Juttusarjassa esitellään tuulivoiman työllistämiä yrityksiä ja heidän työtään.

Yrityksen nimi: Capalo AI

Toimiala: IT-palvelut

Perustamisvuosi: 2022

Miten tuuli työllistää teitä?

Olemme energiasektorille keskittynyt tekoäly-yhtiö. Tuotamme tekoälyn avulla turbiinikohtaista tuulivoimatuotantoennustetta, joka hyödyntää kaupallista säädataa ja säämittauksia laajasti Skandinavian alueelta. Otamme mallissamme huomioon turbiinien yksilölliset ominaisuudet sekä niiden virtausmekaanisen yhteisvaikutuksen ennusteen tarkkuuden maksimoimiseksi. Lisäksi kehitämme tekoälypohjaisia markkinaennusteita ja vahvistusoppimiseen (reinforcement learning) perustuvaa multimarkkinaoptimointia ottaen huomioon akkujen ja reservimarkkinoiden tuomat mahdollisuudet tuoton maksimointiin. Käyttämämme teknologiat ovat peräisin uusimmasta huippututkimuksesta.

Millaisena näette tuulivoima-alan tulevaisuuden yleisesti?

Näemme tuulivoima-alan merkittävässä roolissa Suomen tulevaisuuden energiantuotannossa, vihreän siirtymän vauhdittamisessa ja energian riittävyyden turvaamisessa. Tuulivoimantuotannon mahdollisuudet kasvavat näkemyksemme mukaan automaation sekä akkujen tuomien mahdollisuuksien avulla yhä enemmän reservimarkkinoita hyödyntävään suuntaan. Tulevaisuuden tuulipuistot eivät tuota enää tasaisesti sähköä yhdelle markkinalle, vaan niiden tuotantoa optimoidaan usealle markkinalle reservitarpeiden mukaan. Tällöin hyötyvät sekä Suomen kantaverkko että tuulivoimatuottajat.

Parhaat puolet tuulivoiman parissa työskentelyssä?

Vastuullisuus, kestävä kehitys ja vihreän siirtymän edistäminen ovat tärkeimpiä arvojamme, minkä vuoksi uusiutuvan energian parissa työskentely on erittäin motivoivaa. Haluamme ratkaisuillamme kasvattaa tuulivoiman kannattavuutta ja tuoda lisää vakautta Suomen kantaverkolle. Tuulivoima-ala kehittyy jatkuvasti, minkä vuoksi uusien ratkaisujen ja huipputeknologian hyödyntäminen tälle alalle on todella innostavaa. Näemme Suomen tuulivoiman tulevaisuuden edelläkävijänä.

Yhteystiedot:

www.capaloai.com

Henri Taskinen, henri.taskinen@capaloai.com,+358 440 369 966

LinkedIn