Tätä kirjoittaessa tuulivoimainvestointeja on julkaistu tuleville vuosille ennätysmäärä. Tämänhetkisen tiedon mukaan tänä vuonna uutta kapasiteettia oli määrä valmistua vähän vajaa 990 MW (207 voimalaa), vuonna 2022 on valmistumassa yli 1500 MW (278 voimalaa) ja vuodelle 2023 on jo julkaistu investointeja 1206 MW:n edestä (203 voimalaa). Myös vuodelle 2024 on tähän mennessä julkaistu yksi investointipäätös käsittäen 455 MW (69 voimalaa). Tuulivoimalla menee siis hyvin. Onko maailma valmis ja voimmeko edunvalvonnassa vain maata laakereillamme?

Maatuulivoima elää todellakin tällä hetkellä Suomessa kukoistuskauttaan, sillä uutta tuulivoimakapasiteettia on valmistumassa ennätysmäärä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuulivoiman sääntely-ympäristö olisi valmis. Kaavoitusta ja luvitusta tulisi sujuvoittaa entisestään ja erityisesti lisätä kaavoituksen joustavuutta, jotta se mahdollistaisi uusimman teknologian käyttämisen. Merituulivoima tarvitsisi vielä pienen työntöavun, että se pääsisi samaan vauhtiin maatuulivoiman kanssa. Emme voi selvästi myöskään viestiä liikaa tuulivoimainvestointien määrästä Suomessa, tuulivoiman kuntiin ja maakuntiin tuomista hyödyistä tai maatuulivoiman taloudellisesta kannattavuudesta. On hämmentävää, miten suuri osa suomalaisista vielä kuvittelee maatuulivoiman tarvitsevan valtiolta taloudellista tukea!  

Koska maailma – ja ennen kaikkea Suomi – ei ole vielä valmis tuulivoiman osalta, on hyvä, että Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on selkeät kirjaukset tuulivoimarakentamisen edistämiseksi. Näiden kirjausten vieminen käytäntöön on kuitenkin pitkälti odottanut nyt kesällä julkaistun valtioneuvoston rahoituksella toteutetun selvityshankkeen tuloksia (lue lisää täältä)

Keinoja tuulivoimarakentamisen edistämiseksi on etsitty viimeisen kymmenen vuoden aikana jo useampaan otteeseen ja esimerkiksi ministeri Lauri Tarasti on tehnyt ministeriöille kaksikin selvitystä siitä, millä keinoin tuulivoimarakentamista voisi edistää. Osa Tarastin ehdotuksista on otettu menestyksekkäästi käyttöön, osa hyvistäkin ehdotuksista jätetty käyttämättä. Joka tapauksessa selvää on, että helpoimmat keinot tuulivoimarakentamisen edistämiseksi oli jo löydetty ennen kesällä 2021 julkaistun VN TEAS -hankkeen käynnistämistä. Työ ei siis ollut helppo, ja selvästi työtä on myös tehty eri hallinnonalojen aiheuttamassa ristipaineessa.

Merituulivoiman edistämiseksi löydettiin hyviä, konkreettisia keinoja, mutta tärkein, eli taloudellisen toimintaympäristön parantaminen, jäi kuitenkin puuttumaan, koska työryhmän tehtävänä oli nimenomaan etsiä sellaisia merituulivoiman edistämisen keinoja, jotka eivät ole valtion taloudellista tukea. Raportissa tuodaan hyvin esille, kuinka muissa Itämeren alueen valtioissa merituulivoimarakentamista tuetaan ja kuinka Ruotsissa verkkoliityntäkustannus aiotaan jatkossa kattaa yhteiskunnan varoista, mutta konkreettiset esitykset merituulivoiman kustannusten laskemiseksi jäivät nyt raportissa puuttumaan. Tältä osin työ siis jatkuu yhdistyksessä. STY:n tavoitetta käynnistää merituulivoimarakentaminen Suomessa tukee myös kesällä julkaistu EU:n laaja ”Fit for 55” -direktiivipaketti, jonka avulla EU pyrkii vähentämään CO2-päästöjään 55 % vuoteen 2030 mennessä. Tästä aiheesta voit lukea lisää täältä.

Tuulivoima-alan kannalta suurimpia pettymyksiä raportissa olivat Puolustusvoimien toiminnan ja tuulivoiman yhteensovittamiseen esitetyt toimet. Joustavampi Puolustusvoimien lausuntomenettely ja todellinen vuoropuhelu voimaloiden sijoittelusta tuulivoimatoimijan ja Puolustusvoimien välillä on erittäin tervetullut ehdotus. Mutta minä olen erittäin pettynyt – ja uskon, että kaikki muutkin alalla ovat pettyneitä – siihen, ettei raportissa löydetty keinoja tuulivoimaloiden tutkavaikutusten vähentämiselle.

Tunnetusti olemme itsepäistä väkeä, ja vaikka VN TEAS -hankkeessa ei esitetty menettelyä tutkakompensaatiolle, tuulivoima-ala ei tule luopumaan tavoitteesta sovittaa nykyistä paremmin yhteen Puolustusvoimien toimintoja ja tuulivoimaa. Sähköjärjestelmän toimivuuden, tasaisemman sähköntuotannon, siirtolinjojen tarpeen vähentämisen ja tuulivoimasta saatavan merkittävän taloudellisen hyödyn tasaisemman jakautumisen vuoksi STY aikoo jatkaa työtä ratkaisujen löytämiseksi. 

Näissä tunnelmissa siis täyttä vauhtia kohti uutta vuotta!