Palstalla esitellään tuulivoiman työllistämiä ihmisiä ja heidän työtään.

Miten tuulivoima työllistää sinua?

Aikaisemmin ajoin kuljetuksia mutta nyt olen hypännyt kuljetuspuolelta työnjohtohommiin, eli tällä hetkellä toimin Silvastilla työnjohtajana saiteilla. Olen kuljettanut lähestulkoon kaikkia tuulivoimaloihin tulevia komponentteja, mutta erityisesti kuitenkin raskaita komponentteja. Olen esimerkiksi kuljettanut ensimmäisenä maailmassa erään tuulivoimalavalmistajan tornin pohjaputken kokonaisena, mikä normaalisti kuljetetaan kolmessa osassa.

Mikä on parasta työssäsi?

Parasta on työn haasteellisuus, joka kulkee mukana suunnittelusta toteutukseen eli komponenttien kuljetukseen. Hienoa tässä työssä on se, että joka päivä on vähän erilainen, olosuhteet ja vaihtuvat paikat tekevät sen. Myös työn kansainvälisyys on rikkaus, vaikka se joskus voi samalla olla haastekin. Suomen lisäksi kuljetamme tuulivoimakomponentteja muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja suurin osa Viron tuulivoimaloista on Silvastin kuljettamia. Tavoitteena on laajentaa toiminta-aluetta tulevaisuudessa.

Miksi tuulivoimaa?

Tuulivoima on myönteinen juttu. Työn kannalta tuulivoiman parissa on mielenkiintoista työskennellä, ensimmäisistä kuljetuksista saakka tuulivoimaloiden isojen komponenttien haasteet ovat kiinnostaneet. Ja myönteinen tietysti, kun ajatellaan sähköntuotannon kannalta myös.