Tuulipuisto on iso hanke ja hanketoimija pitkän aikaa pysyvä osa paikallisyhteisöä. Miten tutustumisesta ja yhteiselosta saadaan mahdollisimman kitkatonta? Parhaimmillaan alueen asukkaat kokevat omistajuutta ja ylpeyttä hankkeesta, mutta voivatko hanketoimijat tehdä jotain asian auttamiseksi? Kivivaara-Peuravaara -hankkeen viestintä on ollut ilahduttavaa seurattavaa, hanketoimijalle itselleen innostavaa ja samaan aikaan monesta näkökulmasta katsottuna onnistunutta. Loiste Energian viestinnän asiantuntija Johanna Sumala kertoo hankkeen vaiheista viestinnän näkökulmasta.

Tuulipuisto on iso hanke ja hanketoimija pitkän aikaa pysyvä osa paikallisyhteisöä. Miten tutustumisesta ja yhteiselosta saadaan mahdollisimman kitkatonta? Parhaimmillaan alueen asukkaat kokevat omistajuutta ja ylpeyttä hankkeesta, mutta voivatko hanketoimijat tehdä jotain asian auttamiseksi? Kivivaara-Peuravaara -hankkeen viestintä on ollut ilahduttavaa seurattavaa, hanketoimijalle itselleen innostavaa ja samaan aikaan monesta näkökulmasta katsottuna onnistunutta. Loiste Energian viestinnän asiantuntija Johanna Sumala kertoo hankkeen vaiheista viestinnän näkökulmasta.

Tuulipuiston rakentaminen on vuosia kestävä ja runsaasti mielipiteitä herättävä hanke, joka on näyttävä niin rakennusvaiheessa kuin valmistuttuaankin. Kainuussa vietettiin ensimmäisen tuulipuiston avajaisia elokuussa. Tapahtumasta syntyi hyväntuulinen kansanjuhla ja makkaraindeksillä mitattuna yleisömenestys.

30 voimalan Kivivaara-Peuravaara -tuulipuisto on Loiste Energian ja Taalerin yhteishanke, joka sijaitsee matkalla pohjoiseen 5-tien varressa Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntarajalla. Hanke on alun perin Metsähallituksen kehittämä, ja perusta myöhemmälle viestinnälle on luotu jo vuosia sitten.

Perinteisesti tilaisuuksissa, viraalisti somessa

Hankkeen suuren koon vuoksi se on automaattisesti käynyt läpi sekä kaava- että YVA-prosessit. Prosseihin kuuluu lukuisia kuulemis- ja esittelytilaisuuksia kuntalaisille. Metsähallitus pyrki järjestämään tilaisuudet siten, että osallistuminen oli mahdollisimman helppoa. YVA:n osalta järjestettiin myös pienryhmäkeskusteluita. Viestinnän ja osallistumisinnokkuuden näkökulmista tämän vaiheen haaste on liiallinenkin toisto: sekä kaavassa että YVA:ssa käsitellään samoja asioita, ja prosessin luonteen vuoksi niitä on käsiteltävä toistuvasti. ”Asukkaissa oli jo havaittavissa kyllästymistä samojen asioiden käsittelyyn, suorastaan kuoliaaksi osallistamista”, muistelee varhaisia viestintävaiheita tuolloin Metsähallituksella työskennellyt, sittemmin Taalerille siirtynyt Erkki Kunnari.

Alueen yrityksille järjestettiin varhaisessa vaiheessa omia tiedotustilaisuuksia, joissa kerrottiin hankkeen myötä tulevista alihankintatarpeista. Tilaisuuksien tarkoituksena oli antaa paikallisille yrittäjille mahdollisimman hyvät valmiudet tarjota palveluitaan tuulipuistohankkeen rakennusvaiheessa. Paikallisia asukkaita myös vietiin bussiretkelle Iihin tutustumaan jo käytössä oleviin tuulivoimaloihin.

Rakennusvaiheen aikana järjestimme yhteistyössä Hyrynsalmen kunnan kanssa kunnantalolla infotilaisuuden tuulipuiston rakentamisvaiheista. Havaittavissa oli varovaisen innostunut ja utelias ilmapiiri. Viestintä on ollut alusta asti hyvin avointa. Taalerin tapa toimia on aina ollut paikalliset asukkaat ja hankkeesta kiinnostuneet ihmiset etunenässä huomioiva.

Tuulipuistoalueelle on hankkeen rakentamisen ajan ollut vapaa pääsy työmaiden turvallisuusasiat huomioiden. Taalerin, Nordexin sekä NCC:n asiantuntijat ovat esitelleet tuulipuistoa ahkerasti myös vieraileville ryhmille.

