Suomen 38. eduskuntavaalit järjestetään huhtikuun puolessa välissä. Suomen Tuulivoimayhdistys kysyi puolueiden näkemyksiä Suomen energiapolitiikasta, ilmastonmuutoksesta sekä tuulivoimasta. Vasemmistoliiton osalta kysymyksiin vastasi puolueen puheenjohtaja Li Andersson.

Mikä on tärkeintä Suomen energiapolitiikassa tulevilla vuosikymmenillä?

Tärkeintä on saada kasvihuonekaasupäästöt vähentymään. Fossiilisista on luovuttava, ilman että samalla siirrytään muihin polttamiseen perustuviin energiantuotantotapoihin. Lämmöntuotannossa ja erityisesti liikenteen energiantuotannossa on löydettävä päästöttömät ratkaisut.

Tärkeää on myös löytää ratkaisut energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen, ja älykkäiden ratkaisujen yleistymiseen. Ilmaston ja ympäristön kannalta parasta energiaa on se, jota ei ole tarvinnut tuottaa ollenkaan.

Samalla on huolehdittava siitä, että ilmastopolitiikka toteutetaan oikeudenmukaisesti. Se tarkoittaa esimerkiksi nousevien ympäristöverojen kompensointia pienituloisille tulonsiirroilla tai muun yhteiskuntapolitiikan kautta.

Mitä konkreettista puolueesi aikoo vaalikaudella tehdä ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi alle 2 asteeseen?

Haluamme saada päästöt alas, nielut ylös, ja rahavirrat tukemaan ekologista jälleenrakennusta. Olemme koonneet sektorikohtaisesti konkreettiset esityksemme ilmasto-ohjelmaamme: https://www.vasemmisto.fi/yleinen/ilmastokestavasti-2030-luvulle/

Esimerkiksi haluamme tehdä yritystukiremontin, jossa ympäristölle haitallisia tukia karsitaan ja suunnataan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Haluamme kehittää kannustinjärjestelmän, jossa metsänomistajia tuetaan kasvattamaan hiilinieluja. Haluamme korjata EU:n päästövähennystavoitteet vastaamaan 1,5 asteen polkua. Haluamme Suomen raiteille, eli tehdä vaalikaudet ylittävän suunnitelman raideinvestoinneista, jotta liikennettä saadaan pois kumipyöriltä.

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuden takaamiseksi Suomen tulisi laatia oikeudenmukaisen siirtymän ohjelma, jossa määritellään, missä tarvitaan ilmastonmuutostukea: miltä aloilta työpaikat vähenevät, missä tarvitaan uudelleenkoulutusta, miten työntekijöitä voidaan tukea muutoksessa, miten ilmastopolitiikan vaikutukset korvataan pieni- ja keskituloisille. Toisaalta on huomioitava, että ekologinen jälleenrakennus on valtava työmaa, joka tarjoaa monilla aloilla mahdollisuudet kukoistukseen.

Millaisena näet tuulivoiman roolin Suomen energiajärjestelmässä?

Tuulivoima on merkittävässä roolissa ja sitä pitää lisätä. Kun fossiiliset energialähteet poistuvat, on kasvupotentiaalia erityisesti tuuli-, aurinko- ja geoenergiassa.