Suomen 38. eduskuntavaalit järjestetään huhtikuun puolessa välissä. Suomen Tuulivoimayhdistys kysyi puolueiden näkemyksiä Suomen energiapolitiikasta, ilmastonmuutoksesta sekä tuulivoimasta. Kristillisdemokraattien osalta kysymyksiin vastasi puolueen puheenjohtaja Sari Essayah.

Mikä on tärkeintä Suomen energiapolitiikassa tulevilla vuosikymmenillä?

Energiaomavaraisuuden ja -varmuuden, kotimaisuuden ja päästöttömyyden lisääminen energiantuotannossa.

Mitä konkreettista puolueesi aikoo vaalikaudella tehdä ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi alle 2 asteeseen?

Keskeisintä on vähentää fossiilisen energian käyttöä, ja lisätä hiilinieluja. Haluamme edistää hiiliviljelyä ja hiilen sidontaa maaperään, kestävää metsätaloutta, rakentamisessa edistää puunkäyttöä, liikenteessä suosia vähäpäästöisiä tai päästöttömiä ajoneuvoja auto-, ajoneuvo- ja käyttövoimaveroa alentamalla ja poistamalla, samoin biokaasun liikenne- ja energiakäyttöä tulee edistää, ilma- ja maalämpöpumppujen arvonlisävero tulee laskea 14 %:iin ja rakennusten energia-avustukset palauttaa. KD esittää myös tutkimus- ja tuotekehitysmäärärahojen kasvattamista ja panostamista energia-alan innovaatioihin ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä akkuteknologiaan ja älyverkkoihin.

Millaisena näet tuulivoiman roolin Suomen energiajärjestelmässä?

Sen rooli kasvaa tekniikan kehittyessä ja parantuessa koko ajan.