Juttusarjassa esitellään tuulivoiman työllistämiä ihmisiä ja heidän työtään.

Nimi: Tuomas Wahlberg

Työpaikka: ABB Oy Transformers. Project Management Office Manager

Koulutus: Sähkövoimatekniikan insinööri. YAMK, Master of Project management -opiskelija

Miten tuulivoima työllistää sinua?

Tuulivoimateollisuus työllistää minua ja ABB:n Transformers-liiketoimintaa suoraan ja epäsuorasti merkittävissä määrin. Olen itse toiminut projektipäällikkönä useissa MVOW:lle (Mitsubishi Vestas Offshore Wind) toimitettavissa projekteissa. Kyseiset tuulivoimalat ovat maailman suurimpiin kuuluvia 9,5 ja 10MW tuulimyllyjä. Lisäksi teemme yhteistyötä myös muiden suurten tuulivoimavalmistajien kanssa. Toimitamme useille valmistajille myös reaktoreita tuulivoimapuistoihin. Kotimaiset tuulivoimaoperaattorit työllistävät tehdastamme tuulivoimapuiston sähköaseman päämuuntajien tilauksilla.

Mikä on parasta työssäsi?

Parasta työssäni on tehtävän monipuolisuus ja mahdollisuus työskennellä eri sidosryhmien kanssa. Joka päivä tulee uusia haasteita ratkaistavaksi. Kehittämistä riittää niin prosesseissa, tuotannossa kuin tekniikassakin. On hienoa olla osana tiimiä, joka toimittaa maailman parhaita tuulivoimamuuntajia.

Mieleenpainuvin muisto työsi parista?

Mieleenpainuvin muisto on ollut saada, vetämäni tuotekehitysprojektin (Design to Value) päätteeksi, aiesopimus ja kaupat MVOW:n kanssa yhteensä 180 tuulivoimamuuntajan toimittamisesta (Borssele 3,4,5 ja Moray East). Design to Value -projektin avulla saavutimme merkittävän parannuksen kilpailukykyyn. Tuotekehitysprojektiin osallistui koko tehdas ja se kesti kaikkiaan hieman yli vuoden. Iso tilaus oli monen vuoden kehityksen ja yhteistyön tulos asiakkaan kanssa. Tulevaisuudenäkymät ovat hyvin valoisat.