Tuulivoimalan osien kuljetukset hyödynnettiin positiivisena viestintämahdollisuutena. Usein iltamyöhään Kajaanin kaupungin halki kuljetettavat massiiviset lavat ja rungon osat herättivät enemmänkin ihmetystä kuin närkästystä. Tapahtumia kuvattiin sosiaaliseen mediaan ja myös itse tuotimme näyttävästä kuljetustapahtumasta videon, joissa toimme esille tuulipuiston nippelitietoa ja kiinnostavia faktoja. Videointi on erinomainen tapa kuvata paikallisesti hyvin ainutlaatuisen hankkeen eri vaiheita. Innostuneen positiivinen viesti hankkeesta levisi viraalisti somessa ja tietämys kasvoi.

Avajaistapahtumaa alettiin suunnittelemaan hyvissä ajoin kesällä ennen syksyllä vietettyjä avajaisia. Yhdistimme voimamme eli Taalerin vahvan asiantuntijuuden ja kokemuksen aiemmista tuulipuistohankkeista sekä Loisteen paikallisalueen tuntemuksen ja osaamisen tapahtumamarkkinoinnissa sekä viestinnässä.

Hankkeen viestintä ei pääty puiston avajaisiin ja käyttöönottoon. Suunnitelmissa on järjestää tulevina vuosina useampia puiston esittelypäiviä yleisölle yhdessä Taalerin kanssa. Sosiaalisen median kanavat ovat myös tehokkaasti käytössä, jotta viestit leviävät laajalle. Instagramissa eri vuoden aikoina otetut kuvat tekevät muuttuneen maiseman tutuksi niillekin, jotka eivät toistuvasti kulje alueen ohi, ja Twitterissä välitetään omanlaisia viestejä. Keskeistä on jakaa tuulivoimaan liittyvää ajankohtaista tietoa mahdollisimman monta asukasta tavoittaen.

Viestintä on ase epäilyksiä vastaan

Kivivaara-Peuravaara on ollut Loisteelle viime vuosien innostavin viestintäkohde. Olemme hyvin proaktiivisesti pitäneet paikallismediaa ajan tasalla hankkeen eri vaiheista. Videoiden lisäksi hankimme näyttäviä ilmakuvia, joiden avulla hankkeen mittasuhteet ja laajuus tuli selkeästi esille.

Kainuulaiset ovat hyvin ymmärtäneet hankkeen mukanaan tuoman elinvoimaisuuden kunnille. Työllistävä vaikutus on ollut koko ajan yksi tärkeimpiä viestinnän kärkiä. Lukujen auki purkaminen konkreettisiin kohteisiin, kuten varastointi- ja kuljetuspalveluihin, jätehuoltoon, siivoukseen, vartiointipalveluun, konevuokrauksiin ja koneiden huoltoon ja korjauksiin, hotelli- ja majoituspalveluihin (noin 22 000 yöpymistä) sekä tietysti pysyvästi tie- ja sähköverkon kunnossapitoon hahmottaa hankkeen vilkastuttamaa työllisyyttä alueella. Epäilyksen varjoja on vaikeampi heittää, kun asioista viestitään avoimesti.

Maisema ja luonto ovat kainuulaisille sydämen asia. Tuttuun ranta- tai mökkimaisemaan kuulumattomat jättiläiset eivät aina saa hyväksyntää paikkakuntalaisilta. Metsää Kainuussa silti riittää ja ilmakuvistakin näkyy, että tilaa on eikä lähistöllä ole juurikaan asutusta. Tuulipuiston rakentamisen sivutuotteena kuntalaisille on avautunut erinomainen kunnossa pidettävä tiereitistö metsäalueille, joille on ollut aiemmin hankala päästä marjastamaan ja metsästämään.

Kuntalaisilla oli merkittävä osuus Kivivaara-Peuravaaran avajaistapahtuman järjestelyissä. Kainuulaiset tuntien tiesimme ja luotimme, että osaamista löytyy, kun puhutaan kylätapahtuman organisoinnista. Kerälän ympäristön maatalousnaiset ja Suomussalmen reserviupseerit hoitivat ammattitaidolla lohisopat ja evästyksen sekä parkkeerauksen, hyväntuulisina suuresta ihmisjoukosta huolimatta. Yleisömäärä yllätti järjestäjät moninkertaisesti, mutta väki juhli ja viihtyi; oman tuulipuistonsa avajaisissa.