Tuulivoimaloita rakennetaan tuottamaan puhdasta sähköä yhteiskunnan käyttöön. Yksi tuulivoimapuistojen vähemmälle huomiolle jäänyt elementti ovat liityntäjohdot, jotka sähköä siirtämällä mahdollistavat, että saunat lämpenevät ja joulukinkut paistuvat. Liityntäjohdot ovat puistojen elämänlanka, joiden onnistuneessa ja aikataulussa pysyvässä rakentamisessa on paljon huomioitavaa. Esimerkiksi verkkoliitynnän huomiotta jättäminen ympäristövaikutusten arviointia (YVA) tehtäessä voi aiheuttaa hankkeen viivästymisen.

Muun muassa tähän tarpeeseen vastaamaan perustettiin rakennuttamis-, valvonta- ja asiantuntijapalveluita verkkoyhtiöille ja sähköntuottajille tarjoava Sitema. Yritys perustettiin vuonna 2018, kun perustajat Mikko Ahonen ja Juuso Männikkö totesivat kasvavan asiantuntijapalveluiden tarpeen alalla. Nuoren yrityksen osaaminen perustuu käytännön kokemukseen ja erilaisten hankkeiden elinkaaren tuntemukseen eri osapuolten näkökulmasta. ”Tietotaito voimajohto- ja sähköasemahankkeista rakennuttajan ja pääurakoitsijan puolelta yhdistettynä maan- ja verkonrakennusurakoinnin osaamiseen loivat hyvät edellytykset uuden yrityksen perustamiselle”, kertoo Juuso Männikkö, toinen Siteman perustajista.

”Tuulivoimapuistojen tuottama sähkö tarvitsee luonnollisesti reitin puistosta eteenpäin kuluttajien pariin. Jakelu- tai kantaverkkoliityntä on yleensä se piste, johon tuulivoimapuiston kehittäjä tai rakennuttaja toteuttaa hankkeiden yhteydet. Liittyminen voi tapahtua joko suoraan niin sanottuna johdonvarsiliityntänä tai erillisen liityntäjohdon avulla suoraan sähköasemalle. Liittyminen edellyttää verkkoyhtiön kanssa tehdyn liityntäsopimuksen”, Männikkö kertoo.

Mitkä sitten ovat onnistuneen liityntäjohdon rakennuttamisen avaimet?

Aikataulun huolellinen suunnittelu on avainasemassa onnistuneessa liityntäjohdon rakentamisessa, Männikkö painottaa. ”Tuulivoimapuistojen hankekehityksen yhteydessä tulisi muistaa riittävän aikainen ennakointi, esiselvitykset ja esisuunnittelu, jotta verkkoliityntä ja mahdollinen liityntäjohto saadaan ajoissa luvitukseen ja osaksi tuulivoimapuiston käyttöönoton aikataulua. Sitema toimii rakennuttajan ja kehittäjien asiantuntijana, kun esiselvitys- ja luvitusvaihe käynnistetään. Kauttamme saa tarvittavat suunnitelmat sekä asiantuntija-apua suunnittelu- ja lupaprosessin läpiviemisessä”.

Työmaavalvontaa mobiilisti

Sitema käyttää työmaavalvonnassaan mobiilisovellus Quenticia, jolla esimerkiksi turvallisuus- ja laatuhavainnot, tarkastukset, työmaapäiväkirjat, työluvat ja MVR/TR-mittaukset voidaan hoitaa mobiilisti.

”Quenticin etuna on, että samalla havaintoihin ja tarkastuksiin saadaan helposti liitettyä valokuvia ja esimerkiksi GPS-sijainti. Portaalista saadaan helposti ajantasainen kokonaiskuva työmaan tilanteesta, eikä raportteja tarvitse erikseen työstää toimistolla.  Lisäksi ainoana EHSQ-ohjelmistona Quentic mahdollistaa tiedon jakamisen helposti suoraan kumppaneiden omiin järjestelmiin. Muissa vastaanvantyyppisissä ratkaisuissa raportit saattavat jäädä pyörimään sähköpostiin yksittäisinä kappaleina”, summaa Männistö.

Siteman osaaminen näkyy myös Quentic-sovelluksessa, sillä Siteman perustajista Ahonen oli Fingridillä työskennellessään mukana sovelluksen kehittämisessä.

Sitema

Sitema tarjoaa suunnittelu-, rakennuttamis-, valvonta- ja asiantuntijapalvelut tuulivoimapuistojen hankekehittäjille ja rakennuttajille. Erikoisosaamistamme ovat 110-400 kV liityntäjohdot ja puisto BoP-urakan Owner’s Engineering -palvelut.

www.sitema.fi