Suomen 38. eduskuntavaalit järjestetään huhtikuun puolessa välissä. Suomen Tuulivoimayhdistys kysyi puolueiden näkemyksiä Suomen energiapolitiikasta, ilmastonmuutoksesta sekä tuulivoimasta. Keskustan osalta kysymyksiin vastasi muun muassa eduskunnan ympäristövaliokunnassa toimiva kansanedustaja Hanna Kosonen.

Mikä on tärkeintä Suomen energiapolitiikassa tulevilla vuosikymmenillä?

Tärkeintä on se, että pystymme vähentämään energiatuotannon ja -kulutuksen päästöjä nopealla aikataululla taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Energia-ala muuttuu nyt nopeasti ja vaihteleva sähköntuotanto lisääntyy uusiutuvien energiamuotojen myötä. Tässä murroksessa meidän on huolehdittava energiajärjestelmämme toimivuudesta ja huoltovarmuudesta. Kodit on saatava lämpimiksi ja suomalainen teollisuuden energiankysyntään on vastattava myös tulevaisuudessa. Tämä edellyttää energia-alan siirtymistä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta sekä kestäviä ratkaisuja. Fossiilisesta hiilivapaaseen yhteiskuntaan siirrytään vähentämällä energiankulutusta, lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, edistämällä hajautettua ja paikallista energiatuotantoa sekä kehittämällä kokonaan uusia energiatuotantomuotoja. Lisäksi älykkäillä ratkaisuilla ja tekoälyä hyödyntämällä on mahdollista saada isoja säästöjä kaukolämmöntuotantoon. Kysyntä- ja kulutusjouston edistäminen sekä varastointiteknologian kehittäminen on olennaisen tärkeää lisääntyvän säätötarpeen kannalta.

Mitä konkreettista puolueesi aikoo vaalikaudella tehdä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi alle 2 asteeseen?

Liikenteen päästöt ovat ilmastonmuutoksen kannalta haastavin kokonaisuus. Keskusta pitää tärkeänä nopeaa päästöjen vähentämistä, jolloin sekoitevelvoitteen ja sähköistymisen lisäksi biokaasun tuotannon ja käytön on lisäännyttävä merkittävästi. Biokaasu on tehokas ja kohtuullisen edullinen keino laskea liikenteen päästöjä ja samalla se on malliesimerkki kiertotaloudesta, josta toisen jätteistä tulee toisen raaka-aine. Lisäksi edistämme hajautettua ja paikallista energiantuotantoa ja pyrimme purkamaan esteet, jotta kuluttajien osallistuminen, pientuotanto, energian varastointi ja kysyntäjousto pääsevät kehittymään entistä paremmin. Pyrimme myös edistämään energiatukien ja -verotuksen kautta hiilivapaita ja vähähiilisiä energiamuotoja. Nykyisen ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen aikana ympäristöystävällistä puurakentamista on edistetty merkittävästi ja tämä tulee näkymään myös seuraavalla vaalikaudella jatkuvasti kasvavana puurakentamisena. Keskustan tavoitteena on jatkaa ensi kaudella Tiilikaisen aloittamaa työtä rakentamisen päästöjen elinkaarimallin käyttöön ottamiseksi.

Millaisena näet tuulivoiman roolin Suomen energiajärjestelmässä?

Tuulivoima on tärkeä osa uusiutuvaa energiaa Suomessa. Jotta voimme saavuttaa asettamamme kansalliset uusiutuvan energian tavoitteet ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset päästövähennystavoitteet on tuulivoiman osuutta sähköntuotannosta lisättävä merkittävästi. On hienoa, että tämän vaalikauden kehityssuunnan myötä tuulivoimasta on tullut yhä kannattavampaa eikä sen rakentamiseen tulevaisuudessa tarvita enää tuotantotukia.