Tuulivoima-ala on elänyt Suomessa kiireistä aikaa viimeiset 10 vuotta. Syöttötariffin aiheuttaman investointibuumin siivittämänä aiemmin pienimuotoinen tuulivoimatuotanto oli nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto. Hankkeita käynnistettiin kovaa vauhtia. Tärkeintä oli saada tuotanto käyntiin mahdollisimman nopeasti ja käytettävyydeltään korkealle tasolle. Ensimmäisen aallonharjan mentyä on toinen aalto jo kovaa vauhtia tulossa. Syöttötariffijärjestelmä teki tehtävänsä ja nyt meillä on uusi merkittävä tuotantomuoto suomalaisessa energiantuotannon paletissa. Matkan varrella moni on epäillyt, voiko Suomessa olla mahdollista tuottaa tuulivoimaa kannattavasti ja luotettavasti. Varsinkin vanhojen energiayhtiöiden päätökset muinoin luopua tuulivoimatuotannosta asettuvat nyt uuteen valoon.

Tuulivoima vs. muut tuotantomuodot

Tuulivoimatuotanto eroaa muista tuotantomuodoista merkittävästi. Sillä ei ole vesivoimalle tunnusomaista säädettävyyttä, eikä ydinvoimalaitoksilla olevaa ennustettavuutta ja korkeaa käyttökerrointa.

Tuulivoimatuotannon kasvaessa säädettävissä olevan kapasiteetin suhteellinen osuus pienenee. Tällä on ja tulee olemaan useita vaikutuksia, varsinkin kun tuulivoimaennusteet pääsääntöisesti perustuvat samoihin ilmastomalleihin.

Ainoat markkinaehtoiset poikkeukset tuulivoiman säätöihin liittyen ovatkin olleet oikeastaan negatiiviset Elspot-hinnat, jolloin tuulivoimatuotantoa saatetaan säätää alas tuulivoimatuottajien toimesta. Näitä ”pakkashintatunteja” on ollut muutamia viime vuosina Suomessakin ja trendin ennakoidaan jatkuvan. Muut tuotteet, kuten negatiiviset tasesähköhinnat sekä erikoissäädöt, aivan varmasti tulevat kasvattamaan volyymiä.

Ydinvoiman ja tuulivoiman lisääntyvä kapasiteetti lisää vahvasti myös aluehintariskiä,päivän sisäistä kaupankäyntiä ja säätösähkömarkkinoiden volyymiä. Tuleva tasesähkön yksihintamalli sekä varttitase mahdollistavat ja käytännössä pakottavat osapuolia miettimään omaa positiotaan tulevaisuudessa sähkömarkkinoilla.

Muutokset ohjaavat tasevastaavia ja tuottajia nopeampaan reagointiin

Tasevastaavien ja tuottajien kannalta merkittävä muutos tuli, kun 1.11.2021 tasesähkössä otettiin käyttöön yksitasemalli. Aiemmin tasepoikkeama laskettiin erikseen tuotannolle ja kulutukselle, ja näille sovellettiin eri hinnoitteluperiaatteita.

Yksitasemallissa käytetään samaa hintaa tasesähkön ostolle ja myynnille, eli samaa hinnoittelumallia kuin aiemmin kulutustaseelle (ns. yksihintajärjestelmä). Tasesähkön määrällä kuvataan sitä poikkeamaa, joka on tullut ennustetusta ja toteutuneen tuotannon erosta.

Tasesähkön hinta heijastaa nyt paremmin reaaliaikaisen ja säätöön käytetyn energian arvoa. Se ohjaa tasevastaavia ja tuottajia pysymään ennustetussa taseessa sekä osallistumaan sähköjärjestelmän tasapainottamiseen niiden mahdollistamilla tuotteilla.

15 minuutin taseselvitysjakso otetaan käyttöön samanaikaisesti kaikissa Pohjoismaissa vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen loppupuolella (tavoite 5/2023). Samalla siirrytään 15 minuutin kaupankäyntijaksoihin päivänsisäisillä markkinoilla ja säätösähkömarkkinoilla. Tällöin tasesähkön hinta määräytyy markkinoilla neljä kertaa tunnissa. Tämä tulee olemaan haaste sekä ennustamiselle että taseen tasapainottamiselle.

Ennakoimmekin, että ennustamiseen tulee käyttöön entistä enemmän tekoälyyn pohjautuvia, oppivia malleja sekä taseen tasapainottamiseen automaattista päivänsisäistä kaupankäyntiä.

Valvomopalvelun tuottaja yhdistää useita palveluja kokonaisuudeksi

Sähköverkkoa ja kaupallista toimintaa operoiva valvomo yhdistää monen eri tahon osaamisen esimerkiksi huoltokeskeytyksissä.

Valvontapalveluiden tuottajan on tulevaisuudessa kyettävä palvelemaan puistoa operoivaa tahoa koko ketjussa teknisestä valvonnasta, kaupallisesta operoinnista taseselvitykseen, raportointiin ja laskutukseen saakka. Energiatiedon hallinnan merkitys nousee jatkuvasti markkinoiden muuttuessa mm. lisääntyvien kaupankäyntituotteiden muodossa ja käytännössä on välttämätöntä kyetä tuottamaan raportointi osana valvontapalvelua.

Enerim Oy palveluntuottajana

Enerim Oy on yritysnimenä uusi. Aiempi nimemme oli Empower IM Oy, joka kuului Empower- konserniin 30.6.2020 asti, jolloin siirryimme sijoitusyhtiö Klar Partnersin omistukseen.

Tarjoamme energiamarkkinalle järjestelmiä sekä palveluita riippumattomasti ilman omaa markkinapositiota. Meillä on yli 400 asiakasta: sähkön siirto- ja jakeluyhtiöitä, energian myyjiä ja tuottajia, energiaintensiivistä teollisuutta ja suuria energian kuluttajia.

Kirjoittaja vastaa Enerimillä 24/7 operaatioista. Näihin luetaan valvomopalvelut, valvomon toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut, SCADA-järjestelmä sekä käyttövarmat tietoliikenneyhteydet.

Abstract in English

Empower IM Oy is today Enerim Oy with a new brand. Enerim Oy provides cloud-based services and systems that simplify energy market processes for our customers. We have over 400 customers.

As part of our service production, we keep an eye on the changes in the energy market. We provide our customers a customized service package that helps them make the best possible use of the changes and meet the requirements of both legislation and the market.

We offer our customers a 24/7 energy market control room for both technical and commercial operations.