Pienestä Iin kunnasta maailmalle ponnistava JBE Service Oy syntyi iiläisen Jarmo Bergin uskosta tuulivoimaan. Bergin useat vuodet teollisuuden koneasentajana ja sittemmin voimalavalmistaja WinWindin leivissä tarjoavat vankan pohjan tänä päivänä muun muassa tuulivoimaloiden huoltoa ja pääkomponenttien vaihtoa tekevällä yritykselle. Yli kuusi vuotta toiminut JBE Service kuuluu kuntansa suurimpiin veronmaksajiin ja tekee urakoita ympäri maailmaa.

Kuten monen muunkin suomalaisen tuulivoima-alan yrityksen, myös JBE Servicen historia alkaa suomalaisen tuulivoimalavalmistajan WinWindin ajoista. Kun Bergin naapurissa asunut WinWindin kokoonpanotehtaan päällikkö kertoi satoja tonneja painavista ja satametrisistä laitteista, heräsi Bergin kiinnostus ja lopulta tie vei tehtaalle töihin. Puolen vuoden tehtaalla työskentelyn jälkeen Berg siirtyi huollon puolelle vetämään erilaisia vaativia huoltoprojekteja. Kuuden WinWindillä työskennellyn vuoden jälkeen YT-neuvottelujen ollessa päällä, Berg päätti irtisanoa itsensä. Tuulivoiman tulevaisuuteen vahvasti uskovana ja yrittäjyydestä kiinnostuneena Bergin seuraava askel oli selvä: oli aika perustaa oma yritys.

JBE Servicen liiketoiminta koostuu tällä hetkellä tuulivoimaloissa tehtävistä määräaikaishuolloista, pääkomponenttien vaihdoista sekä nopeasti tarvittavien metalliosien valmistuksesta. Lisäksi yritys tarjoaa eri komponenttivalmistajien takuukorjauksia, sekä voimaloiden pystytys- ja purkupalvelua. Urakat vievät kotimaan lisäksi ulkomaille ja noin puolet yrityksen liikevaihdosta tulee ulkomailta. Yritys on myös tärkeä verotulon lähde Iin kunnalle, jonka kolmanneksi suurin yhteisöveron maksaja JBE Service oli vuonna 2016.

Osaamisen ylläpitäminen vaatii panostusta

JBE Service työllistää tällä hetkellä 23 työntekijää, joista suurin osa tekee teknikon työtä ympäri maailmaa. Projektijohdosta, resursoinnista ja muista juoksevista asioista pitää huolen Iissä sijaitsevan toimiston henkilökunta. Erityisesti tuulivoimaloissa tehdyissä erikoistöissä vaaditaan työntekijältä paljon.

”Erikoistyöt ja yleensäkin tuulivoimaloiden huoltotyöt vaativat tiimiltä joustavuutta, huolellisuutta ja pitkäjänteisyyttä. On osattava toimia oma-aloitteisesti ja omattava ongelmanratkaisutaitoa. Lisäksi korkeuksissa työskennellessä vaaditaan erityistä varovaisuutta sekä hyvää fyysistä kuntoa. Myös matkustusvalmiutta pitää löytyä töiden vaihtelevan maantieteellisen sijainnin vuoksi. Joustoa tarvitaan, sillä viikon projekti saattaa helposti venyä useammallakin päivällä esimerkiksi huonoista sääolosuhteista johtuen”, kertoo Berg.

Lista vaatimuksista voi olla pitkä, mutta työ palkitsee. Päivä JBE Servicen tiimissä on harvoin samanlainen kuin edeltäjänsä, ja niin sanottuja tavallisia työpäiviä ei yrityksessä tunneta; projekteja on monenlaisia, joten työpäivät ja -tehtävät vaihtelevat. Työtehtävät voivat vaihdella aina kymmeniä tuhansia tonneja painavien komponenttien asennuksesta pieniin sähköasennustöihin. Lisämausteen työhön tuovat vaihtuvat sääolosuhteet, työkohteet ja paikkakunnat. Jopa maat, joissa työkohteet sijaitsevat, voivat vaihdella päivittäin. Bergin mukaan JBE Servicen eksoottisin työmaakohde on ollut Australia.

Haastava työ vaatii myös jatkuvaa kouluttautumista eri voimalatyyppien tuntemiseksi. Esimerkiksi voimalavalmistajat tarjoavat huolto- ja käyttökoulutuksia omille voimaloilleen. Tämän lisäksi JBE Servicen työntekijät ovat suorittaneet muun muassa GWO-koulutuksen, ensiapukoulutuksen, sähkö- ja työturvallisuus- sekä tulityökortit. Koulutuksiin kuuluvat myös vaikeiden ja vaarallisten nostotöiden suunnittelu ja valvontakoulutukset.

Kuva: Janne Körkkö. Tuulivoimalan komponentin vaihto Uljaboudassa.

Kansainvälinen toimija pärjää

Tuulivoimarakentaminen alkoi Suomessa todenteolla 2010-luvun alkuvuosina, kiitos tuulivoiman syöttötariffin. Alan kehittyminen ja kiihtynyt rakentamisen vauhti mahdollisti monen suomalaisen yrityksen liiketoiminnan kotimarkkinalla. Toistaiseksi kotimaan markkina on kuitenkin sen verran pieni, ja olosuhteiltaan elävä – esimerkiksi vuonna 2018 Suomeen ei valmistunut yhtään uutta tuulivoimalaa – että osaamisen vienti on tärkeä osa liiketoimintaa.

”Vaikka vuosi 2018 oli rakentamisen suhteen edellisiä vuosia hiljaisempi, on JBE Servicen tilanne pysynyt tästä huolimatta hyvänä. Teemme tuulivoimaloiden huolto- ja pystytystöitä globaalisti, joten työtilanteemme ei ole yksin kiinni Suomen tilanteesta. Lisäksi Suomeen jo rakennetut voimalat työllistävät meitä säännöllisesti huolloillaan ja vanhimpia käyttöikänsä päähän tulleita voimaloita puretaan aika ajoin pois”, kertoo Berg.

Kuusi vuotta yrittäjyyttä on takana, ja Berg uskoo tuulivoimaan edelleen. Alan nopea globaali kehitys ja toisaalta Suomessa julkaistut ensimmäiset ilman valtion tukea toteutettavat tuulivoimahankkeet luovat uskoa tulevaan. ”Tuulivoiman tulevaisuus näyttää lupaavalta paitsi Suomessa myös sen ulkopuolella, ja uskomme tilanteen vaikuttavan positiivisesti myös JBE:n työtilanteeseen”, Berg tiivistää.

Kuva: JBE Service Oy. Kuuteen vuoteen on mahtunut paljon erilaisia ja eri tavoilla mielenkiintoisia projekteja, mutta päällimmäisenä mieleen on silti jäänyt yrityksen ensimmäinen iso projekti, joka toteutettiin Vänernin järvellä Ruotsissa kesällä 2013.