Vantaan Energia suunnittelee rakentavansa Vantaan Kuusikonmäkeen Lämmön kausivaraston, jossa kesän lämpö saadaan talteen talven pakkaspiikkejä varten. Lämmön kausivarastossa uusiutuvaa energiaa säilötään +100-asteiseen veteen. Varastoitavaa uusiutuvaa energiaa saadaan muun muassa aurinko-, tuuli- ja hukkalämmön lähteistä.

Vantaan Energian suunnittelema Sähköpolttoainelaitos on konkreettinen esimerkki siitä, miten tuulienergiaa voidaan muuntaa synteettiseksi kaasuksi ja hukkalämmöksi, jota voidaan varastoida Lämmön kausivarastoon. Miljoonan kuution kokoisen Lämmön kausivaraston kapasiteetti on 90 gigawattituntia. Se vastaa keskikokoisen suomalaiskaupungin vuosittaista lämmönkulutusta.

Lämmön kausivaraston myötä Vantaan Energia voi luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä, kun kesäaikaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettu energia voidaan varastoida ja käyttää talven pakkasilla. Varastoon säilötty energia korvaa maakaasun käyttöä talvikaudella. Fossiilisista polttoaineista luopuminen vähentää lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä jopa 65 000 tonnilla vuodessa, kun fossiilisten polttoaineiden käyttö lämmityksessä voidaan korvata talteen otetulla uusiutuvalla energialla.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen tarkoittaa myös sitä, että Vantaan lämmitys voi perustua käytännössä kotimaisista energianlähteistä tuotettavaan lämpöön: fossiilisista polttoaineista luopuminen on siis samalla irtautumista tuontipolttoaineista. Näin Lämmön kausivarasto vähentää Vantaan – ja laajemmin koko Suomen – riippuvuutta tuontipolttoaineista.

Myös hukkalämmön varastoimisen merkitys Lämmön kausivaraston yhteydessä korostuu, kun toisaalla ylimääräiseksi jäävä energia voidaan hyödyntää toisaalla. Hukkalämpöjä hyödyntämällä Lämmön kausivarasto parantaa resurssitehokkuutta.

Vantaan Energia on investoinut merkittävästi tuulivoimaan mahdollistaakseen uusien innovatiivisten ja puhtaiden energiaratkaisujen käyttöönoton. Tuulivoiman tuotantoportfolio on tarkoitus kasvattaa 700 GWh:n saakka vuoteen 2030 mennessä.

Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilista polttoaineista energiantuotannossa vuoteen 2026 mennessä ja edetä siitä kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä.

Lämmön kausivarasto rakennetaan allianssimallilla – Allianssitoiminnan tavoitteena tehdä parasta

Lämmön kausivarasto suunnitellaan ja rakennetaan allianssimallilla. Allianssimalli tarkoittaa Vantaan Energia Oy:n, YIT:n ja AFRY Finland Oy:n muodostamaa ryhmittymää, jossa yritykset yhdessä vastaavat hankesuunnitelman kehittämisestä ja myöhemmin Lämmön kausivaraston rakentamisesta, jos rakennuspäätös saadaan. Allianssimallissa YIT vastaa rakentamisesta, AFRY suunnittelusta ja Vantaan Energia on hankkeen tilaaja, mutta kaikki työskentelevät yhdessä yli organisaatiorajojen. Allianssin osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla tavoitteena suorituskyvyn jatkuva parantaminen.