Suomalainen startup-yritys Oy Winden Ltd on kehittänyt nanoteknologiaan perustuvan epoksipohjaisen vaimennusmateriaalimaalin, jolla voidaan pienentää merkittävästi tuulivoimaloiden aiheuttamia tutkahäiriöitä.

Suomalainen startup-yritys Oy Winden Ltd on kehittänyt nanoteknologiaan perustuvan epoksipohjaisen vaimennusmateriaalimaalin, jolla voidaan pienentää merkittävästi tuulivoimaloiden aiheuttamia tutkahäiriöitä.

Tuulivoimalat häiritsevät tutkia suuren kokonsa ja liikkuvien osiensa takia. Merkittävimmät häiriöt ovat tuulivoimalan varjostusvaikutuksen aiheuttamat katvealueet ja tutkan kantaman lyheneminen sekä välähdysvaikutuksen aiheuttamat virhehavainnot. Puolustusvoimien tutkille erityisen ongelmallisia ovat tuulivoimaloiden tornien aiheuttamat varjostusvaikutukset.

Tuulivoimalan lavat puolestaan aiheuttavat vääriä havaintoja sää- ja siviili-ilmailututkiin. Nämä seikat ovat johtaneet siihen, että tornien ja lapojen aiheuttamat tutkahäiriöt haittaavat tai jopa estävät tuulivoiman rakentamista Suomessa, mutta myös muualla maailmassa.

Windenin kehittämän materiaalin vaimennustesteissä on saavutettu metallin pinnalla -10 dB signaalin vaimennustaso 3 GHz tutkataajuudella, mikä tarkoittaa tutkasignaalin aiheuttamien häiriöiden tason vaimentumista kymmenesosaan. Lapatyyppisissä vaimennusmittauksissa materiaalilla saavutettu vaimennus on -20 dB 9 GHz tutkataajuudella. Tutkasignaalin häiriötaso pienenee siten sadasosaan, mikä on merkittävä muutos.

Vaimentavan materiaalin paksuus näissä mittauksissa on ollut alle 1 mm ja lisäksi materiaali on kevyttä – se painaa vain 500 g/m2. Keveyden ja tarvittavan kerroksen ohuuden vuoksi materiaali ei aiheuta lavoissa aerodynaamisia muutoksia eikä siten energiantuotannon alentumista.

Vaimentava materiaali on epoksipohjaista maalattavaa tai levitettävää pinnoitetta. Materiaali voidaan lisätä tuulivoimalan torniin ja lapoihin tavanomaisen valmistusprosessin yhteydessä. Tornissa vaimentava maali maalataan pohjamaalin ja pintamaalikerroksen väliin. Lavoissa vaimentava maali voidaan sijoittaa esimerkiksi pintakerroksen alle. Koska vaimentava materiaali on sähköä johtavaa, sen avulla voidaan toteuttaa myös lapalämmitys eli ehkäistä jään muodostumista lavan pinnalle.

Vaimentavan materiaalin käytöllä alennetaan merkittävästi tuulivoimaloiden aiheuttamien tutkahäiriöiden tasoa. Häiriöiden alentaminen mahdollistaa tuulipuistojen rakentamisen alueille, joissa se tällä hetkellä on tutkahäiriöiden vuoksi mahdotonta.

Materiaalin lopullinen kaupallistaminen on aloitettu, mitä varten on saatu rahoitusta Tekesiltä. Seuraava askel on materiaalin toimivuuden todentaminen pienimuotoisin kenttätestein, minkä jälkeen toteutetaan verifiointi todellisessa mittakaavassa eli useamman voimalan tuulipuistossa. Tavoitteena on testata pinnoitetta pilottihankkeessa vuoden 2017 aikana.