Wind Europe julkaisi helmikuun lopussa vuoden 2020 tuulivoimatilastot ja katsauksen vuoteen 2025. Vuonna 2020 Euroopassa valmistui 14,7 gigawattia (GW) uutta tuulivoimakapasiteettia. Tämä on 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Suomessa tuulivoimarakentamisella menee tällä hetkellä hyvin, mutta Wind Europen huoli rakentamisen hitaudesta ja sen vaikutuksesta EU:n päästövähennystavoitteisiin on otettava meilläkin vakavasti.

Viime vuonna eniten maatuulivoimaa rakennettiin Norjaan (1 532 MW), Saksaan (1 431 MW) ja Espanjaan (1 400 MW). Merituulivoimassa Hollanti vei ykkössijan (1 493 MW), Belgian ollessa hyvä kakkonen (706 MW). Kun katsotaan vuonna 2020 valmistunutta maa- ja merituulivoimaa yhteensä, on Hollanti ykkösenä ja Saksa kakkosena. Paljon on viime aikoina puhuttu Suomessakin siitä, kuinka Saksan rakentaminen olisi pysähdyksissä. Toki Saksa jää huippurakentamisen vuosistaan roimasti, mutta ei yli 1 600 MW:n vuosittaista lisäystä voi pitää mitättömänä määränä.

Tilastoja tarkastellessani saatoin ilokseni todeta, että myös Suomi 302:lla vuonna 2020 sähköntuotantoon liitetyllä megawatillaan näkyy raportin diagrammeissa. Investointipäätösten perustella Suomen tuulivoimakapasiteetin pitäisi kasvaa yli 990 MW:lla vuonna 2021. Mikäli korona ei viivästytä hankkeiden valmistumista, tullee Suomi näkymään Euroopan tämän vuoden tilastoissa entistä suuremmassa roolissa. Tuulivoimarakentaminen on todella hyvässä vauhdissa Suomessa.

Tuulivoiman vahva kasvu Suomessa näkyy myös vertailtaessa tuulivoiman suhteellisia osuuksia eli kuinka paljon kukin maa kattaa kuluttamastaan sähköstä tuulivoimalla tuotetulla sähköllä. Vuonna 2019 Suomi oli sijalla 20, mutta vuonna 2020 Suomi oli jo hiipinyt sijalle 16. Tuulivoimarakentaminen käynnistyi Suomessa hitaasti ja paljon myöhemmin kuin monessa muussa Euroopan maassa. Toisaalta Suomi oli kärkijoukoissa, kun alettiin rakentaa maatuulivoimaa ilman valtion taloudellista tukea. Monessa Euroopan maassa on yhä käynnissä tuotantotuen kilpailutuksia tuulivoimalle, mikä näkyy Wind Europen raportin tilastoista. Raportissa ei erotella, onko kyse maa- vai merituulivoiman kilpailutuksesta, mutta toteutuneista hinnoista voi päätellä, että kyseessä ovat enimmäkseen merituulivoiman tuotantotuen kilpailutukset, joskin jokunen maatuulivoiman kilpailutuskin selvästi aineistossa on vielä mukana. Muut EU-maat ovat kuitenkin siirtymässä markkinaehtoiseen maatuulivoiman rakentamiseen Pohjoismaiden vanavedessä.

Se mikä erityisesti hivelee suomalaisen tuulivoima-alan toimijan silmää, on Wind Europen 2025 outlook. Siinä povataan Suomen todella kirivän muita maita kiinni. Wind Europe ennustaa Suomen olevaan kuudenneksi suurin maatuulivoimamarkkina katsottaessa vuosina 2021 – 2025 yhteensä rakennettavaa kapasiteettia.

Vaikka iloitsemmekin tuulivoimarakentamisen hyvästä vauhdista Suomessa, on Euroopan tilanne kokonaisuudessaan huolestuttava. EU:n 2030 päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tuulivoimakapasiteetin pitäisi kasvaa vuosittain 21 GW:n verran. EU-tasolla ollaan todella kaukana tarvittavasta rakentamisvauhdista. Suurimpana ongelmana Wind Europe näkee tuulivoimahankkeiden kaavoituksen ja luvituksen hitauden, epävarmuuden ja esteet kaikkialla EU-alueella. Vaikka Suomessa markkinaehtoinen rakentaminen on nyt käynnistynyt toden teolla ja parin seuraavan vuoden aikana tiedetään valmistuvan merkittävät määrät uutta kapasiteettia, on meilläkin parannettavaa kaavoitus- ja luvitusprosessissa. Erityisesti kaavoituksen joustavuuden lisääminen niin, että investointivaiheessa voidaan käyttää parasta mahdollista tekniikkaa, olisi Suomessa keskeinen keino parantaa tuulivoimahankkeiden rakentamista. Selkeyttä ja realismia tarvitaan myös tuulivoiman vaikutusten arvioimiseksi direktiivilajeihin, kuten kotkiin, susiin ja metsäpeuroihin. Erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa sekä Suomenlahdella keskeistä on puolustusvoimien toimintojen ja tuulivoiman yhteensovittaminen, johon tarvittaisiin teknisiä ratkaisuja ja poliittista tahtoa. Ja oma kysymyksensä on, kuinka merituulivoimarakentaminen saadaan käynnistymään Suomessa.  Näihin asioihin, monen muun ohessa, STY:ssä keskitytään tänä vuonna.

Wind Europen vuoden 2020 tilastot ja outlook 2025