Ilmastonmuutoksen hillintä tehokkaasti vaatii murrosta ja toimia koko energiajärjestelmän tasolla. Ahvenanmaalla käynnissä oleva Smart Energy Åland -projekti (SEÅ) on globaalisti omaa luokkaansa, sillä se syntyi pilotoimaan energiamurrosta kokonaisen yhteiskunnan mittaluokassa. Tavoitteena on luoda ja kaupallistaa puhdas ja toimiva energiajärjestelmä, jota voitaisiin soveltaa ympäri maailman.

SEÅ-projekti lähti liikkeelle kunnianhimoisesta tavoitteesta tutkia energiakäännettä käytännössä kokonaisen yhteiskunnan kokoluokassa. Koko Suomen kokoluokassa tutkimus olisi ollut liian haastava toteuttaa, joten sijainniksi valikoitui Ahvenanmaa – toimiva yhteiskunta, joka on osa pohjoismaisia sähkömarkkinoita.

Projektin tavoitteena on luoda Ahvenanmaasta täysin uusiutuva ja itsenäinen energiajärjestelmä tarjoamalla yrityksille paikka demota ja pilotoida uusia energiaratkaisuja. Projektin priimusmoottorina toimiva Flexens Oy yhdistää pilottiyritysten tuotteet, taidot ja osaamisen sekä toimii projektin keskiössä integraattorin roolissa. Flexens muodostaa pilottiyritysten kanssa uusien energiaratkaisujen ekosysteemin, jossa kehitettyjä ratkaisuja voidaan vielä uusiin lokaatioihin. Projekti siis tarjoaa uusille energiaratkaisuille ponnahduslaudan maailmalle.

Mitä kaikkea hankkeessa sitten tutkitaan? ”Uusien ratkaisujen skaala on valtava”, kertoo Flexensin energia-asiantuntija Juhani Riikonen.

”Energiantuotannon lisäksi monet pilotit liittyvät energian varastointiin, kysyntäjoustoon, uusiutuviin polttoaineisiin ja niin edelleen. Toki teknisten pilottien lisäksi myös markkinanäkökulma on oleellinen, eli myös uusia markkinapaikkoja tullaan testaamaan esimerkiksi joustolle. Projektin oleellinen osa on myös huomioida paikalliset asukkaat, sillä puhtaan ja älykkään energiajärjestelmän läpimurrossa paikallisten ihmisten tuki on äärimmäisen tärkeää. Paikallisille on oleellista pystyä viestimään tehokkaasti hankkeiden hyödyt ja taustatekijät”, Riikonen jatkaa.

Riikosen mukaan myös tuulivoimalla tulee todennäköisesti olemaan merkittävä osa SEÅ:n energiantuotannossa, erityisesti sähköntuotannon saralla. Muutaman eri skenaarion perusteella tuulivoimakapasiteettia tulee olemaan jopa yli tuplat verrattuna sähkön huippukulutukseen Ahvenanmaalla.

SEÅ on saanut positiivisen vastaanoton ja lähtenyt hyvin käyntiin. Muutamia pilotteja on jo asennettu ja kymmeniä on suunnitteilla. Oleellisena tukena projektin etenemistä toimii Flexensille myönnetty Business Finland -kasvumoottorilaina, joka auttaa liiketoiminnan kehittämisessä ja siinä, miten projektin tuoma tietotaito saadaan vietyä maailmalle.

Projektilla on puolellaan myös poliittinen tuki. ”Tukea on saatu muun muassa ex-asunto- energia ja ympäristöministeriltä, joka mainitsi projektilla olevan merkittävää yhteiskunnallista arvoa sekä Ahvenanmaalle että Manner-Suomelle ilmastonmuutoksen torjunnassa ja energiavallankumouksessa. Projektilla on vahva tuki myös Ahvenanmaan nykyisen maakuntahallituksen ohjelmassa”, kertoo Riikonen.

Koska sitten saamme kuulla projektin tuloksista? Projektin suurimmat kysymysmerkit liittyvät Riikosen mukaan liikenteen puhdistamiseen ja power-to-x-teknologiaan, jonka perusidea on muuttaa sähköä toiseen energiamuotoon – ja tarvittaessa takaisin sähköksi. Kuulumisia projektin tuloksista on odotettavissa todennäköisesti parin vuoden kuluessa. ”Jo ensi vuonna tilanne muuttuu oleellisesti, kun saamme 40 megawattia lisää tuulivoimaa. Ja vertailun vuoksi: sähkön vuosittainen huippukulutus on Ahvenanmaalla  60 – 70 megawatin luokkaa. Joka tapauksessa pyrimme viestimään aina kun jotain uutta ja merkittävää on saatu aikaan”, Riikonen summaa.