simulointeja sekä suojavälineisiin ja tuulivoimaloiden omiin evakuointilaitteisiin tutustumista.

Turvallisuuskoulutusten check list

Tuulivoimaloissa työskenneltäessä on suositeltavaa, että käytynä ovat seuraavat koulutukset:

 • Työturvallisuuskortti
 • GWO Working at height
 • Ensiapu 1 tai GWO First aid
  • Ensiapu 1 koulutus voi olla hyväksytty koulutus Suomessa mutta ulkomailla sitä ei välttämättä todeta riittäväksi.
  • Pituudeltaan koulutukset ovat samanmittaiset mutta GWO-standardin koulutuksen sisältö on kohdennettu tuulivoimalaan ja siellä todennäköisiin tapaturmiin. GWO First aid kurssi on hyväksytty kurssi maailmanlaajuisesti, joka helpottaa työkseen matkustavia henkilöitä.
 • Tulityökortti tai GWO Fire awareness
  • Tulityökorttikoulutuksen vaatimus tulee vakuutusyhtiöiltä ja sitä varten tulee suorittaa SPEK:in myöntämä tulityökorttikoulutus.
 • Offshore voimaloilla GWO Sea Survival koulutus
 • Ulkomailla töitä tekevän henkilön tulee suorittaa kaikki GWO Basic safety -standardin moduulit
 • Working at height
 • First aid
 • Manual handling
 • Työtehtävästä riippuen voimalavalmistajien omat tyyppi- tai tehtäväkohtaiset erikoiskoulutukset