Tuulivoimaloiden rakentaminen on suuri infraurakka, jonka aikana muun muassa rakennetaan tiestöä tai parannellaan jo olemassa olevia tiepohjia, siirrellään ja muokataan maata, rakennetaan nostoalueita ja voimalaperustuksia sekä tuulivoimatuotannon tarvitsemia sähkö- ja tietoliikenneverkostoja. Hankkeet ovat laajoja kokonaisuuksia ja usein voimalat rakennuttavan hankeyhtiön etu on, että suuri osa palveluista voidaan ostaa yhdeltä toimijalta. Perheyritys Veljekset Kellola yhdistää osaamiseensa maanrakennuspuolen lisäksi myös vahvan kokemuksen metsäkoneurakoinnista.

Veljekset Kellola Oy:n juuret löytyvät vuoden 1990 Raahesta. Vuosikymmenen alussa veljeksistä Marko alkoi tarjoamaan maa- ja metsätalousurakoinnin palveluita, ja vuonna 1998 mukaan toimintaan lähti myös veli Mikko – ja niin Veljekset Kellola sai alkunsa. Tällä hetkellä yritys tarjoaa infrarakentamisen urakoita tuulivoimatyömaille ympäri Suomea.

”Alkuvuosina kahden hengen yrityksen toiminta oli pienimuotoisempaa maa- ja metsäkoneurakointia, jossa toinen veljeksistä urakoi metsäkoneella ja toinen kaivinkoneella. Vuonna 2012 mukaan toimintaan lähti myös kolmas veli Juha. Samoihin aikoihin kivenheiton päähän yrityksen toimistosta perustettiin Raahen kultakaivos ja urakkahanat kaivoksen suuntaan alkoivat kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja henkilöstön määrää. Yritys on kasvanut tasaisesti ja tällä hetkellä työllistämme alihankkijat mukaan lukien noin 80 – 90 henkilöä”, kertoo Veljekset Kellolan operatiivinen johtaja Juho Pöyskö. Pöyskö on ollut yrityksen toiminnassa mukana vuodesta 2012, aluksi koneenkuljettajana ja sittemmin myös työjohtajana ja työpäällikkönä.

Tuulivoima tuli mukaan yrityksen toimintaan samoihin aikoihin, kun Pöyskö aloitti työt Veljekset Kellolan palveluksessa. Raaheen alettiin tuolloin rakentamaan suurta tuulivoimapuistoa ja yritys pääsi urakoimaan tuulivoimatyömaalle pääurakoitsijan alihankkijana ja sama pääurakoitsija alkoi käyttämään Veljekset Kellolan palveluita myös muissa Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavissa tuulivoimahankkeissa. Nyt yritys on ollut rakentamassa suomalaista tuulivoimaa jo reilun kymmenen vuoden ajan ja toimii itse tuulivoimatyömaiden pääurakoitsijana. Takana on arviolta reilun 200 tuulivoimalapaikan rakennustyöt.

Valttikorttina monipuolisuus

Yksi Veljekset Kellolan valttikorteista on monipuolisuus sekä laaja osaaminen maanrakennuspuolen lisäksi myös metsätyöpuolelta. Moni näkee yrityksen pääasiassa maanrakennuspuolen toimijana, mutta sillä on omistuksessaan myös yksi Pohjois-Suomen merkittävimmistä metsäkoneurakoitsijoista. Pöyskön mukaan yrityksen toimintaperiaate eroaakin tältä osin muiden urakoitsijoiden seasta: Veljekset Kellola voi hoitaa tuulivoimatyömaan urakoinnin aina metsätöistä saakka. Yrityksen liikeidea kiteytyykin siihen, että tilaaja pääsee mahdollisimman vähällä, eikä sen tarvitse käyttää montaa urakoitsijaa.

