Selluloosa, sahatavara, paperi, sementti ja lipeä. Siinä tärkeimmät Pietarsaaren sataman kautta kulkevat tuotteet. Mutta pian sataman kautta tulee kulkemaan myös suurempia elementtejä, nimittäin tuulivoimaloita. Pohjanmaalle on suunniteltu rakennettavan seuraavien vuosien aikana lukuisa määrä uusia tuulivoimaloita, mikä tietää työtä myös satamiin. Pietarsaaren satamassa tuulivoimakuljetusten vastaanottamiseen on valmistauduttu reittiselvityksillä sekä varastokenttiä rakentamalla.

Tuulivoimaloita on nousemassa tulevina vuosina Pohjanmaan maakuntiin kovaa vauhtia. Uusimmat tilastot ovat vielä julkaisematta, mutta kesäkuun 2021 loppuun mennessä investointipäätös oli julkaistu noin 240 voimalasta. Kaiken kaikkiaan Pohjanmaan maakuntiin on suunnitteilla noin 7 000 MW edestä tuulivoimaa, mikä tarkoittaa yli 1 000 voimalaa. Tämä tietää kasvua tuulivoimakuljetusten määrissä, mikä puolestaan lisää painetta satamiin. Tästä kasvusta osansa on ottamassa myös Pietarsaaren satama, jonka läpi ei vielä tuulivoimakuljetuksia ole tehty, mutta ensimmäiset kuljetukset siintävät jo näköpiirissä.

Vaikka lähimmät satamat sijaitsevat sadan kilometrin säteellä Kokkolassa ja Vaasassa, Pietarsaaren sataman toimitusjohtaja Juha Hakala näkee, että tuulivoimaloita on tulossa Pohjanmaalle niin paljon, että kuljetuksia riittää kaikille satamille. Myös satamaoperaattorina toimivan Euroports Pietarsaaren operatiivinen johtaja Pauli Rautiainen jakaa näkemyksen: ”Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuulivoimaloita on tulossa Pohjanmaalle niin paljon, että toimittajat joutuvat rekrytoimaan useamman sataman, jotta kaikki toimitukset saadaan toteutettua”.

Erikoiskuljetusreittiselvityksellä kartoitettu reittien sujuvuutta

Pietarsaaren satamassa on valmistauduttu tulevaan rakentamalla lisää varastokenttiä, jotta tuulivoimakuljetukset voidaan ottaa vastaan ja välivarastoida satamaan. Lisäksi Pietarsaaren satama Oy on teetättänyt erikoiskuljetusreittiselvityksen satama-alueelta 8-tielle, joka kulkee rannikkoa pitkin sekä etelään Vaasan suuntaan että pohjoiseen Kokkolaan ja Oulun suuntaan. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa, mitä järjestelyjä pitkien ja painavien kuljetusten kuljettaminen alueen tiestöltä vaatii. ”Sen mukaan kuljetusten pitäisi onnistua hyvin, vain joitain valopylväitä on poistettava ja risteyksiä levennettävä”, Hakala kertoo ja jatkaa ”Selvitys tehtiin sen varmistamiseksi, että erikoiskuljetukset saadaan sujuvasti kuljetettua täältä eteenpäin. 8-tietä pitkin on helppo ajaa niin etelään kuin pohjoiseen sekä kantatie 68:aa pitkin sisämaahan.”

Tuulivoimaprojektit ovat satamalle ainutlaatuisia projekteja

Tuulivoimakuljetukset ovat isoja ja vaativia projekteja, joissa tarvitaan erityistä osaamista sekä kalustoa. Satamaa työllistävät tuulivoimaprojektit liittyvät aina johonkin tuulivoimapuistokokonaisuuteen, joten saapuvia voimaloita on useita hankkeen koosta riippuen. Se tietää myös useita erikoisnostoja. ”Ajatellaan, että tuulivoimapuistossa on 15 tuulivoimalaa. Yhteen voimalaan liittyy noin kymmenen nostoa laivasta pois sekä kymmenen erikoiskuljetusta satamasta eteenpäin. Eli kolme lapaa, kolme tai neljä kappaletta torniosia sekä lisäksi muita osia. Yhteensä se tekee noin 150 erikoisnostoa ja 150 erikoiskuljetusta eteenpäin per tuulivoimapuisto”, Hakala laskee.

