Juttusarjassa esitellään tuulivoiman työllistämiä ihmisiä ja heidän työtään.

Nimi: Ville Suorsa

Työpaikka: FCG Finnish Consulting Group Oy

Koulutus: FM biologi (eläinekologia)

Miten tuulivoima työllistää sinua?

Tuulivoima on työllistänyt minua hyvin monipuolisesti jo vuodesta 2008 alkaen. Olen osallistunut tuona aikana ainakin 120 eri tuulivoimahankkeeseen käytännössä koko Suomen alueella. Minun tehtäväni näissä hankkeissa ovat olleet mm. luonto- ja linnustoselvitykset sekä vaikutusten arvioinnit, tapauskohtaisesti ihan hankkeiden esisuunnittelusta, ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) ja kaavoitukseen sekä toteutuneiden hankkeiden jälkiseurantaan saakka. Olen osallistunut selvitysten suunnitteluun ja koordinointiin sekä toteutukseen ja vaikutusten arviointiin hyvin monella tasolla. Useissa hankkeissa olemme asiakkaiden mukana ratkaisemassa ongelmia ja yhteensovittamassa tuulivoimahankkeita alueen luontoarvoihin nähden. Päätyöni on linnuston parissa, mutta teen paljon töitä myös mm. lepakoiden ja liito-oravan kanssa sekä viime aikoina myös susien ja metsäpeuran osalta. Viime aikoina olemme päässeet seuraamaan mm. maakotkien ja sääksien liikkeitä satelliittilähettimien tuottaman aineiston kautta, joka tuo työhön myös aivan uuden ulottuvuuden.

Mikä on parasta työssäsi?

Parasta työssäni on sen vaihtelevuus. Käytännössä joka vuosi tehdään eri hankkeita, jolloin alueet ja niihin liittyvät haasteet vaihtelevat. Työssä pääsee myös reissaamaan eri puolilla Suomea, jolloin kotimaa, ja viime vuosina etenkin Lounais-Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan rannikkoseutu on tullut tutuksi. Työn parhaimpia puolia on myös sen vapaus, koska pääsen vaikuttamaan tekemiseen ja toimintatapoihin monipuolisesti.

Työ on tietysti jossain määrin raskasta, koska maastobiologi ei kulje kellokortti kaulassa maastossa. Työt on tehtävä tiettyyn aikaan vuodesta ja tiettynä vuorokauden aikana. Maastossa pitää olla niinä hetkinä, kun lintujen päämuutto tapahtuu tai viitasammakoiden soidin on kuuluvimmillaan. Pöllöselvitykset ja lepakkoselvitykset tehdään yöllä, ja monet etenkin linnustoselvitykset ajoittuvat aikaisiin aamuihin. Näinä hetkinä ja työmatkoilla näkee kuitenkin erittäin hienoja tilanteita Suomen luonnossa ja etenkin kesäyöt sekä aikaiset aamut ovat erittäin hienoja.

Hauskin / mieleenpainuvin muisto työsi parista?

Muistoja on paljon, joista syvimmälle jääneet muistot ajoittuvat erittäin hienoihin työviikkoihin Perämeren ulkosaaristoon suunniteltujen merituulipuistojen linnustoselvityksissä vuosina 2008-2009. Mieleen on jäänyt myös pikainen tapaaminen ahman kanssa Lestijärven alueella, jossa molemmat mittailimme hetken toisiamme aamuyön tunteina laajan erämaan läpi kulkevalla metsäautotiellä.