Suomen 38. eduskuntavaalit järjestetään huhtikuun puolessa välissä. Suomen Tuulivoimayhdistys kysyi puolueiden näkemyksiä Suomen energiapolitiikasta, ilmastonmuutoksesta sekä tuulivoimasta. RKP:n osalta kysymyksiin vastasi puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Mikä on tärkeintä Suomen energiapolitiikassa tulevilla vuosikymmenillä?

Tärkeintä on yhtenäinen tilannekuva ilmastonmuutoksesta ja tavoitteiden asettelu. Tämän jälkeen on tehtävä konkreettiset sektorikohtaiset toimenpidesuunnitelmat ja tarkat aikataulut tavoitteiden saavuttamiseksi. RKP sitoutuu siihen, että ilmaston lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteeseen vuoteen 2035 mennessä. RKP haluaa siirtyä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin.

Mitä konkreettista puolueesi aikoo vaalikaudella tehdä ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi alle 2 asteeseen?

Ainoastaan yhtä konkreettista ratkaisua ei ole. Tarvitaan toimenpiteitä melkein jokaisella yhteiskunnan sektorilla. Haluamme esimerkiksi, että yksityisen ja julkisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan menojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta olisi neljä prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Haluamme uudistaa Suomen autokannan. Uskomme vahvasti siihen, että ratkaisuja pitää löytyä myös EU:n sekä globaalilla tasolla. Siksi meidän on oltava aktiivinen toimija EU:ssa. Ilmastonmuutos ei näe maiden rajoja.

Millaisena näet tuulivoiman roolin Suomen energiajärjestelmässä?

Energiantuotannossa pitää siirtyä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin. Tuulivoima on merkittävä osa Suomen uusiutuvaa energiantuotantoa, mutta energiantuotanto pitää kuitenkin perustua useampaan uusiutuvaan energiamuotoon.