”Voimme olla mukana tuulivoimahankkeessa aivan suunnitteluvaiheesta lähtien; käymme tekemässä koekaivauksia tai esiselvityksiä esimerkiksi siitä, löytyykö paikalta kiviaineksia. Kun hanketta aletaan toteuttamaan, voimme tehdä alussa tarvittavan puun poiston ja myymisen. Tämän jälkeen teemme tiestön ja voimaloiden nostokentän sekä pohjat perustuksille. Voimme toteuttaa myös itse voimalaperustukset ja raudoitustyöt. Tämän lisäksi meiltä hoituu tarvittavat kaapelointityöt tuulipuistoon. Puiston rakennusvaiheen jälkeen hoidamme tarvittaessa myös tiestön kesä- ja talvikunnossapidon”, Pöyskö listaa.

Kasvua tuulivoimasta

Suurin Veljekset Kellolan toimiala on maanrakennus, joka kattaa noin 70 prosenttia yrityksen tekemistä urakoista. Tuulivoimalla on merkittävä rooli yrityksen työllistäjänä, sillä tällä hetkellä noin 60 prosenttia sen liikevaihdosta tulee tuulivoimaurakoista ympäri Suomea. Tuulivoimaurakoiden osuus on kasvanut viime vuosina ja kasvua odotetaan jatkossakin.

”Yrityksenä nojaamme siihen, että usko tuulivoima-alaan ja sen kasvuun on kova. Siihen on satsattu ja satsataan jatkossakin. Työtilanne on nyt hyvä, tarjouspyyntöjä tulee tasaisesti ja töitä olisi enemmän kuin ehdimme tehdä. Jonkin verran jarruja hankkeisiin ovat lyöneet kantaverkon haasteet ottaa uutta tuotantoa vastaan, mutta uskomme, että sen mitä emme voi rakentaa tänään, rakennamme huomenna. Yritysten kannalta on hyvä, jos rakentamisen tahti pysyy tasaisena”, Pöyskö toteaa.

Yritys katselee kasvutoiveiden kera myös länsinaapurin suuntaan, sillä kalustoa olisi vaikka Ruotsiin saakka.

Tärkeänä osana energiamurrosta

Mikä tuulivoimaurakoissa sitten palkitsee maanrakennusurakoitsijan?

Pöyskö ei mieti vastausta kauaa: ”Olemme perhearvoihin pohjaava yritys ja kyllähän se on palkitsevaa olla mukana rakentamassa uusiutuvaa energiaa. Voimme katsoa valmiita tuulivoimaloita ja sanoa, että me olemme olleet mukana rakentamassa tuotakin tuulivoimapuistoa. Ja vaikka teemme pitkälti samoja asioita työmaasta riippumatta, ovat työntekijätkin selvästi eri tavalla sitoutuneita työskentelemään luonnon keskellä ja uusiutuvaa energiaa edistäen.”

Tuulivoimaurakat tuovat myös eri työkulttuurien kohtaamiset Suomen metsäisiin maisemiin. Eri maiden toisistaan eroavat toimintatavat tuovat ajoittain omat haasteensa työhön, mutta samalla ne usein tarjoilevat urakoiden mieleenpainuvimmat hetket. Eräs urakka on jäänyt erityisesti Pöyskön mieleen esimerkkinä kulttuurien kohtaamisesta.

”Yhdessä urakassa työnvalvojat tulivat Espanjasta ja työt meinasivat pysähtyä alkuunsa, sillä 18 asteen pakkanen ja maansiirtoauton nastattomat renkaat olivat liikaa valvojille. He linjasivat, että rakentaminen pitää keskeyttää heti. Meitä suomalaisia tämä tietysti huvitti, koska puhuttiin aivan tavallisesta talvikelistä ja olosuhteet olivat itseasiassa erinomaiset. Siinä saimme sitten hetken selitellä, että tilanteessa ei ole mitään vaarallista ja että tämä on täysin normaalia Suomessa”, Pöyskö naurahtaa.