Tuulivoimayhteisömme elää parhaillaan parempaa aikaa kuin ehkä koskaan aiemmin. Olemme menneen kolmen vuoden aikana julkaisseet ja lukeneet markkinaehtoisten tuulivoimapuistojen investointipäätöksistä eri medioissa. Vuosien 2021-23 aikana tullaan Suomeen rakentamaan vuosittain noin 1000 megawattia uutta markkinaehtoista tuulivoimaa. Trendi, joka varmasti jatkuu vuosia eteenpäin ja joka synnyttää alalle uutta toimintaa, mutta antaa kasvupohjaa myös toisten toimialojen kasvulle.

Ympäri maailmaa puhutaan vedystä sekä sen tuomista mahdollisuuksista. Suomessakin on jo julkaistu ensimmäinen rakennettava vetyhanke Harjavaltaan.  Vedyn tuotanto tarvitsee paljon energiaa ja kestävästi tuotetun, niin sanotun ”vihreän vedyn” tuottamiseen käytetty sähkö tulee olla uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua. Tässä tuulivoima toimii tällä hetkellä suurimpana mahdollistajana. Olemme hyvissä asemissa mahdollistamassa energiamuutoksen seuraavaa askelta, joka tulee vedyn muodossa ja sen käyttäjissä.

Osana EU:n luonnostelemaa vihreän vedyn kriteeristöä on mainittu suora kaapeliyhteys uusiutuvasta energialähteestä vedyn tuotantopisteeseen – puhutaan niin sanotusta sektorikytkennästä. Tässä tulisi mielestäni nähdä merkittäviä mahdollisuuksia myös muiden energiaintensiivisen teollisuuden toimijoiden kilpailukyvyn edistämiseksi, sekä uusien tuotantolaitosten investoimiseksi Suomeen.

Tuulivoimalla tuotetaan jo nyt erittäin edullista sähköä. Jos tähän voidaan yhdistää sektorikytkennän kautta siirtomaksuista vapautettu sähkö (tuulipuistossa tuotettu ja erilliskaapelilla tuotu kulutuspisteeseen, jossa sähkö kulutetaan), saadaan kuluttavan asiakkaan sähkön loppuhinta tasolle, jossa investoinnista päättävän laskelmat alkavat osoittamaan jyrkemmin Suomen suuntaan.

Useat Suomen maakunnat ovat kipeästi uusien asukkaiden ja investointien tarpeessa. Asukkaita liikuttavat eniten työpaikat, ja vasta sen jälkeen kunnan palvelut ja muut tärkeät arvot. Tuulivoima on löytänyt moniin maakuntiin luoden työpaikkoja tuulipuistojen yhteyteen. Mahdollistettaessa sektorikytkennän koko potentiaalin, voidaan kuntiin houkutella uusia yrityksiä ja investointeja tuulipuistojen kaapeliyhteydellä liitettyihin teollisuuspuistoihin, joissa sähkön loppuhinta käyttäjälle on merkittävän kilpailukykyistä.

Suomi ja kunnat saavat multi-investointeja, työpaikkoja ja verotuloja, tuulivoimayhtiö saa sähkölleen ostajan, mikä mahdollistaa uuden tuulipuiston rakentamisen. Teollisuushankkeen omistajat puolestaan saavat investoinnilleen vastineeksi erittäin kilpailukykyistä ja tiukkojen kriteerienkin mukaan ”vihreää” loppusähköä.

Olisiko yksi seuraavista energiamurroksen askeleista tuulivoimaan liitetty sektorikytkentä?