Tuulivoimakunnilla ja -kaupungeille perustettu verkosto toimii foorumina, jossa kuntien johto pääsee keskustelemaan tuulivoimaan liittyvistä kysymyksistä. Verkoston yhteisenä tavoitteena on tuulivoimakuntien yhteisen edunvalvonnan lisäksi jakaa kuntien osaamista ja hyviä käytäntöjä, oikaista vääriä uskomuksia sekä edistää ratkaisuja, jotta tuulivoimainvestoinnit sijoittuisivat tasaisemmin Suomessa.

Suomessa on noin sata kuntaa ja kaupunkia, joissa on tuulivoimaa. Osassa kunnissa on kertynyt kokemusta tuulivoimasta jo useiden vuosien ajan, osaan kunnista vasta nyt rakennetaan ensimmäisiä tuulivoimaloita. “Pidämme tärkeänä, että kunnille ja kaupungeille on nyt perustettu foorumi, jossa kunnanjohtajat pääsevät vaihtamaan tuulivoimaan liittyviä kokemuksia ja jakamaan hyviä käytänteitä”, Suomen Tuulivoimayhdistyksen operatiivinen johtaja Heidi Paalatie sanoo. “Tarkoituksena on ollut luoda kunnanjohtajien välille paikka, jossa voi myös matalalla kynnyksellä kysyä kollegoiltaan apua ja lisänäkökulmia, jos joku asia vaatii omassa kunnassa ratkaisua. Olemme alalla iloisia, että tällainen verkosto on syntynyt”, Paalatie jatkaa.

Tuulivoimakunnille on tärkeää, että esimerkiksi tuulivoimaloista kertyvä kiinteistöverohyöty jää jatkossakin täysimääräisenä tuulivoimalan sijaintikuntaan. ”Kiinteistövero on taloudellisessa mielessä kunnille tärkeää, mutta erityisen suuri vaikutus sillä on myös paikalliseen hyväksyttävyyteen. Tuulivoiman vaikutukset ovat hyvin paikalliset – siksi paikallisten täytyy voida kokea saavansa siitä myös välitöntä hyötyä”, kommentoi vastavalittu verkoston puheenjohtaja, Isojoen kunnanjohtaja Juha Herrala.  ”Yhtenäisenä verkostona tuulivoimakunnilla ja -kaupungeilla on suuremmat muskelit vaikuttaa tuulivoimatuotantoon liittyviin merkittävimpiin edunvalvontakysymyksiin. Siksi tällainen verkosto on erinomaisen tarpeellinen. Kiitän Suomen tuulivoimayhdistystä toiminnan alkuaskeleiden fasilitoinnista”, Herrala taustoittaa verkoston perustamisen tarpeesta.

Suurin osa voimaloista sijaitsee Pohjanmaan rannikolla ja Lapissa. Tuulivoimateknologian kehittyessä tuulivoimaa rakennetaan yhä enemmän myös sisä-Suomeen, mutta Itä-Suomen kuntien tuulivoimaprojektit törmäävät vielä ratkaisemattomiin, maanpuolustuksellisiin tutkahaasteisiin. Myös vasta perustetun kuntajohtajien verkoston yhtenä tavoitteena on olla vaikuttamassa Itä-Suomen tutkakysymyksen ratkaisuun, jotta myös itärajan lähialueiden tuulivoimapotentiaali voitaisiin hyödyntää, ja että seudulla sijaitsevilla kunnilla olisi tasavertaisesti mahdollisuus saada tuulivoimainvestointeja alueelleen. Tasaisemmin sijoittuvat tuulivoima-alueet olisivat myös nykyisten tuulivoimakuntien etu.