Suomen 38. eduskuntavaalit järjestetään huhtikuun puolessa välissä. Suomen Tuulivoimayhdistys kysyi puolueiden näkemyksiä Suomen energiapolitiikasta, ilmastonmuutoksesta sekä tuulivoimasta. Vihreiden osalta kysymyksiin puolueen puheenjohtaja Pekka Haavisto.

Mikä on tärkeintä Suomen energiapolitiikassa tulevilla vuosikymmenillä?

Tärkeintä on päästä irti fossiilisista polttoaineista ja siirtyä kokonaan hiilineutraaliin energiantuotantoon viimeistään 2030-luvulla. Fossiilisille polttoaineille on asetettava eräpäivät: turpeelle, kivihiilelle ja lämmitysöljylle 2020-luvulle ja maakaasulle ja öljylle liikennekäytössä 2030-luvulle. Uusiutuville energiamuodoille, kuten tuulelle, auringolle ja maalämmölle, on asetettava kunnianhimoiset tavoitteet.

Mitä konkreettista puolueesi aikoo vaalikaudella tehdä ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi alle 2 asteeseen?

Vihreät tavoittelee ilmastonmuutoksen rajoittamista 1,5 asteeseen. Suomessa hiilineutraalius (eli nielut ja päästöt yhtä isot) on saavutettava jo vuonna 2030. Työ on iso, joten se on aloitettava heti!

Vihreät vaatii, että fossiilisten polttoaineiden käytölle asetetaan eräpäivät. Ilmastolle haitalliset fossiilisten polttoaineiden tuet on ajettava alas 10 vuodessa. Samalla on tuettava niin rahallisesti kuin normeja tarkistamalla laajamittaista uusiutuvan energian lisäämistä, sekä sähkön varastoinnin ja älyverkkojen kehittämistä. Ilmastonmuutoksen torjunta ei onnistu vain päästöjä vähentämällä – on myös kasvatettava hiiltä ilmakehästä imeviä hiilinieluja, kuten metsiä. Metsiämme tulee suojella ja metsähakkuita hieman rajoittaa nykyisestä. Metsänomistajia on kannustettava hiilensidontaan ottamalla käyttöön kasvatusmaksu, joka palkitsee metsänomistajia hiilinielun kasvattamisesta.

Kasvavan metsän lisäksi hiilinielua on metsän maaperässä ja pelloissa. Muuttamalla metsänkasvatusta ja peltoviljelyä hiileä sitovaan suuntaan, Suomi lisää nieluja ja hiiilivarastoa. Puun käytössä täytyy etusijalle asettaa kestävä käyttö kuten puurakentaminen, jossa hiilivarasto säilyy

Kaikkia Vihreät keinot ilmastonmuutoksen torjuntaan löydät osoitteesta www.vihreat.fi/ilmastonmuutos.

Millaisena näet tuulivoiman roolin Suomen energiajärjestelmässä?

Tuulivoiman viime vuosien nopea kasvu on ollut ilahduttavaa, ja tuuluvoimalla on entistä suurempi merkitys myös Suomen energiajärjestelmässä. Tuulivoimalle tulee asettaa Suomessa kunnianhimoiset tavoitteet. Esimerkiksi Vihreiden energiavisiossa olemme arvioineet tuulivoiman tuotoksi vähintään 30 TWh/a vuonna 2035. Tuulivoimaan vahvasti nojaava sähköntuotanto tarvitsee tuekseen myös investointeja sähköverkkoihin sekä sähkön kysyntäjouston ja varastoinnin tutkimusta. Suomessa korkean osaamisen maana on tällä sektorilla paljon annettavaa.

Ympäristöystävällisen energiantuotannon pitää olla myös osa vientiämme ja kehitysyhteistyötämme. Suomalaisella osaamisella on kysyntää maailmalla.