Kuten tiedetään, tuulivoimaa tullaan rakentamaan lähivuosina muutaman sadan tuulivoimalan, eli reilusti yli miljardin euron, vuositahtia. Puistokehittäjät kehittävät ja rakentajat rakentavat niin paljon kuin vain kerkeävät ja pystyvät. Menestystarina, joka kaipaa vertaistaan Suomen teollisuuden historiassa. Menestystä ei tule ilman kipua. Tuulivoiman nopea tuleminen on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan haasteita alan kehittymiselle. Haasteiden lista on pitkä ja riippuen keneltä kysyy, on sisältö vaihteleva. Yksi yhteinen haaste on kuitenkin vaikuttanut ja tulee edelleen vaikuttamaan pitkään alan keskuudessa: työvoimapula.

Sisältä katsottuna on vaikea ymmärtää, mikä tässä on niin hankalaa ja mikseivät ihmiset hakeudu isosti tuulivoiman pariin. Työ on merkityksellistä, jonka kautta tehdään ympäristötekoja ja ilmastohistoriaa. Parhaimmillaan luomme mahdollisuuden 25:n vuoden työuralle kotikunnassa sijaitsevan tuulivoimapuiston huoltoon. Tuulivoima-ala mahdollistaa monenlaisia urapolkuja kehittyä ja kehittää itseään alan osaajaksi, myös kansainväliselle puolelle. Lisäksi ”me” tiedämme kuinka poikkeuksellisen yhteisöllinen ja hyvä ilmapiiri Suomen tuulivoima-alalla on.

Taistelemme kuitenkin samoista vuosittain pienenevistä ikäryhmäresursseista, kuten kaikki muutkin alat. Moniin olemme takamatkalla ainakin yhdessä tärkeässä kategoriassa: tuulivoima-alan koulutus, ja sitä kautta normaali väylä siirtyä alan töihin, puuttuu.

Tuulivoimayhdistys on aloittanut eriasteisten koulujen kontaktoinnin sekä kartoituksen, jossa selvitetään missä on jo nyt alan koulutusta tarjolla sekä missä olisi halukkuutta aloittaa alan koulutusta. Pääkohderyhmänä ovat kouluista valmistuvat ikäryhmät. Vastaavasti myös virkamiestasolla on liikkeellä hankkeita, joilla tuulivoima-alan koulutusta ja työllistämistä halutaan edistää. Näissä kohderyhmänä ovat uudelleenkoulutus, pitkäaikaistyöttömät sekä maahanmuuttajat. Asiat ovat etenemässä oikeaan suuntaan, mutta luonnollisesti muutokset vievät oman aikansa. On mietittävä, miten muuten alaa voidaan tuoda paremmin esille.

Yhdistyksessä on ideoitu ja kehitelty erilaisia tunnettavuustempauksia mm. tuulivoima-alan esittelyvideo, jota voidaan jakaa eri medioiden kautta, tuulivoimayritysten kohdistettu osallistuminen rekrytapahtumiin, jäsenyritysten ja oppilaitosten välisiä koulukummiverkostoja sekä näihin liittyviä vierailuja. Edellä mainituista ainakin koulukummitoimintaan on ilmoittautunut henkilöitä,  ja yhteistyökuvioita on jo sovittu yritysten ja oppilaitosten välille.

Tunnettavuuden nostossa on iso rooli myös meillä kaikilla jäsenyritysten työntekijöillä, jotka toimimme tuulivoima-alan ”myyntiedustajina” jokaisena työpäivänämme. Tekemällä työtämme positiivisella sykkeellä, ympäristöä kunnioittaen ja muut ihmiset huomioiden annamme kaikille tulevaisuuttaan miettivälle todellisen kestävän kehityksen työuravaihtoehdon.

Ilon kautta,
Heikki

Kirjoittaja on Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n puheenjohtaja sekä wpd Finland Oy:n toimitusjohtaja.