Tuulivoimahanke esisuunnitteluvaiheesta valmiiksi puistoksi on vuosien projekti, johon kuuluu useita eri vaiheita. Eri vaiheidensa aikana hanke työllistää monien ammattikuntien edustajia, muun muassa biologeja, arkeologeja, kaavoittajia, maanmittaajia, rakennusinsinöörejä, lakimiehiä, hankekehittäjiä, tuulivoima-asentajia, kuljetus- ja maansiirtoalan ammattilaisia, konsultteja sekä useita muita omien alojensa osaajia. Suomeen rakennettu tuulivoima työllistää jo nyt suorasti ja epäsuorasti kymmeniä tuhansia suomalaisia ja tulevaisuudessa määrä tulee tuulivoimaloiden määrän noustessa kasvamaan. Tuulivoimalat vaativat paljon huoltoa ja kunnossapitoa, ja suurin työllistävä vaikutus tuleekin käyttövaiheessa, joka kestää noin 20 – 25 vuotta.

Tuulivoimarakentamisen kiihtyvä vauhti Suomessa näkyy uusien markkinaehtoisten hankkeiden julkaisujen ja käyttöönotettujen tuulivoima-alueiden lisäksi myös alalla avoinna olevien työpaikkojen määrässä. Tällä hetkellä pelkästään STY:n verkkosivuilla on avoinna liki kymmenen jäsenyritysten ilmoittamaa työpaikkaa eri puolille Suomea. Ja tässä on vain osa alalla avoinna olevista työpaikoista. Nopeasti kasvava ala tarjoaa enenevissä määrin töitä ja tarvitsee kiihtyvällä vauhdilla lisää osaajia.

Kuinka paljon tuulivoima työllistää Suomessa?

STY:n teettämän selvityksen (2019) mukaan vuoden 2018 loppuun mennessä Suomeen rakennettu tuulivoimakapasiteetti (noin 2 000 MW) luo 25-vuotisen elinkaarensa aikana työtä suomalaisille yhteensä 55 800 henkilötyövuoden* verran (henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä). Tuulivoimatuotannon suora työllistävä vaikutus on 2 600 henkilötyövuotta ja kerrannaisvaikutusten aikaansaama työvoiman tarve on noin 53 200 henkilötyövuotta. Kerrannaisvaikutusten osuus tuulivoimatuotannon työllisyysvaikutuksista on luonnollisesti suuri, sillä hankkeissa tarvitaan paljon eri alojen asiantuntijapalveluita, konsultointia ja osaamista. Tuulivoimatuotannon lisäksi Suomessa on erittäin paljon tuulivoimaloiden komponenttien valmistusta ja vientiä. Kotimainen tuulivoimateknologia työllisti vuonna 2018 noin 2 000 henkilöä.

Kotimaisten työpaikkojen lukumäärä tulee kasvamaan nopeasti uusien tuulivoimahankkeiden myötä – tällä hetkellä Suomessa on rakenteilla tuulivoimahankkeita noin 2 500 megawatin edestä. Jo tämä määrä tulee tuplaamaan raportissa tarkastellut työllisyysvaikutukset. Vuoteen 2030 mennessä Suomessa on arvion mukaan noin 8 000 megawattia tuulivoimaa.

Hajautettuja työpaikkoja huollosta ja kunnossapidosta

Tuulivoima työllistää hajautetusti suomalaisia ympäri maata, mikä myös jakaa työn tuomaa hyvinvointia ympäri Suomea. Tuulivoima työllistää paljon väkeä kerrallaan rakennusaikana, mutta suurin työllistävä vaikutus syntyy 20-25 vuotta kestävän käyttövaiheen aikana huollon ja kunnossapidon kautta. Voimaloiden huolto ja kunnossapito ovat oleellinen osa sähköntuotantoa, sillä tuulivoimalat kohtaavat jatkuvasti valtavia voimia ja rasitusta ja tulovirta perustuu tuotettuun sähköön. Huoltovasteen on oltava nopea ja voimaloiden huoltajien täytyykin pääsääntöisesti löytyä työssäkäyntialueelta, eli suhteellisen läheltä tuulivoimaloita.

Tuulivoimaloiden huolto tapahtuu usein pitkään voimalavalmistajan toimesta voimaloiden oston yhteydessä sovitun huoltosopimuksen mukaisesti. Huoltosopimusten kesto vaihtelee ollen tyypillisesti noin 10-15 vuotta. Voimalavalmistajat perustavat eri maihin huoltopisteidensä verkostot siten, että kaikkien voimaloiden huolto saadaan hoidettua mahdollisimman lyhyillä vasteajoilla ja tehokkaasti. Karkean nyrkkisäännön mukaan noin kymmenen voimalaa vaatii työssäkäyntietäisyydelle kaksi tuulivoima-asentajaa, sillä työskentely tuulivoimaloissa tehdään poikkeuksetta pareittain.

Esimerkiksi saksalainen voimalavalmistaja Nordex perusti konttorinsa Suomeen vajaa seitsemän vuotta sitten. Viime vuosien aikana tiimi on kasvanut yli 70 henkilöön, ja lisää väkeä rekrytoidaan jatkuvasti. Nordexilla on yli 40 asentajaa huoltopisteissään Sodankylässä, Iissä, Hyrynsalmella, Kalajoella, Perhossa ja Porissa. Nordexin mukaan tuulivoimaloiden normaalit huollot ja operointi tehdään pitkälti oman väen voimin. Isommat osien vaihdot ja erikoistyöt tehdään joko talon sisältä saatavien, muista maista tulevien vahvistusten tai alihankkijoiden avulla.

Tuulivoimalavalmistajien palkkaaman työvoiman lisäksi Suomessa on monta tuulivoimahuoltoihin erikoistunutta yritystä, jotka kasvattavat osuuttaan huoltomarkkinoilla ja ovat pystyneet palkkaamaan lisää suomalaista henkilökuntaa. Suomesta löytyy myös lapahuoltoon, -säätöön ja -korjauksiin erikoistuneita yhtiöitä, jotka ovat kasvattaneet toimintaansa kotimaassa sekä myös ulkomailla.