Juttusarjassa esitellään tuulivoiman työllistämiä ihmisiä ja heidän työtään.

Nimi: Titta Makkonen

Työpaikka: FCG Finnish Consulting Group Oy

Koulutus: Filosofian maisteri FM, ekologia ja evoluutiobiologia 2020

Miten tuulivoima työllistää sinua?

Osallistun eri tuulivoimahankkeiden YVA-prosesseihin; maastokaudella käyn inventoimassa arvokkaita luontokohteita, viitasammakoita ja liito-oravia tuulivoimahankealueilta ja niiden sähkönsiirtoreiteiltä, ja maastokauden ulkopuolella kirjoitan luontopuolen tekstejä YVA-ohjelmiin ja selostuksiin. Teen myös Natura-arviointeja tuulivoimahankkeisiin liittyen.

Mikä on parasta työssäsi?

Työ on monipuolista, sillä hanketyypit, joihin luontoselvityksiä tai luontovaikutusten arviointeja tehdään, vaihtelevat esimerkiksi matkailusuunnitelmista ja väylähankkeista tuuli- ja aurinkovoimaan, ja hankkeet sijaitsevat eri puolilla Suomea. Maastotyöt tuovat mukavaa vaihtelua toimistohommille etenkin kesäaikaan, ja Suomi tulee tutuksi kohteelta toiselle ajellessa. Työkaverit samassa konttorissa ja kauempana Teamsin päässä ovat ihan parhaita ja antavat voimaa arjen puurtamiseen.

Mieleenpainuvin muisto työsi parista?

Työhistoriani FCG:llä on vielä sen verran lyhyt, että muistoja ei ole ehtinyt kertyä kovin suurta määrää. Kuitenkin mieleen ovat jo jääneet kaikki yhteiset tapahtumat ja niissä vallinnut lämmin yhteishenki, kuten koko FCG:n kick off -tapahtuma viime tammikuulta ja FCG:n taukojumppavastaavien eli Tulenkantajien yhteinen koulutus- ja treenisessio helmikuulta. Veikkaan että ensi kesän maastokauden jälkeen muistojen laari on rikkaampi, luonnossa kun usein sattuu ja tapahtuu.