Määrät ovat suuria, mutta niin on myös kuljetettavien osien kokoluokka. Maatuulivoimaloiden lapojen pituus hipoo tänä päivänä miltei 90 metriä yhden lavan painaessa noin 30 – 40 tonnia. Niin suurien elementtien nostaminen asettaa satamalle omat haasteensa. Naselli on kokoluokassa pienempi, noin 30 – 40 metriä pitkä, mutta lapoja huomattavasti painavampi painaen noin 100 tonnia. ”Eivätkä torniosatkaan mitään keveitä ole”, Rautiainen huomauttaa.

Elementtien paino ei kuitenkaan ole laivakuljetuksissa haastavinta vaan nimenomaan lapojen pituus ja siihen liittyvä tilankäytön optimointi. ”Esimerkiksi coaster-tyyppinen laiva lastaa 6 000 – 7 000 tonnia eli paino ei ole ongelma vaan se, miten lapoja pystytään telineissään lastaamaan päällekkäin ruumaan ja kannelle”, summaa Rautiainen. Lavat on asetettu laivassa eräänlaisiin ”kehtoihin” kuljetustelineineen, jolloin niitä voidaan kasata päällekkäin. Tällöin lapoja voi laivalla olla jopa kymmeniä.

Nostojen lisäksi oman haasteensa luo satama-alueella tapahtuva osien varastoihin siirto sekä edelleen rekkoihin lastaus. ”Tämä on ihan omanlainen prosessinsa. Olemme saaneet muutamista puistohankkeista yksittäisiä kollilistoja, joiden pohjalta olemme miettineet, miten täällä Pietarsaaren satamassa näitä projekteja toteutetaan”, Rautiainen kertoo. Tukea löytyy onneksi läheltä, sillä Euroports Oy:llä on toinen toimipiste Raumalla, josta kokemusta tuulivoimakuljetuksista sekä osien käsittelystä on kertynyt jo käytännön tasolla.

Osat viipyvät satamassa vain hetken

Kun satama vastaanottaa tuulivoimaprojektin, saapuu satamaan tuota yhtä projektia kohden useita laivoja ympäri maailmaa. Niistä jokainen kuljettaa jotain tiettyä tuulivoimalan osaa. ”Osassa laivauksista lastina on pelkkiä lapoja ja osassa pelkkiä runko- tai koneisto-osia”, Rautiainen kuvailee. Ja eri osat voivat tulla eri puolilta maailmaa, sillä toimitusketjut ovat globaaleja. Esimerkiksi voimaloiden lapoja tulee Suomeen pääosin Euroopasta, mutta myös Turkista ja Kiinasta kun taas konehuoneet tulevat pääosin Tanskasta ja Saksasta.

Osat nostetaan nostureilla ja konttikurottimilla satama-alueelle välivarastointia varten. Kolleja pyritään laiturialueilla käsittelemään pitkälti konttikurottajilla, jotka kykenevät nostamaan 80 – 90 tonnia. Kaikkein raskaimmat osat vaativat nostureita. ”Lavat nostetaan tandem-nostoina eli kahdella nosturilla. Suunnitelmissamme on suorittaa kaikki nostot yhdessä alihankkijan kanssa”, Rautiainen kertoo. Osat odottavat satama-alueen varastokentällä tyypillisesti muutaman viikon ennen kuin ne jatkavat matkaansa tien päällä. ”Tavoitteenamme on nopea kiertoaika, jolloin kuljetuksia tulee satamaan sellaisella aikataululla, että ne voidaan mahdollisimman pian siirtää satamasta edelleen varastokentälle”, Rautiainen toteaa.

Tuulivoimaprojektit merkittävä tulon lähde

Pohjanmaalle suunnitellusta tuulivoimakapasiteetista noin puolet on Hakalan mukaan alle 200 km päässä Pietarsaaren satamasta, mikä antaa satamalle hyvät lähtökohdat lähteä tavoittelemaan useampaa tuulivoimapuistoprojektia. Tällä hetkellä Pietarsaaren satama Oy:n liikevaihto on 3 miljoonaa ja satamaoperaattorina toimivan Euroports Pietarsaari Oy:n liikevaihto 8 miljoonaa euroa. Mikäli tuulivoimaprojekteja tulee satamaan toivotusti, voisivat ne tuoda useamman miljoonan euron lisäyksen liikevaihtoon.

”Uskomme, että tulevaisuudessa Pietarsaaren satama tulee olemaan merkittävä tekijä tuulivoimakuljetuksissa. Hyvä sijainti, suora reitti valtatie 8:lle ja siitä eteenpäin sekä isoillekin aluksille soveltuva 11 metriä syvä meriväylä takaavat hyvät puitteet tuulivoimakuljetusten sujuvaan siirtämiseen vesiltä maantielle”, Hakala tiivistää.