Suomen 38. eduskuntavaalit järjestetään huhtikuun puolessa välissä. Suomen Tuulivoimayhdistys kysyi puolueiden näkemyksiä Suomen energiapolitiikasta, ilmastonmuutoksesta sekä tuulivoimasta. Kokoomuksen osalta kysymyksiin vastasi puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Mikä on tärkeintä Suomen energiapolitiikassa tulevilla vuosikymmenillä?

Suomen energiapolitiikan lähtökohtana on, että korvaamme kivihiilen käytön ja puolitamme fossiilisen öljyn käytön 2020-luvun aikana. Kokoomus on ajanutkin istuvassa hallituksessa kivihiilen energiakäytön kieltoa toukokuusta 2029 alkaen. Kokoomuksen tavoitteena on lisäksi, että muiden fossiilisten polttoaineiden merkittävä käyttö voimalaitoksissa päättyy vuoteen 2040 mennessä ja turpeen osalta vuoteen 2035 mennessä. Yritystemme on pystyttävä suunnittelemaan investointinsa tietäen, että fossiilisiin ratkaisuihin nojautuminen muuttuu jatkuvasti kalliimmaksi

Meidän on ajettava päästötalkoiden nopeuttamista myös Euroopan unionissa ja kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Kokoomus haluaa vahvemman päästöhinnoittelun niin, että se on pääasiallinen ohjauskeino puhtaampaan energiaan siirtymisessä erillisten tukien sijaan.

Mitä konkreettista puolueesi aikoo vaalikaudella tehdä ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi alle 2 asteeseen?

Meillä on realistinen mahdollisuus tähdätä siihen, että 2040-luvun aikana Suomen metsät ja metsämaa sitovat enemmän hiiltä kuin vapautamme Suomen päästöinä taivaalle. Tarvitsemme lukuisia toimia kaikilla elämän osa-alueilla. Kaikkiaan verotuksen painopistettä on siirrettävä työn ja yrittämisen verotuksesta ilmasto- ja ympäristöhaittojen verotukseen.

Kokoomus haluaa luoda esimerkiksi lämmityspolttoaineiden verotuksen osalta pitkäjänteisen ohjelman, jolla hiilipäästön hinta nousee asteittain. Liikenteen osalla haluamme vauhdittaa liikenteen sähköistymistä muun muassa siirtämällä verotuksen vähäpäästöinen auton hankinnan verotuksesta päästöjen verotukseen. Olemme julkaisseet hiljattain ympäristö- ja ilmasto-ohjelman, jossa olemme listanneet lukuisia eri toimenpiteitä, joita olemme valmiita edistämään seuraavassa hallituksessa.

Millaisena näet tuulivoiman roolin Suomen energiajärjestelmässä?

Uusiutuvien energiamuotojen lisääminen on edellytys taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan. Suomeen on rakenteilla jo ensimmäinen tuulivoimalapuisto, jonka rakentamiseen ei tarvita yhteiskunnan tukea. Tuulivoimaloiden tekniikan tehostuminen on erinomainen uutinen, mikä tekee energiakumouksesta halvempaa myös pohjoismaissa. Kokoomus haluaa mahdollistaa markkinoiden luovuuden ja tehokkuuden päästöongelmien ratkaisemisessa, kunhan saastuttamiselle asetetaan yhteiskunnan toimesta riittävä hinta.